29
elo
2018
8

Turpeen käyttöä on jatkettava, sote/maakuntauudistus on korjattava

Kansalaispuolueen eduskuntaryhmä piti tänään kesäkokouksensa. Valitettavasti valtioneuvoston budjetti-info varasti kokonaan tämän iltapäivän julkisuuden.

Ryhmä hyväksyi kannanoton, jossa otettiin kantaa Eurooppa-politiikkaan, uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön ja sote/maakuntauudistukseen.

Mielestämme hallituksen tulee ryhtyä valmistautumaan euroalueen seuraavaan kriisiin ja jopa sen osittaiseen hajoamiseen. Jos tällainen tilanne syntyy, Suomen tulee jättäytyä ulkopuolelle ja ottaa käyttöön oma rinnakkaisvaluutta. Tällöin Suomi olisi raha- ja talouspolitiikassa samassa asemassa muiden Pohjoismaiden kanssa.

Euroopan unionia ei pidä mielestämme ryhtyä kehittämään aluepuolustuksen järjestelyksi, eikä sotilasmahdiksi, joka puuttuisi aseellisesti lähialueiden kriiseihin. Aluepuolustuksensa useimmat jäsenmaat ovat järjestäneet Naton puitteissa, mutta unionissa on myös puolueettomia jäsenmaita, joiden tulee voida säilyttää asemansa sotilaallisesti liittoutumattomina valtioina.

Otimme radikaalin kannan puun ja turpeen käyttöön energiantuotannossa. Pontimenamme oli mm. Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalaksen TV-haastattelu lauantain Ykkösaamussa. ( https://areena.yle.fi/1-4259670)

Suomen tulee mielestämme käyttää suunniteltua enemmän puuta myös energianlähteenä. Tämä on pitkällä aikavälillä kestävä ratkaisu ilmastonmuutoksen torjumistakin ajatellen.

Suomen tulee luopua hiilen käytöstä energianlähteenä. Turpeen käytön lopettaminen tai edes sen vähentäminen ei sen sijaan ole perusteltua, kun muissa maissa hiiltä poltettaan runsaasti vielä vuosikymmenten ajan.

Turve on kotimainen ja uusiutuva luonnonvara, jonka käyttö antaa maaseudulle työtä ja tuloja. Turpeen käyttö on perusteltua huoltovarmuudenkin vuoksi. Myös kasvuturpeen käyttöä ja sen vientiä on edistettävä.

Esitämme, että eduskunnan kokoontuessa käynnistetään ryhmien väliset neuvottelut, joissa haetaan kestävä ratkaisu sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen ja maakuntahallinnon toteuttamiseen.

Hallituksen on mielestämme hyväksyttävä kaksi oppositioryhmien perusteltua vaatimusta:

  1. Kunnille on annettava oikeus tuottaa palveluja niiden järjestämisestä vastaaville maakunnille.
  2. Maakuntauudistus on toteutettava hallituksen toteuttaman valmistelun pohjalta, mutta maakuntien hallinto on rakennettava aluekuntamallin pohjalle, jolloin niille tulee verotusoikeus.

Nämä muutokset ratkaisisivat olennaisen osan hallituksen esityksiin liittyvistä perustuslaillisista ongelmista.

Eduskuntaryhmä on nyt Kansalaispuolueen ainoa oikeustoimikelpoinen toimielin. Puolueella ei ole hallitusta eikä puheenjohtajaa.

Eduskuntaryhmämme pääsihteeri vaihtuu. Presidentinvaalit ansiokkaasti vetänyt Seppo Hauta-aho haluaa keskittyä yritystoimintaansa ja pyysi vapautusta pääsihteerin tehtävästä. Hänen tilalleen valittiin Harri Lindell. Avustajanani toimii Kaija Huida.