31
heinä
2014
0

Vauhdikas alku parlamenttityölle

Valiokuntapaikkojen valinta on vaikea tehtävä Euroopan parlamentin jäsenille. Jokainen haluaisi olla mukana käsittelemässä useamman valiokunnan asioita. Kuitenkin pääsääntö on, että kukin saa yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen paikan. Kaikki voivat ja kaikkien tulee kuitenkin seurata kaikkien valiokuntien työtä ja vaikuttaa kaikkiin asioihin.

Paikkajaosta keskusteltiin ennakkoon sekä Keskustan europarlamentaarikkojen että kaikkien suomalaisjäsenten kesken. Pyrimme siihen, että saisimme edustuksen kaikkiin Suomen kannalta tärkeisiin valiokuntiin. Tässä onnistuttiin melko hyvin, mutta aluekehitysvaliokunnassa ei ole yhtään suomalaisjäsentä. Kauden mittaan tämä puute pitää pyrkiä poistamaan.

Omalta osaltani olen paikkajakoon tyytyväinen. Tulin kehitysvaliokunnan varapuheenjohtajaksi ja varajäseneksi ulkoasiainvaliokuntaan. Lisäksi sain paikan valtuuskunnassa, joka hoitaa yhteydenpitoa ja suhteita Venäjän duumaan.

Kehitysvaliokunnan työ on jo alkanut. Olen tehnyt aloitteen, että valiokunnan nimessä oleva käännösvirhe korjataan. Suomenkielellä valiokunnan nimi on ollut kehitysyhteistyövaliokunta. Viimeistään vuoden 1992 Rion ympäristö- ja kehityskonferenssista alkaen on käytetty kehityspolitiikan käsitettä, joka kattaa sekä kaiken toiminnan köyhyyden poistamiseksi että ympäristöllisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen edistämisen kaikkialla maailmassa.

Tein heti työn käynnistyessä komissiolle kysymyksen transatlanttisesta kestävän kehityksen kumppanuudesta. Tein kehitysministerinä vuoden 2009 alussa aloitteen sen käynnistämisestä ja siitä tehtiin päätös presidentti Barack Obaman johdolla Washingtonin huippukokouksessa saman vuoden marraskuussa. Valiokunta saa vastauksen syyskuun kokouksessa, mutta otin asian puheeksi myös heinäkuun kokouksessa, kun kuultavana oli mm. David O´Sullivan, joka vastaa nyt EU:n kehityspolitiikan toimeenpanosta ja joka siirtyy ensi syksynä EU:n suurlähettilääksi Washingtoniin.

Valiokunnan tärkein tehtävä lähi kuukausina on ottaa kantaa ensi vuoden syksyllä kokoontuvan YK:n huippukokouksen valmisteluihin. Vuoden 2000 huippukokouksessa sovittiin vuoteen 2015 ulottuvista kehitystavoitteista (Millenium Development Goals). Ensi vuonna määritellään tavoitteet vuoteen 2030 saakka. Ilmoittauduin varjoesittelijäksi mietintöön, jonka valiokunta tästä asiasta lähi kuukausina laatii.

Aion toimia aktiivisesti myös kotimaassa samaan tapaan kuin edellisellä kaudellani. Järjestän kaikkiin maakuntiin ulottuvan koulutustapahtumien sarjan ”Eurooppalainen Suomi 2020”. Jatkan erityisesti nuorten kouluttamista.

Suunnittelen myös verkkolehden julkaisemista. Se jatkaisi uudistuneessa muodossa vuonna 1998 perustamani ”Pohjantähti” -lehden tiedotustehtävää.

Olen valinnut nyt kaikki avustajani. Toimikaudet ulottuvat tässä vaiheessa eduskuntavaaleihin saakka. Valiokuntatöissä minua avustavat Sallamaarit Markkanen (Bryssel ja Strasbourg) ja Joonas Könttä (Jyväskylä). Kotimaan ohjelmastani vastaavat Kaija Huida (Kokemäki) ja Ritva Lampela (Pohjois-Suomi, Keminmaa). Kotimaan viestintää hoitaa Iikka Kantola (Nurmijärvi). Ossi Martikainen (Lapinlahti) auttaa minua erityisesti Eurooppa-, maatalous- ja aluepolitiikassa. Yhteystiedot löytyvät verkkosivultani.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Vielä ehtii
Uusia jäseniä ”Vapaus valita” -kontaktiryhmään
Kontaktiryhmä ”Freedom of Choice” saanut laajaa kannatusta
Parlamentin jäsenet vaativat vahvempaa roolia EU:lle YK:ssa