2
joulu
2015
2

Kontaktiryhmä ”Freedom of Choice” saanut laajaa kannatusta

Euroopan parlamenttiin on perustettu kontaktiryhmä ”Freedom of Choice” edistämään valinnan vapautta

Euroopan parlamenttiin perustettu kontaktiryhmä ”Freedom of Choice” on saanut laajaa kannatusta. Aloitetta ryhmän perustamiseksi tukee koko Italian Viiden Tähden Liikkeen parlamenttiryhmä ja Suomesta europarlamentaarikot Paavo Väyrynen ja Hannu Takkula.

Sekä Italiassa että Suomessa on tehty aloite kansanäänestyksen järjestämiseksi eurosta.

Suomessa Euroopan parlamentin jäsen Paavo Väyrynen on tehnyt kansalaisaloitteen maansa jäsenyydestä euroalueessa. Tarvittava 50 000 allekirjoittajan määrä on saavutettu ja aloite siirtyy lähi kuukausina eduskunnan käsiteltäväksi.

Italiassa Viiden Tähden Liike on kerännyt yli 200 000 allekirjoitusta kansalaisaloitteeseen lakiehdotuksen aikaansaamiseksi kansanäänestyksestä, joka koskee Italian jäsenyyttä euroalueessa.

Aloitteen tekijät kutsuvat kollegoitaan osallistumaan kontaktiryhmään, joka edistää valinnan vapautta kuulumisesta euroalueeseen.

Euroalueen kriisin aikana monet hallitukset ja yksittäiset poliitikot ovat ehdottaneet, että Kreikan ja muutamien muiden euroalueen maiden tulisi erota siitä. Euroalueen jäsenyydestä kärsineissä maissa eroamista on harkittu. Euroalueen ulkopuolella olevissa maissa ihmiset ovat tulleet yhä epäilevämmiksi liittymisestä siihen, kuten EU:n perussopimus edellyttäisi.

Aloitteen tekijät uskovat, että olisi parasta euroalueelle, sen yksittäisille jäsenmaille ja koko Euroopan unionille, jos sen jäsenyyden suhteen olisi olemassa valinnan vapaus. Yksittäisellä jäsenmaalla pitäisi olla mahdollisuus erota euroalueesta ja niitä tulisi avustaa eroamaan. Velvoite liittyä euroalueeseen tulisi poistaa.

Aloitteessa kannatetaan valinnan vapauden periaatetta myös muilla politiikan osa-alueilla.

Jäsenmailla pitää olla valinnan vapaus päättää omasta puolustuksestaan. Mikäli Euroopan yhdentymistä vahvistetaan puolustuksen alalla, sen ainoana tarkoituksena tulee olla parantaa kykyä toteuttaa rauhanturvaoperaatioita. Sen tulee turvata jäsenmaille mahdollisuus säilyttää sotilaallinen liittoutumattomuutensa.

Aloitteen tekijät eivät hyväksy sitä, että Euroopan unionin kehitys johtaisi päätösvallan keskittymiseen yhä enemmän ylikansallisen byrokratian käsiin, jolla ei ole yhteyttä kansalaisten tarpeisiin ja tahtoon. Päätökset tulee tehdä demokraattisesti ja niin lähellä ihmisiä kuin mahdollista.

He tukevat suoran demokratian vahvistamista. He tukevat sellaisten välineiden kehittämistä, jotka antavat kansalaisille mahdollisuuden osallistumiseen Euroopan poliittisen elämään sen kaikilla tasoilla. Tämän tulee olla perustavanlaatuisena tavoitteena EU:n perussopimuksia uudistettaessa.

Kontaktiryhmään kutsutaan erityisesti maltillisia ja edistysmielisiä poliittiseen keskustaan kuuluvia jäseniä.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Kansalaisaloitteita koskevaa lainsäädäntöä on muutettava
Milloinkahan Sailas ja Virtanen ryhtyvät kannattamaan Suomen euroeroa?
EuroThinkTankin raportti antaa tukea Suomen euroeron toteuttamiselle
Onko komissiolla B-suunnitelmaa TTIP-sopimuksen kariutumisen varalle?