26
marras
2015
3

Komissio ei tue Pisara-rataa

Komission jäsen Violeta Bluc on vastannut yhdessä Hannu Takkulan kanssa tekemäämme kirjalliseen kysymykseemme TEN-T -varojen käytöstä Kehäradan rakentamiseen ja Pisara-radan suunnitteluun. Kysymyksessämme tiedustelimme, onko komissio tietoinen, että rahoituksesta päätettäessä on rikottu TEN-T -ohjelman periaatteita ja edistetty virheinvestointeja.

Komission vastauksessa todetaan, että se ei tue Pisara-rataa, kuten julkisuudessa on esitetty. Komissio ei ole myöntänyt varoja Pisara-rata -hankkeelle, koska sillä ei ole riittävää EU-tason lisäarvoa. Myönnetty määräraha on tarkoitettu laajempaan suunnitteluun, jolla pyritään parantamaan liikennevirtoja Helsingin solmukohdassa.

Vastauksessaan komissio perustelee TEN-T -rahoitustaan Kehäradalle sillä, että se on osa Helsinki-Vantaan kansainvälisen lentoaseman ja Pohjoismaiden kolmion rauta- ja maantiereitin yhdistämishanketta. Perustelu on keinotekoinen, sillä Helsingistä ei ole maantie- eikä rautatieyhteyttä Pohjolan muihin pääkaupunkeihin. Komissio myönsi tukea Helsingin kaupungin ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välisen rautatieyhteyden rakentamiseen.

Komissio ei vastauksessaan kerro, miksi se rahoitti tätä hanketta, vaikka oli olemassa vaihtoehtoinen suunnitelma oikoradan rakentamiseksi Helsingistä lentoaseman kautta pääradalle. Tämä vaihtoehto olisi palvellut paljon paremmin TEN-T -ohjelman tavoitteita, kun sen avulla olisi saatu suora rautatieyhteys Pohjanmaan ja Savon radoilta ja myös Pietarista Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Matka-aika Helsingin keskustasta lentokentälle olisi ollut huomattavasti nykyistä lyhyempi.

Olemme sitä mieltä, että oikorata lentokentän kautta pääradalle olisi edelleen toteutettava sitten kun valtiolla on käytettävissään varoja mittaviin rautatieinvestointeihin. Se on monin verroin paremmin perusteltu kuin Pisara-rata.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Kansalaisaloitteita koskevaa lainsäädäntöä on muutettava
Milloinkahan Sailas ja Virtanen ryhtyvät kannattamaan Suomen euroeroa?
Onko komissiolla B-suunnitelmaa TTIP-sopimuksen kariutumisen varalle?
Keskustelu Suomen EU-erosta vie harhaan