25
marras
2015
0

Parlamentin jäsenet vaativat vahvempaa roolia EU:lle YK:ssa

EU:n on pyrittävä vahvistamaan globaalia päätöksentekoa YK:n järjestelmässä ja lisättävä omaa ja jäsenmaidensa vaikutusvaltaa YK:ssa, todetaan parlamentin tiistaina hyväksymässä ei-lakiasäätävässä päätöslauselmassa. Tätä kautta EU voi saavuttaa paremmin omat ulkopoliittiset tavoitteensa, päätöslauselmassa todetaan. Mepit kehottavat myös tehostamaan YK:n yleiskokouksen ja turvallisuusneuvoston työtä sekä vahvistamaan talous- ja sosiaalineuvostoa.

Äänestyksen jälkeen mietinnön esittelijä Paavo Väyrynen (kesk, ALDE) sanoi:

”Olen erityisen tyytyväinen siitä, että sain tuen ECOSOC:in kehittämiseksi kestävän kehityksen neuvostoksi. Luonnoksessani esitin, että tämä neuvosto vastaisi asemaltaan turvallisuusneuvostoa ja että sen vastuulla olisivat kaikki muut asiat kuin turvallisuus. Esitin myös, että neuvostossa olisi pysyviä jäseniä ja vaihtuvia jäseniä, kuten turvaneuvostossa. Nämä ajatukset saivat neuvotteluissa laajaa tukea, mutta tässä vaiheessa niitä ei vielä hyväksytty. Työ jatkuu.”

Parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 488 puolesta, 137 vastaan ja 42 tyhjää.

Talous- ja sosiaalineuvoston rakenteellinen ja toiminnallinen uudistus

Parlamentti kehottaa päätöslauselmassaan vahvistamaan YK:n taloudellista, sosiaalista, sekä ympäristöä ja kehitystä koskevaa ulottuvuutta. Yksi keino tähän on talous- ja sosiaalineuvoston rakenteiden ja toiminnan uudistus. Lisäksi mepit kehottavat EU:ta ja sen jäsenmaita harkitsemaan mahdollisuutta vahvistaa rooliaan talous- ja sosiaalineuvostossa kehittämällä siitä kestävän kehityksen neuvosto.

Päätöslauselmassa pyydetään EU:n ulkosuhteiden korkeaa edustajaa sisällyttämään vuosittaiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevaan raporttiinsa kokonaisvaltaisen esityksen EU:n toimista globaalien ulkopoliittisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Tämän perusteella parlamentti voi paneutua vuosittain maailmanlaajuisiin ongelmiin ja ottaa niihin kantaa.

Turvallisuusneuvoston uudistus

Parlamentin jäsenet kehottavat päätöslauselmassaan uudistamaan turvallisuusneuvostoa ja käymään uudistamisesta Euroopan laajuista keskustelua. Mepit muistuttavat, että EU:n pitkän aikavälin tavoitteena on päästä laajennetun turvallisuusneuvoston jäseneksi. Ennen kuin tähän tavoitteeseen päästään, yhteistyötä on parannettava, jotta turvallisuusneuvostossa istuvat EU-maat puolustaisivat siellä paremmin EU:n yhteisiä kantoja.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Kansalaisaloitteita koskevaa lainsäädäntöä on muutettava
Milloinkahan Sailas ja Virtanen ryhtyvät kannattamaan Suomen euroeroa?
Onko komissiolla B-suunnitelmaa TTIP-sopimuksen kariutumisen varalle?
Keskustelu Suomen EU-erosta vie harhaan