15
tammi
2016
11

Vielä ehtii

Tänään ja huomenna on vielä mahdollisuus allekirjoittaa kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa.
Seuraavaksi allekirjoitukset toimitetaan väestörekisterikeskuksen tarkastettavaksi. Siellä selvitetään, ovatko kaikki allekirjoittaneet Suomen kansalaisia. Lisäksi varmistetaan, ettei kukaan ole allekirjoittanut aloitetta kahteen kertaan.

Kun tarkistus on suoritettu, aloite jätetään eduskunnan käsiteltäväksi. Täysistunto päättää aloitteen valiokuntakäsittelystä. Ilmeisesti eduskunnassa järjestetään useamman valiokunnan yhteinen kuulemistilaisuus, jossa aloitteen tekijöillä on mahdollisuus puhua sen puolesta. Heillä on myös mahdollisuus ehdottaa siihen asiantuntijoita.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen on todennut, että aloite tulee ilmeisesti hänen valiokuntansa käsiteltäväksi. Tämä olisi mielestäni oikea ratkaisu. Muilta valiokunnilta saatetaan pyytää lausuntoja. Yksittäiset valiokunnatkin kuulevat vielä asiantuntijoita.

Aloitteen käsittelyn yhteydessä eduskunta joutuu perehtymään siihen, millaista vahinkoa Suomen jäsenyys euroalueessa on meille aiheuttanut. Toisaalta eduskuntakäsittelyssä tulee esille se, että eroaminen euroalueesta on kaikille suomalaisille edullinen tapa tervehdyttää talouttamme. Samalla vältymme joutumasta velkaunioniin ja liittovaltioon.

Lähes kaikki asiantuntijat myöntävät, että Suomen liittyminen euroalueeseen oli paha virhe. Keskustelu onkin jo siirtynyt siihen, onko eroaminen siitä mahdollista.

Olen käsitellyt tätä kysymystä useissa kirjoituksissani, mm. blogissani ”Helvetti vai paratiisi?” (26.10.).

Luettuani Capital Economicsin julkaiseman raportin ”Leaving the euro: A practical guide” (4.7.2012) ja keskusteltuani suomalaisten asiantuntijoiden kanssa olen tullut siihen tulokseen, että eroaminen on helpompaa kuin olin aikaisemmin ajatellut.

Olin ajatellut, että siirtymävaiheessa Suomessa olevat eurot jouduttaisiin leimaamaan markoiksi, kuten Tshekkoslovakian hajotessa oli tehty. Näyttää kuitenkin siltä, että aluksi käteisrahana voitaisiin käyttää euroja.

Toiseksi olin ajatellut, että suomalaisissa rahalaitoksissa olevat talletukset ja niistä otetut lainat muuttuisivat markkamääräisiksi, mutta ulkomailta otetut lainat säilyisivät siinä valuutassa, jossa ne oli otettu. Näyttää kuitenkin siltä, että ulkomaisetkin luotot voisivat muuntua Suomen oman valuutan määräisiksi (ns. Lex Monetae –periaate).

Näistä asioista eduskunta pääsee keskustelemaan sitten kun aloite on sinne saatu toimituksi.
Kiitokset kaikille allekirjoittaneille. Myös niille, jotka ehtivät mukaan vielä viime hetkellä.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Kansalaisaloitteita koskevaa lainsäädäntöä on muutettava
Milloinkahan Sailas ja Virtanen ryhtyvät kannattamaan Suomen euroeroa?
EuroThinkTankin raportti antaa tukea Suomen euroeron toteuttamiselle
Keskustelu Suomen EU-erosta vie harhaan