27
touko
2024
38

Traficom laiminlöi tehtävänsä. Kantelu valtakunnansyyttäjälle?

Viime kesänä annoin suostumukseni ryhtyä valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi tämän vuoden presidentinvaaleihin.

Kannattajakorttien keräämisessä jouduttiin turvautumaan pääosin Postin vastauslähetysjärjestelmään.

Loppuvaiheessa kortteja saatiin hyvin runsaasti.

Kävi kuitenkin ilmi, että ratkaisevina päivinä Postin järjestelmästä katosi tuhansia vastauslähetyksiä ja moninkertainen määrä kannattajakortteja. Tämä ratkaisi sen, että en päässyt ehdokaslistalle.

Valitsijayhdistys teki rikospoliisille tutkintapyynnön korttien katoamisesta. Asian käsittely siirrettiin Helsingin paikallispoliisille, joka kestämättömin perustein päätti, ettei esitutkintaa asiassa käynnistetä.

Tämän jälkeen kysyin blogikirjoituksessani Suomen oikeusoppineilta, kuinka Suomen oikeusvaltiossa voi saada oikeutta. https://www.paavovayrynen.fi/2024/02/16/kysymys-suomen-oikeusoppineille-kuinka-oikeusvaltiossamme-saa-oikeutta/

Saimme kaksi neuvoa: kantelu poliisin toiminnasta valtakunnansyyttäjälle tai kanne Liikenne- ja viestintävirastolle, jonka tehtävänä on valvoa Postilain noudattamista.

Kantelu valtakunnansyyttäjälle oli jo vireillä.

Siinä vaiheessa päädyttiin kuitenkin siihen, että Suomen linja ry lähetti 26.2.2024 kannekirjeen Traficomille. https://www.paavovayrynen.fi/2024/02/27/kannattajakorttien-katoamista-pyritaan-selvittamaan/

Maaliskuun 3. päivänä julkaisemassani blogissa kerroin, että Traficom oli ryhtynyt Postin toimintaa selvittämään.

https://www.paavovayrynen.fi/2024/03/02/traficom-on-ryhtynyt-selvittamaan-postin-toimintaa/

Kannekirjelmän lisäksi toimitimme välittömästi muuta aineistoa pääjohtaja Jarkko Saarimäelle.

Kirjoitimme, että todistusaineistona vastauslähetysten ja kannattajakorttien katoamisesta olivat ne kortit, jotka olivat tulleet perille.

Helsingin vaalipiirilautakunta oli aikonut hävittää sen hallussa olleet kortit heti presidentinvaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen.

Kerroimme, että meidän pyynnöstämme kortit oli päätetty säilyttää mahdollisia poliisin tai muiden viranomaisten tarkastamisia varten.

Lisäksi esitimme Saarimäelle sen arvion, ettei asioihin saada selvyyttä ilman poliisin virka-apua.

Posti oli puolestaan luvannut toimia täydessä yhteistyössä poliisin kanssa.

x  x  x

Kaksi kuukautta myöhemmin 23.4. saimme kirjeen, jossa meitä pyydettiin kommentoimaan virastossa laadittua päätösluonnosta.

Kirjoitin asiasta pääjohtaja Saarimäelle:

”Me olemme kohtuuttomassa tilanteessa, kun meitä pyydetään kommentoimaan päätösluonnosta, joka perustuu Postin antamien harhaanjohtavien selitysten kritiikittömään hyväksymiseen.

Traficomin toiminta vahvistaa oikeaksi sen teille helmikuun lopulla esittämäni arvion, ettei Postin toiminnasta ole mahdollista saada selvyyttä muutoin kuin poliisin antamaa virka-apua käyttäen.

Traficomin päätösluonnoksessa todetaan, että sen tehtävänä on valvoa postilain säännösten noudattamista. Se ei sen sijaan katso olevansa toimivaltainen tutkimaan mahdollisia rikosepäilyjä.

Toivomme, että Traficom käyttää kaikki omat mahdollisuutensa selvittääkseen lähetystemme katoamisen. Elleivät viraston toimivaltuudet tähän riitä, sen olisi vihdoinkin käännyttävä poliisin puoleen.”

Saarimäki vastasi, ettei poliisin virka-avun pyytäminen viraston toimivallan ulkopuolelle jäävien asioiden selvittämiseen ei valitettavasti ole mahdollista.

Vastasimme:

”Kannekirjeessämme, sen liitteissä ja teille lähettämässämme kirjeessä on painavia todisteita siitä, että Posti on rikkonut Postilakia ja sen työntekijät ovat tässä yhteydessä syyllistyneet rikoksiin. Eikö Traficomin nimenomainen tehtävä ole valvoa Postilain noudattamista? Eikö Traficomilla ole suoranainen velvollisuus pyytää poliisilta virka-apua näiden rikosepäilyjen selvittämiseen siltä osin kuin tämä työ jää viraston toimivallan ulkopuolelle?”

Maanantaina 13.5. Suomen linja ry jätti lausuntonsa Traficomin laatimasta päätösluonnoksesta.

Kiirehdimme Saarimäelle 22.5. lähettämässämme viestissä uutta päätösluonnosta.

”Pyydämme, että uusi päätösluonnos toimitetaan meille mahdollisimman pian. Selvitettävinä olevista tapahtumista on kulunut jo lähes puoli vuotta.

Edellytämme, että Traficom antaa tietoonsa tulleet rikosepäilyt poliisin selvitettäviksi. Ellei näin tapahdu, joudutaan tekemään kantelu valtakunnansyyttäjälle. Tällöin se kohdistuisi sekä poliisin että Traficomin toimintaan.”

Uutta päätösluonnosta emme saaneet.

Sen sijaan viime perjantaina tuli Traficomin päätös, jossa esittämiämme näkökohtia ei ollut otettu huomioon.

Traficomin päätös oli paha pettymys.

Traficom ei kyennyt selvittämään kannattajakorttien katoamista, eikä se antanut asiaa poliisin tutkittavaksi.

x  x  x

Nyt harkittavana on kantelun tekeminen valtakunnansyyttäjälle.

Sekin on tietysti mahdollista, että valtakunnansyyttäjä asian periaatteellisuuden ja poikkeuksellisen merkityksen vuoksi omasta aloitteestaan siihen tarttuisi.

Oikeusvaltiossa pitää olla mahdollista saattaa perustellut rikosepäilyt poliisin, syyttäjälaitoksen ja viime kädessä tuomioistuinten käsiteltäviksi.