21
touko
2023
50

Vetäydyn Keskustan esivaalista – harkitsen kansanliikkeen ehdokkuutta

Suomenmaa julkaisi viime perjantaina kaksi tärkeää kirjoitusta.

Pääkirjoituksessaan Keskustan äänenkannattaja otti selväsanaisesti kantaa puolueen valmistautumiseen vuoden 2024 presidentinvaaleihin. Samassa lehdessä julkaistiin ajatuksia herättävä professori Kari Hokkasen kolumni.

x x x

Viime viikonloppuna minulle syntyi käsitys, että Keskustan johto pyrkii mitätöimään presidentinvaaleihin liittyvän puolueen sisäisen esivaalin.

Tähän arvioon vaikutti muun muassa se, että kolme piirijärjestöä oli edellisellä viikolla päättänyt tukea Olli Rehnin ehdokkuutta. Joukossa olivat puolueen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan omat piirijärjestöt.

Nämä kannanotot olivat tarpeettomia sen vuoksi, että Rehn sai jo 9.5. täyteen esivaaliin tarvittavan kolmen piirijärjestön tuen.

Nyt on tarvittu enää Ollin suostumus. Sitä on turhaan odotettu.

Äitienpäivän aamuna luonnostelin blogia, jonka otsikko oli sama kuin tämän kirjoituksen.

Päivän mittaan minulle kuitenkin vakuutettiin, että esivaalia ei voida mitätöidä. Tämä olisi laitonta ja sääntöjen vastaista. Lisäksi minulle vakuutettiin, että tarvittava puoluejärjestöjen tuki on helposti saatavissa.

Niinpä julkaisin seuraavana päivänä 15.5. blogin, jossa kirjoitin, että esivaali tulee.

Pidin mahdollisena, että saisin kolmen piirijärjestön tuen.

Sitä pidin selvänä, että ainakin 20 puolueosastoa ehdokkuuttani tukee. Aikaa päätöksiin on käytettävissä heinäkuun lopulle.

Kirjoitin, että on siis varmaa, että esivaali tulee: ”Jos Olli Rehn haluaa ehdokkaaksi, hänen on oltava siinä mukana.”

Tätä blogiani Suomenmaa ei julkaissut. Julkaisematta jäi myös 16.5. julkaisemani kirjoitus ”Keskustassa on noudatettava lakeja ja sääntöjä”.

Sen sijaan Suomenmaa julkaisi samana päivänä puoluetoimiston vaalikoordinaattorin lausunnon, joka osoitti, että esivaaliin laadittua ohjesääntöä ei ehkä noudatettaisikaan.

Tämä puolueen johdon kanta vahvistettiin viime perjantaina julkaistussa Suomenmaan pääkirjoituksessa.

x x x

Saman päivän Suomenmaassa julkaistussa blogikirjoituksessa kantaa presidentinvaaleihin otti myös professori Kari Hokkanen.

Hokkanen tukee esivaalin järjestämistä Keskustan ehdokkaan valitsemiseksi.

Hyvänä kokemuksena Hokkanen pitää vuoden 1994 vaalien edellä käytyä esivaalia, jolloin EU-jäsenyys oli ”kuuma aihe”. Hän katsoo esivaalin vahvistaneen minun lähtöasemaani, kun kilpailijani Hannele Pokka asettui minua tukemaan.

Sitä Hokkanen ei lainkaan moiti, että kaksi Keskustan jäsentä – Keijo Korhonen ja Eeva Kuuskoski – kieltäytyivät osallistumasta esivaaliin ja asettuivat kansanliikkeiden ehdokkaiksi.

Keskustan ehdokkaana kilpailijoinani olivat siis kansanliikkeen ehdokkaina sekä minua oikeistolaisempi EU-jäsenyyden jyrkkä vastustaja että EU-jäsenyyttä kannattanut liberaali. Molempien tukijoukoissa oli paljon Keskustan jäseniä.

Myönteisinä Hokkanen pitää kokemuksia myös vuoden 2000 vaalien edellä järjestetystä esivaalista, jossa haastoin Esko Ahon.

Kari Hokkanen otti kirjoituksessaan kantaa myös äskettäiseen päätökseen muuttaa ohjesääntöä siten, että esivaalin järjestämistä vaikeutettiin.

Hokkanen totesi väitetyn, että se tehtiin, jotta Väyrynen ei pääsisi ehdokkaaksi.

Jos se on totta, tehtiin virhe, Hokkanen toteaa.

Hokkanen pitää virheenä sitä, että ”suunnilleen hänen laillaan asioista ajattelevat jättävät äänestämättä tai äänestävät muiden puolueiden tai valitsijayhdistyksen ehdokasta, kun mieltään ei voi muuten ilmaista”.

Heitäkin Hokkanen toteaa yhä olevan, vaikka se laita on pahimmin vuotanut.

Professori Hokkasen viisaita ajatuksia ei puolueen johdossa ole otettu varteen.

Kuluneen viikon tapahtumat ovat osoittaneet, että esivaali todellakin pyritään mitätöimään.

Jos se järjestettäisiin, mitään takeita ei olisi siitä, että olisi mahdollisuus käydä tasapuolinen ja kansanvaltainen kilpailu Keskustan ehdokkuudesta.

x x x

Näissä oloissa joudun vetäytymään ehdokkuudestani esivaaliin.

Sen sijaan harkitsen kansanliikkeen ehdokkuutta. Tähän ovat monet sekä Keskustasta että puolueen ulkopuolelta rohkaisseet.

Kun kannattajillani ei ole mahdollisuutta vaikuttaa puolueen esivaalin kautta, heille tulisi tarjota mahdollisuus ilmaista kantansa itse presidentinvaalissa.

Asetelma on samankaltainen kuin vuoden 1994 vaalien yhteydessä. Nytkin Eurooppa-politiikka on ”kuuma aihe”.

Olemme olleet Ollin kanssa Suomen Eurooppa-politiikan ääripäät.

Olli oli EU-jäsenyyden innokas kannattaja, minä sitä vastustin. Kannatin Suomen jäsenyyttä Euroopan talousalueessa ja Pohjolan yhteisössä.

Olli ajoi Suomen jäsenyyttä euroalueessa, vaikka Keskusta sitä yksituumaisesti vastusti.

Olli on ollut innokas federalisti, kun minä olen puolustanut Suomen itsenäisyyttä.

Nyt pitäisi päätösvaltaa palauttaa jäsenmaille.

Eurooppa-politiikka nousee presidentinvaalien yhteydessä vahvasti esille, kun EU puuttuu yhä enemmän Suomen asioihin, kun olemme kovasti kärsineet jäsenyydestä euroalueessa ja kun olemme joutuneet osaksi velkaunionia.

Myös ulko- ja sisäpolitiikassa olemme olleet ja olemme hyvin erilaisella poliittisella linjalla.

Jos Olli on Keskustan ehdokkaana, minun linjani kannattajista suuri osa toimii, kuten Kari Hokkanen kolumnissaan arvioi: jää kotiin tai äänestää muiden puolueiden tai valitsijayhdistysten ehdokkaita.

Eri tavoin ajattelevilla äänestäjillä pitäisi olla mahdollisuus äänestää keskustalaista ehdokasta, kuten vuoden 1994 vaaleissa tapahtui.

x x x

Puolueen johdon kannalta katsoen ei pitäisi olla ongelmaa siinä, että olisin kansanliikkeen ehdokkaana.

Olen ymmärtänyt, että sen mielestä olen ollut suoranainen rasite puolueen julkikuvalle. Minuahan ei haluttu edes puoluehallituksen jäseneksi eikä ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa.

Ehdokkuuteni saattaisi puolueen johdon mielestä siis jopa vahvistaa sen oman ehdokkaan kannatusta.

Jos olisin ehdolla, pidättäytyisin tietysti vaalien ajaksi puoluehallituksen työskentelystä. Kaksikielisestä piiristä kokouksiin osallistuisi varaedustajamme.

Peruutan siis antamani suostumuksen olla mukana esivaalissa.

Kansanliikkeen ehdokkuutta olen valmis harkitsemaan, jos tukijani ovat valmiit keräämään siihen tarvittavat kannattajakortit.