2
maalis
2024
71

Traficom on ryhtynyt selvittämään Postin toimintaa

Helmikuun 16. päivänä julkaisin blogikirjoituksen, jossa kysyin Suomen oikeusoppineilta, kuinka oikeusvaltiossamme saa oikeutta.

Kysymyksen esitin sen vuoksi, että kannattajakorttien katoamiseen liittyvien epäiltyjen väärinkäytösten ja rikosten selvittämisessä oli jouduttu aikamoiseen umpikujaan.

Vaikka olimme kirjeenvaihdossa ja 5.2. järjestetyn tapaamisen yhteydessä esittäneet Suomen linja ry:n puolesta Postin edustajille pitäviä todisteita tuhansien kannattajakorttien katoamisesta, he olivat todenneet, ettei lisäselvityksille heidän mielestään ollut tarvetta.

Meille oli vastattu: ”Mikäli poliisi on kiinnostunut tutkimaan asiaa, Posti toimii täydessä yhteistyössä viranomaisten kanssa.”

Toisaalta valitsijayhdistyksen 27.12. Keskusrikospoliisille tekemä rikosilmoitus oli siirretty Helsingin paikallispoliisin käsiteltäväksi. Pinnallisten selvitysten ja lähinnä Postin antamien virheellisten tietojen perusteella se oli katsonut, ettei esitutkinnan aloittamiseen ollut aihetta.   

Poliisin päätöksestä ei voinut valittaa. Kannella voisi.

Nyt kysyinkin kirjoituksessani Suomen oikeusoppineilta, kuinka meidän oikeusvaltiossamme saa oikeutta.

Kysymykseeni sain kahdenlaisia vastauksia. 

Jotkut huomauttivat, että Posti Oyj:n on toiminnassaan noudatettava Postilain määräyksiä. Postilain toimeenpanoa valvoo Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom. 

Meitä neuvottiin kääntymään Liikenne- ja viestintäviraston puoleen ja pyytämään, että se velvoittaisi Postin selvittämään vastauslähetysten ja kannattajakorttien katoamisen.

Toinen neuvo oli, että valitsijayhdistyksen tulisi kannella asiasta Valtakunnansyyttäjälle. 

Tämän kantelun tulisi meille annetun neuvon mukaan kohdistua lähinnä poliisin toimintaan rikosilmoituksen käsittelemisessä. Sitä kautta olisi ehkä mahdollista saada vielä aikaan poliisin esitutkinta epäillyistä väärinkäytöksistä ja rikoksista.

Kantelua Valtakunnansyyttäjälle onkin valmisteltu.

Tässä vaiheessa päädyttiin kuitenkin siihen, että Suomen linja ry jätti maanantaina Liikenne- ja viestintävirastolle kannekirjeen, jossa pyydetään, että virasto Postilain nojalla velvoittaisi Posti Oyj:n selvittämään vastauslähetysten katoamisen. 

x  x  x

Kirjeessä selostetaan aluksi Suomen linja ry:n Postin kanssa tekemää vastauslähetyssopimusta ja valitsijayhdistyksen 27.12. tekemän rikosilmoituksen käsittelyä.  

Aluksi vastauslähetykset tulivat perille sopimuksen mukaisesti. Oulun ja Kuopion Postikeskukset toimittivat omalta alueeltaan kokoamansa vastauslähetykset Helsingin Postikeskukseen. Pääsääntöisesti ne olivat perillä ja noudettavissa seuraavana aamupäivänä.    

Ratkaiseva ajankohta valitsijayhdistyksen ehdokkuutta ajatellen oli 20.12., jolloin viimeistään Helsingin vaalipiirilautakunnalle piti jättää ehdokkuuden tueksi tarvittavat 20 000 kannattajakorttia.

Maanantaina 18.12. perille tuli runsaasti edellisenä perjantaina postitettuja vastauslähetyksiä. 

Sitä seuranneena viikonloppuna oli toteutettu mittava ilmoituskampanja sekä useimmissa maakuntalehdissä että Iltalehdessä, Ilta-Sanomissa ja Helsingin Sanomissa. Siitä huolimatta 19. ja 20. joulukuuta saapuneiden vastauslähetysten ja kannattajakorttien määrä oli hyvin pieni.

Noina päivinä odotettiin myös 18. ja 19.12. Pohjanranta Oy:n Keminmaalta pikapakettina vastauslähetysosoitteeseen postittamia kannattajakortteja.

Virallisten seurantatietojen mukaan 19.12. postitettu paketti toimitettiin 20.12. klo 11.53 ”vastaanottajalle” Tallinnassa. Myöhemmin kävi ilmi, että samaan aikaan samaan osoitteeseen oli seurantatietojen mukaan toimitettu myös kolme muuta pikapakettia. 

Tavallisille vastauslähetyksille ei ollut mitään seurantaa. Ne rekisteröitiin, laskettiin ja laskutettiin vasta Helsingin Postikeskuksessa.    

Tästä syntyi epäily, että Viroon oli toimitettu pikalähetysten lisäksi myös tuhansia 18. ja 19. joulukuuta postitettuja vastauslähetyksiä. Lisäksi heräsi epäily, että samoin oli käynyt myös 11.12. postitetuille vastauslähetyksille.

Näistä syistä valitsijayhdistys teki 27.12. Keskusrikospoliisille rikosilmoituksen, jossa pyydettiin kiireellisesti selvittämään korttien katoamiseen liittyviä rikosepäilyjä. 

Tällä pyrittiin siihen, että rikosepäilyjen vahvistuminen olisi antanut Helsingin vaalipiirilautakunnalle perusteet täydentää ehdokaslistaa. 

Rikosilmoituksen käsitteleminen siirrettiin Helsingin paikallispoliisille, joka ei ryhtynyt toteuttamaan pyydettyä kiireellistä selvitystehtävää. Sen sijaan laadittiin pintapuolinen muistio, jossa lähinnä Postin antamien virheellisten väitteiden nojalla päädyttiin toteamaan, ettei esiselvityksen aloittamiseen ollut aihetta.

Tämä ratkaisi sen, että valitsijayhdistyksen ehdokas ei voinut olla mukana vaaleissa.

Siinä vaiheessa ehdokasnumerot oli arvottu, ja valitsijayhdistyksen ehdokkaalle oli ollut tulossa numero 8. Kun hänen ehdokkuutensa ei toteutunut, ehdokaslistan numerojärjestys muiden ehdokkaiden osalta muutettiin.  

x  x  x

Kun rikosilmoituksesta ei ollut apua asian selvittämisessä, Suomen linja ry lähetti tammikuun 9. päivänä Posti-konsernin toimitusjohtajalle Turkka Kuusistolle kirjeen, jossa pyydettiin selvittämään kannattajakorttien katoamista ja saattamaan epäiltyihin väärinkäytöksiin ja rikoksiin syyllistyneet vastuuseen teoistaan.

Selvityspyynnön mukana oli muistio (Liite 1.), jossa esitettiin perustelut väärinkäytös- ja rikosepäilyille.

Toimitusjohtaja Kuusisto pani selvityksen vireille. 

Asiasta käytiin kirjeenvaihtoa Postin tuotantotoiminnasta vastaavan johtajan Mikko Hoikkalan kanssa. 

Kun tämä ei tuottanut tulosta, Kuusisto määräsi alaisensa järjestämään 5.2. tapaamisen, jossa vastauslähetysten katoamisesta keskusteltiin. Tapaamisen yhteydessä luovutimme uuden muistion (liite 2.), jossa oli yksityiskohtaisempia tietoja vastauslähetysten katoamisesta.

Tapaamisessa esitimme jälleen epäilyn, että Oulun ja Kuopion Postikeskukset olivat 11., 18. ja 19.12. ohjanneet meille osoitetut lähetykset Helsingin Postikeskuksen asemesta Tallinnaan, missä ne oli hävitetty.

Myöskään 5.2. järjestetyssä tapaamisessa Postin edustajat eivät suostuneet selvittämään lähetysten katoamista. He kieltäytyivät myös antamasta meille lähetysten katoamiseen liittyviä tietoja.

Yritimme saada tietoja vielä viime viikolla, jolloin Postin kanssa oltiin yhteyksissä meille lähetettyjen laskujen maksamisesta. 

Tässä yhteydessä meille annettiin ohje, että voisimme selvittää lähetysten katoamista linkin takana olevasta palvelusta. Meille annettiin toinen linkki, jonka kautta voisimme hakea vahingonkorvauksia.

Vastasimme sähköpostitse, että linkkeihin sisältyvät lomakkeet eivät soveltuneet käytettäviksi meidän tapauksessamme. Pyysimme jälleen vastauksia siihen, mihin osoitteeseen Oulun ja Kuopion Postikeskukset olivat toimittaneet meille postitetut lähetykset.

Meille vastattiin:

”Vastauksina esittämiinne kysymyksiin Posti viittaa helmikuisessa tapaamisessamme esitettyyn selvitykseen.
Kuten olemme aiemmin todenneet, emme katso lisäselvityksille olevan tarvetta.”

Viestinvaihdossa oli mukana toimitusjohtaja Turkka Kuusisto.

Kannekirjeen liitteenä oli yhteenveto kirjeenvaihdostamme Posti Oyj:n edustajien kanssa.

x  x  x

Kannekirjeen lopussa todetaan, että Postilain 54§:n mukaan Posti Oyj:llä oli velvollisuus toimittaa Suomen linja ry:lle osoitetut kirjeet ja postipaketit meidän kanssamme sovittuun osoitteeseen, aluksi osoitteeseen Pohjantie 34, 94400 Keminmaa ja 4.12. alkaen Helsingin Postikeskukseen (Postintaival 9, Portti 2).

Postin edustajille 9.1. ja 5.2 toimittamamme muistiot ja heidän kanssaan käymämme viestinvaihto osoittivat, että he eivät olleet suostuneet selvittämään vastauslähetysten katoamista, eivätkä edes antamaan meille siihen liittyviä oleellisia tietoja.

Kirjeessä esittämämme ja mukaan liittämämme aineiston perusteella esitimme vaatimuksen, että Liikenne- ja viestintävirasto Postilain 54§:n, 75§:n ja 79§:n nojalla velvoittaisi Posti Oyj:n tekemään kaiken mahdollisen selvittääkseen meille postitettujen vastauslähetysten katoamisen. Lisäksi Posti Oyj oli velvoitettava antamaan välittömästi Suomen linja ry:lle kaikki meidän pyytämämme vastauslähetysten katoamiseen liittyvät tiedot.

Liikenne- ja viestintäviraston pääjohtaja Jarkko Saarimäki tarttui asiaan ripeästi. 

Eilen saimme viestin, että Traficom on vastaanottanut kannekirjelmämme koskien vastauslähetysten ja kannattajakorttien käsittelyä Posti Jakelu Oy:ssä. Virasto ilmoitti ryhtyvänsä selvittämään asiaa käytettävissään olevilla keinoilla. Meihin luvattiin olla yhteydessä uudelleen heti, kun virasto on saanut tarvittavat selvitykset.

x  x  x

Kannekirjeemme on luettavissa kokonaan 27.2. julkaisemastani blogikirjoituksesta ”Kannattajakorttien katoamista pyritään selvittämään”. Sitä kautta löytyvät myös linkit kannekirjeen liitteinä oleviin muistioihin.

Taustatietoa on löydettävissä aikaisemmin julkaisemistani blogikirjoituksista:

Presidentinvaalien tulos ratkesi – syntyi kadonneitten korttien arvoitus

Hakkeroitiinko Postin vastauslähetysten järjestelmä?

Rikostutkinta käynnistyy. – Vaalipiirilautakunta koolle?

Onko Suomi oikeusvaltio?

Ehdokkuus on vahvistettava – aikaa on vielä riittävästi!

Vaalit varastettiin – syylliset on saatettava vastuuseen

Sotasensuuri iski taas. – Ovatko taustalla valtiolliset toimijat?

Presidentinvaalit käydään sodan varjossa

Arvoitus ratkesi: Pohjois- ja Itä-Suomen kannattajakortit lähetettiin Viroon

Kysymys Suomen oikeusoppineille: ”Kuinka oikeusvaltiossamme saa oikeutta?”