9
tammi
2024
111

Vaalit varastettiin – syylliset on saatava vastuuseen

Tämän vuoden Suomen presidentinvaalit varastettiin.

Viime hetkellä oli esillä mahdollisuus, että valitsijayhdistykseni kannattajakorttien katoamiseen liittyvästä rikoksesta olisi saatu näyttöä, jonka perusteella ehdokaslistaa olisi voitu täydentää.

Poliisilla oli käytettävissään kuusi työpäivää tärkeimpien tietojen hankkimiseen. Tämä aika käytettiin siihen, että laadittiin päätös, jossa todettiin, ettei poliisin mielestä ollut syytä epäillä rikoksen tapahtuneen.

Outoa oli, että Keskusrikospoliisille osoitettu rikosilmoitus ohjattiin Helsingin poliisilaitoksen käsiteltäväksi.

Jälkikäteen KRP antoi tiedotteen, että se ei ollut tehnyt päätöstä siitä, ettei esiselvitystä käynnistetä. Päätöksen oli tehnyt Helsingin poliisilaitos.

Kuka mahtoi tehdä päätöksen, että KRP:lle tehty rikosilmoitus siirrettiin paikallisen poliisilaitoksen käsiteltäväksi?       

Käytettävissä olevat tosiasiat osoittavat, että ehdokkuuteni estettiin rikollisen toiminnan avulla.

Tällä puolestaan on ratkaiseva vaikutus presidentinvaalien lopputulokseen.

Oma käsitykseni on ollut ja on, että olisin voinut päästä toiselle kierrokselle ja voittaa sen.  

Jokaisen pitäisi ymmärtää, että ehdokkuuteni olisi joka tapauksessa vaikuttanut olennaisella tavalla äänten jakautumiseen ensimmäisellä kierroksella. Ehdokkuuteni olisi vaikuttanut myös siihen, ketkä siirtyvät toiselle kierrokselle ja siihen, kuka sen voittaa

Vaaleilta puuttuu legitimiteetti ja jopa legaalisuus.

Olen tänään pyytänyt Posti Oyj:tä selvittämään valitsijayhdistykseni jättämään rikosilmoitukseen sisältyvät asiat.

Julkaisen alla kokonaisuudessaan Suomen linja ry:n Postin johdolle tänään lähettämän muistion.

x  x  x

Muistio Suomen linja ry:n yhteistyöstä Posti Oyj:n ja Posti Jakelu Oy:n kanssa

Valitsijayhdistykseni käytti postin vastauslähetyspalvelua jo vuoden 2018 presidentinvaalien yhteydessä.

Tuolloin kannattajakorttien kerääminen oli monesta syystä helpompaa kuin viime vuonna. Kuitenkin kannattajakortteja oli keräyksen loppupuolella vasta noin 10 000.

Silloin valitsijayhdistys käynnisti sanomalehdissä tehokkaan ilmoituskampanjan. Äänestäjiä kehotettiin tulostamaan netistä kannattajakortteja ja lähettämään ne vastauslähetyksenä. Tuohon aikaan printterejä oli käytettävissä nykyistä enemmän.

Ilmoituskampanjaan liittyi Maaseudun Tulevaisuuden liite, jossa oli kaksi kannattajakorttia. Nämäkin kortit voitiin postittaa vastauslähetyksenä ilman postimerkkiä.

Tämä kampanja tuotti hyvän tuloksen. Loppuvaiheessa valitsijayhdistys sai lyhyessä ajassa 15 000 korttia. Kaikkiaan niitä jätettiin Helsingin vaalipiirilautakunnalle noin 27 000 kappaletta.

x  x  x

Kuuden vuoden takaisen kokemuksen rohkaisemana valitsijayhdistykseni päätti käyttää samaa menetelmää.

Valitsijayhdistykseni työtä tukenut Suomen linja ry teki marraskuun alussa sopimuksen Postin vastauslähetyspalvelun kanssa. Vastauslähetykset toimitettiin Keminmaalle Suomen linja ry:n osoitteeseen.

Kun aika kävi niukaksi, sovimme 4. joulukuuta Postin kanssa, että voimme noutaa lähetykset Helsingin Postikeskuksesta. Tämä nopeutti postin kulkua usealla vuorokaudella. Meille luvattiin, että postin kuljetettaviksi jätetyt lähetykset olisivat pääsääntöisesti perillä seuraavana aamuna.

Helsingissä 6.12. järjestetyn ”Itsenäisyyden puolustajien juhlan” yhteydessä kortteja saatiin kerätyksi runsaasti sekä juhlapaikalla että Narinkkatorilla.

Viikonlopun aikana toteutettiin mittava ilmoituskampanja.

Helsingin seudun paikallislehdissä oli lauantaina koko sivun ilmoitus, joissa oli kannattajakortti. Maakuntalehdissä toteutettiin mittava ilmoituskierros.

Maaseudun Tulevaisuudessa julkaistiin kolme ilmoitusta, jossa muistutettiin tiukasta aikataulusta korttien postittamisessa. Aikaisemmin lehdessä oli julkaistu liite, jossa oli ollut viisi kannattajakorttia.

Maanantaina 11. joulukuuta saatoimme noutaa Postista noin 1500 kannattajakorttia, jotka oli postitettu vastauslähetyksinä edellisenä torstaina ja perjantaina. Myös Keminmaalta tuli pikapakettina lähettäjien kustannuksella sinne toimitettuja kortteja

Maanantaina noudettujen korttien määrä ja viikonlopun mittava ilmoituskampanja antoivat meille aiheen olettaa, että saisimme tiistaina 12. joulukuuta useita tuhansia kortteja.

Tiistaina noudettavissa oli kuitenkin vain noin 500 korttia.

Tällä kohtaa Postin lähettämässä laskussa on ilmeinen virhe. Tiistain kohdalle on kirjattu suuri määrä vastauslähetyksiä, jotka ilmeisesti sisältyivät jo edellisenä päivänä noudettuihin.

Maanantaina saatu korttien määrä oli moninkertainen tiistaina noudettujen määrään nähden.

Tiistaina tulleiden korttien pieni määrä sai meidät ajattelemaan, että kortteja oli kadonnut jonnekin. Siinä vaiheessa meillä ei ollut aavistustakaan siitä, mitä oli saattanut tapahtua.

Kun 12. joulukuuta tulleiden korttien määrä oli tarpeeseen nähden vähäinen, ehdin jo ilmoittaa, että ehdokkuuteni raukeaa.

Iltapäivällä saimme kuitenkin tiedon, että aikaa korttien keräämiseen olikin 20. joulukuuta saakka.

Silloin valitsijayhdistys päätti jättää ehdokashakemuksen ja koossa olleet noin 3500 korttia tarkastettaviksi. Kiireen vuoksi noin 1000 korttia jäi siinä vaiheessa luovuttamatta.

x  x  x

Seuraavana viikonloppuna toteutettiin mittava ilmoituskampanja. Ilmoituksia julkaistiin lähes kaikissa maakuntalehdissä ja myös molemmissa iltapäivälehdissä, Ilta-Sanomien osalta viikonloppulehdessä. Ilmoitus julkaistiin vielä 19. joulukuuta myös Helsingin Sanomissa.

Viikonloppuna kortteja kerättiin vaaliautolla yhdeksässä eteläisen ja keskisen Suomen keskeisessä kaupungissa. Kokoon saatiin useita satoja kortteja. Äänestäjien innostus oli selvässä nousussa.

Maanantaina 18.12. saimme Postin kautta lähes 3000 korttia. Ne oli postitettu edellisenä torstaina (joka oli Postissa lakkopäivä) ja perjantaina.

Maanantain suhteellisen hyvä kertymä ja mittava ilmoituskampanja antoivat meille aiheen olettaa, että viikonlopun aikana ja maanantaina kortteja lähetettäisiin runsaat 10 000.

Tiistaina kortteja tuli kuitenkin vain noin 500 ja keskiviikkona vielä vähemmän.

x  x  x

Korttien joukosta puuttuivat myös Pohjanranta Oy:n pikapakettina 18. ja 19.12. vastauslähetysosoitteeseen lähettämät kortit.

Viimeksi mainittu pikapaketti oli ohjattu Tallinnaan, missä se oli seurantajärjestelmän mukaan luovutettu vastaanottajalle.

Paketti kuitenkin palautettiin lähettäjälle 22. joulukuuta. Seurantatietoja paketin vaiheista Tallinnasta Keminmaalle ei ole käytettävissä.

Ensimmäinen paketeista palautettiin lähettäjälle 21. joulukuuta. Paketti oli käynyt Helsingissä, missä se oli seurantatietojen mukaan kirjattu kahdesti noin vuorokauden välein. On syytä kysyä, kävikö tämäkin paketti Tallinnassa.

Näiden kahden paketin kohtalo on synnyttänyt vahvan epäilyn, että myös 19. ja 20. joulukuuta kadonneet tuhannet tavalliset vastauslähetykset oli ohjattu Tallinnaan. Tietysti on mahdollista, että kortteja on ohjattu vääriin osoitteisiin muuallekin.

Korttien katoamisella 12., 19. ja 20. joulukuuta oli ratkaiseva vaikutus siihen, että valitsijayhdistykseni ei saanut kerätyksi ehdokkuuteen vaadittua 20 000 korttia.

Kannattajakortteja toimitettiin Helsingin vaalipiirilautakunnalle tiistaihin 19.12. mennessä noin 8700 kappaletta. Meillä on edelleen hallussamme runsaat 2000 korttia. Perille tulleiden kannattajakorttien kokonaismäärä on siis noin 11 000.

Ilmeisesti jo 12.12. hävitettiin tuhansia kannattajakortteja. Samoin tapahtui sekä 19. että 20. joulukuuta.

Valitsijayhdistykseni teki Keskusrikospoliisille tutkintapyynnön, jossa pyydettiin välittömästi selvittämään, mihin osoitteeseen ja kenelle Tallinnaan päätynyt paketti oli toimitettu. Lisäksi pyydettiin selvittämään, kuka tai ketkä olivat ohjanneet paketin Tallinnaan.

Nämä kaksi tietoa olisivat antaneet mahdollisuuden aloittaa korttien katoamiseen liittyneen rikoksen tarkemman selvittämisen.

Jostakin syystä rikosilmoitus siirtyi käsiteltäväksi Helsingin poliisilaitokselle, joka teki päätöksen, että sen mukaan ei ollut aihetta epäillä rikosta.

Keskusrikospoliisi antoi julkisuuteen tiedotteen, jossa se ilmoitti, ettei se ollut tehnyt päätöstä olla tutkimatta rikosepäilyä. Päätöksen oli tehnyt Helsingin poliisilaitos.

Menettely oli outo, kun rikosilmoitus oli tehty nimenomaan KRP:lle. On kysyttävä, kuka teki päätöksen sen siirtämisestä Helsingin poliisilaitoksen käsiteltäväksi.

Pyydämme nyt, että Posti Oyj ja Posti Jakelu Oy selvittävät kiireesti ne kysymykset, jotka valitsijayhdistyksen rikosilmoituksessa esitettiin:

1.1.  Kuka tai mikä taho vaihtoi Suomen linja ry:n tilaaman vastauslähetyspalvelun lähetyksien vastaanoton osoitetietoja? Meille osoitettu kannattajakortteja sisältänyt posti on näiden uusien osoitetietojen perusteella ohjautunut Viroon ja luovutettu siellä vastaanottajalle (LX896248819FI).

1.2.  Kuka tai mikä taho on kyseisessä osoitteessa vastaanottajana Virossa?

1.3.  Onko vastauslähetysosoitteeseemme lähetettyjä kirjeitä osoitettu myös muualle ja kuinka paljon?

  1.     Onko Postin henkilöstön joukossa joku tai joitakuita, jotka ovat ohjanneet vastauslähetyksiä vääriin osoitteisiin?
  1.     Onko Postin vastauslähetysten järjestelmä hakkeroitu? Jos näin on tapahtunut, on selvitettävä, kuka tai ketkä tämän hybridioperaation toteuttivat.
  2.     Tietysti muutkin mahdolliset vaihtoehdot korttien katoamiseen on selvitettävä.

Kysymys on vakavasta asiasta, laittomasta vaikuttamisesta Suomen valtiollisen elämän tärkeimpään vaaliin.

 

Posti on velvollinen selvittämään kaikki muutkin mahdollisuudet korttien katoamiseen.

Tarvittaessa KRP on ilmeisesti valmis antamaan virka-apua selvitysten tekemiseen.

x  x  x

Jäämme odottamaan tuloksia Postin suorittamista selvityksistä.