26
heinä
2023
47

Keskustan järjestöväki on joutunut Ollin korttien kerääjäksi

Eilen puhelimeeni tuli outo viesti. Sain sen Lapin aluevaltuuston jäsenenä.

Viestissä todettiin, että Olli Rehnin kannattajakorttien keräys on koko maassa käynnistynyt hyvin ja tuleva lauantai 29.7. (Ollin päivä) oli oleva korttien keräyksen kampanjapäivä. Siinä kerrottiin, että kannattajakortteja voi tulostaa Ollin sivuilta.

Minuakin käskytettiin keräämään kortteja:

”Kerätkää allekirjoitetut kortit ja palauttakaa kunnallisjärjestön puheenjohtajalle. Kortit kerätään piiritoimistoon ja palautetaan yhtenä eränä.”

Viestissä valitellaan sitä, että liivejä ei ole vielä käytettävissä eikä erillistä jakomateriaalia. Ne tulevat myöhemmin. Tavoitteena kerrotaan olevan järjestää jokaisessa kunnassa parin tunnin ajaksi keräyspiste.

Viestissä toivotaan, että kalenterissani olisi tilaa ja aikaa keräykseen. Siinä huomautetaan, että kortteja voi kerätä henkilökohtaisestikin eri tilanteissa.

Viestin jakelussa ovat mukana piirihallituksen jäsenet, aluevaltuutetut ja varavaltuutetut.

Ilmeisesti samankaltaiset viestit on lähetetty kaikille Keskustan piirihallitusten ja aluevaltuustoryhmien jäsenille ja heidän varajäsenilleen.

Niitä ovat kai saaneet myös kunnallisvaltuustojen keskustalaiset jäsenet ja varajäsenet.

x  x  x

Piirihallitusten ja valtuustoryhmien keskustalaisille jäsenille ja varajäsenille lähetetyt viestit ovat uusin vaihe siinä omituisessa prosessissa, jolla puolue valmistautuu presidentinvaaleihin.

Aluksi puolueen johdon piirissä pidettiin tärkeänä, että Keskustan presidenttiehdokkuudesta järjestetään esivaali.

Kevään eduskuntavaaleissa koetun murskaavan vaalitappion jälkeen esivaalia pidettiin suorastaan välttämättömänä. Tätä esitti muiden muassa entinen puoluesihteeri Seppo Kääriäinen häneltä tilatussa eduskuntavaalien analyysissä.

Puoluevaltuusto hyväksyi esivaalia varten puolueen sääntöjen mukaisen ohjesäännön. Siinä tiukennettiin ehtoja osallistumiselle esivaaliin.

Lähes kaikissa piirien kevätkokouksissa vedottiin Olli Rehniin, että hän antaisi suostumuksensa asettua puolueen ehdokkaaksi.

Kun kävi ilmi, että minäkin aion osallistua esivaaliin, ilmoitettiin, ettei sitä järjestetäkään. Vetäydyin.

Seuraava askel oli Olli Rehnin ilmoitus, että hän asettuukin valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi. Olli toivoi, että myös Keskusta asettaisi hänet ehdokkaakseen.

Ilmeisesti valitsijayhdistyksen korttikeräys on sujunut kehnosti, kun Keskustan järjestöväki ja puolueen edustajat alue- ja kunnallisvaltuustoissa on valjastettu tähän työhön.

Kiirettä pidetään nyt ilmeisesti siitä syystä, että puoluehallituksella on seuraava kokous 3. elokuuta.

Jos puolueen järjestöväki saisi kokoukseen mennessä kerätyksi tarvittavat 20 000 korttia, puoluehallitus voisi todeta, ettei syyskuun lopulle koolle kutsuttua ylimääräistä puoluekokousta ole tarpeen järjestää. Puoluehallitus ja puoluevaltuusto voisivat niin halutessaan Ollin ehdokkuutta tukea.

Tätä on toinen entinen puoluesihteeri Jarmo Korhonen ehdottanut.

On kysyttävä, mitä hyötyä Ollin vaalityölle voisi olla siitä, että hän olisi sekä puolueen että valitsijayhdistyksen ehdokas, kun lähes kaikki yhdistyksen jäsenet ovat Keskustan jäseniä ja puolueen luottamushenkilöitä.

x  x  x

Minun kannattajieni korttikeräys on käynnistynyt aluksi vain verkon ja postin välityksellä. Kortteja on kertynyt tasaiseen tahtiin.

Kerääjiä on eri puolilla maata. Monet lähettävät niitä vasta saatuaan kokoon suuremman määrän kortteja, jolloin he saavat vastalahjaksi kirjoittamiani kirjoja. Ensimmäiset kirjat on jo lähetetty.

Keräyksen tukena ei ole puolueen organisaatiota, puoluetukea eikä talouselämän lahjoituksia. Kysymys on aidosta vapaasta kansalaistoiminnasta.

Tuleva vaaliohjelmani perustuu siihen alkiolaiseen aatemaailmaan, jota olen kautta vuosikymmenten noudattanut. Se poikkeaa olennaisesti siitä liberalismista, jota Keskusta on viime vuosina toteuttanut, ja joka on johtanut puolueen kannatuksen romahtamiseen.

Ulko-, turvallisuus- ja Eurooppa-politiikkamme on nyt käännekohdassa, kun maamme on liittynyt Natoon.

Nyt tarvitaan avointa keskustelua Suomen suunnasta. Uusissakin oloissa on vaalittava ja vahvistettava Suomen itsenäisyyttä.

Kehitän Suomelle uutta suuntaa yhdessä johtavien asiantuntijoiden kanssa. Mukaan kutsutaan sekä poliitikkoja että tiedemaailman edustajia.

Pohjantähti-keskus ryhtyy järjestämään eri puolilla Suomea Pohjanranta-keskusteluja. Ensimmäiset ovat Helsingissä 4.8. klo 16, Tampereella 11.8. klo 15 ja Turussa 18.8. klo 15. Paikat ilmoitetaan myöhemmin.

Näissä seminaareissa alustajina ovat tieteen puolelta professori Vilho Harle ja politiikan piiristä entinen ulkoministeri Timo Soini.

Oma panokseni on sekä tieteen että käytännön kokemuksen puolelta.

Olen väitellyt tohtoriksi Suomen ulkopolitiikasta ja olen kansainvälisten suhteiden dosentti Lapin yliopistossa. Ministerinä olen noin 15 vuoden ajan johtanut Suomen ulko-, turvallisuus-, kauppa- ja kehityspolitiikkaa. Kauemmin kuin kukaan muu. Suunnilleen yhtä kauan olen työskennellyt Euroopan parlamentissa.

Seminaarit ovat avoimia yleisölle. Toivomme niihin runsasta osanottoa.

x  x  x

Pohjantähti-keskusta ylläpitää Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys, joka järjestää poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta yleissivistävää koulutusta ja muuta toimintaa.

Pohjanranta-keskustelujen yhteydessä sekä minun kannattajani että muiden valitsijayhdistysten edustajat voivat kerätä kannattajakortteja vuoden 2024 presidentinvaaleja varten.

Ohjeet minun ehdokkuuttani tukevien kannattajakorttien keräämiseksi löytyvät kotisivultani.  

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Syntyykö Suomeen presidentin vaihtuessa perustuslaillinen kriisi?
Hyviä ja huonoja uutisia
Kansan valtaa
Metropolipolitiikka näyttää jatkuvan