18
loka
2018
14

Tervetuloa, ryhmän uudet jäsenet!

Poliittista toimintaa ei voi harjoittaa ilman julkisuutta. Poliitikon toiminnalla ja kannanotoilla ei ole merkitystä, elleivät kansalaiset saa niistä tietoa.

Oma toimintani on käynyt vaikeaksi sen vuoksi, että kaikkein uutisarvoisimmatkaan kannanottoni eivät ole viime aikoina ylittäneet uutiskynnystä. Kysymys ei ole vain minun vaatimattomasta persoonastani, vaan myös johtamani eduskuntaryhmän kannanotoista.

Lokakuun 7. päivänä julkaisemassani blogissa vetosin pääministeri Juha Sipilään, että hän tarjoaisi oppositiolle yhteistyötä sote-uudistuksen toteuttamiseksi ja pienyritysten työntekijöiden irtisanomissuojaa koskevan kiistan ratkaisemiseksi. Muistutin häntä siitä, että hän edellisellä vaalikaudella rikkoi oppositiojohtajana rajoja tarjoamalla yhteistyötä hallitukselle. Kerroin oman kantani siitä, mille pohjalle kompromissit voitaisiin rakentaa. (Viisaalle kylliksi? 7.10.2018)

Lokakuun 11. päivänä kirjoitin laajaa keskustelua herättäneestä hallituksen esityksestä ns. kevytautojen ajo-oikeuden myöntämisestä 16 vuotta täyttäneille nuorille. Ehdotin, että sen sijaan varsinaisen ajokortin myöntämisen ikäraja alennettaisiin 16 vuoteen siten, että nuorten autoilijoiden ajonopeus rajattaisiin 18 ikävuoteen saakka 80 kilometriin tunnissa. Esitin myös mopoauton ajokortin myöntämistä jo 14 vuotta täyttäneille. (Oikeutta nuorille ja eläkeläisille. 11.10.2018)

Mikään näistä ajankohtaisista kannanotoista ei päässyt uutiskynnyksen yli.

Kaiken huippu oli eduskuntaryhmämme Helsingissä elokuun lopulla pitämä kesäkokous. Tiedotustilaisuuteemme ei tullut ainuttakaan toimittajaa. Hyvin uutisarvoinen kannanottommekaan ei saanut julkisuutta. (Eduskuntaryhmän kannanotto 29.8.2018 ja Sote- ja maakuntauudistus 29.8.2018)

Samankaltainen oli kokemukseni eilispäivältä. Järjestin uuden kirjani ”Terve Suomi” julkistamistilaisuuden. Paikalle tuli vain yksi toimittaja.

Teostani ei totisesti voi moittia siitä, etteikö se olisi uutisarvoinen. Paikalle tullut Ilta-Sanomien toimittaja teki kirjasta ja tiedotustilaisuudesta useita hyviä uutisjuttuja. (Iltasanomat 17.10.2018) Hänen lisäkseen jutun kirjastani tekivät Verkkouutiset ja Demokraatti-lehti. (Verkkouutiset 17.10.2018  ja Demokraatti 17.10.2018)

Erikoinen on tilanne myös eduskunnassa.

Puhemiesneuvosto on päättänyt, että alle kolmen kansanedustajan ryhmät voivat käyttää vasta debatin jälkeen samanpituisen puheenvuoron kuin muiden ryhmien edustajat ennen sitä. Käytännössä tämä päätös koskee vain minua, kun Harry Harkimo ei näytä olevan kiinnostunut puheenvuoroja käyttämään.

Ryhmäpuheenvuorojen jälkeinen debatti vie yleensä niin pitkän ajan, että televisiointi ehtii ennen sen päättymistä loppua. Lisäksi debatin jälkeen ministerit yleensä poistuvat salista.

Puhemiesneuvosto on päättänyt tarjota meille pienryhmien edustajille vaihtoehtona mahdollisuuden käyttää kahden minuutin mittainen puheenvuoro debatin yhteydessä. Tämä on tietysti parempi vaihtoehto, jos debattipuheenvuoron saa televisioituna aikana.

Tiistain täysistunnossa syntyi outo tilanne. Olin pyytänyt heti istunnon alussa varsinaisen puheenvuoron. Istunnon aikana ryhmäni pääsihteeri vahvisti istuntoyksikölle, että haluan käyttää varsinaisen puheenvuoron. Tein saman tekstiviestillä istuntoa alussa johtaneelle varapuhemies Mauri Pekkariselle. Debatin päätyttyä syntyi kiusallinen tilanne, kun nämä viestit eivät olleet saavuttaneet puhemies Paula Risikkoa.

Pitkän odottamisen jälkeen sain yhden minuutin mittaisen vastauspuheenvuoron. Debatin päätyttyä käytin puheenvuoron, joka sai runsaasti kiitosta eri ryhmiin lukeutuvilta kansanedustajilta. Uutiskynnyksen ylitti kuitenkin vain sekaannus oikeudestani käyttää puheenvuoro heti debatin jälkeen.

En oikein ymmärrä sitä, että pienryhmien oikeudesta ryhmäpuheenvuorojen käyttämiseen on tullut näin vaikea kysymys. Ehkä tällä käytännöllä pyritään ehkäisemään suurempien ryhmien hajoamista.

Puheenvuorojen rajoittaminen saattaa kuitenkin johtaa myös toiseen suuntaan. Otan mielelläni ryhmäni jäseneksi niitä kansanedustajia, jotka hyväksyvät sen säännöt ja tavoitteet.

Ryhmäpuheenvuorot olen valmis jakamaan tasapuolisesti ryhmän jäsenten kesken. Ja mikä parasta: Tähtiliikkeen ehdokkaana on mahdollisuus tulla valituksi myös seuraavan eduskunnan jäseneksi.