29
elo
2018
5

Kansalaispuolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksen kannanotto 29.8.2018

1.Eurooppa-politiikka

Hallituksen tulee ryhtyä valmistautumaan euroalueen seuraavaan kriisiin ja jopa sen osittaiseen hajoamiseen. Jos tällainen tilanne syntyy, Suomen tulee jättäytyä ulkopuolelle ja ottaa käyttöön oma rinnakkaisvaluutta. Tällöin Suomi olisi raha- ja talouspolitiikassa samassa asemassa muiden Pohjoismaiden kanssa.

Euroopan unionia ei pidä ryhtyä kehittämään aluepuolustuksen järjestelyksi, eikä sotilasmahdiksi, joka puuttuisi aseellisesti lähialueiden kriiseihin. Aluepuolustuksensa useimmat jäsenmaat ovat järjestäneet Naton puitteissa, mutta unionissa on myös puolueettomia jäsenmaita, joiden tulee voida säilyttää asemansa sotilaallisesti liittoutumattomina valtioina.

2.Uusiutuvat luonnonvarat

Suomen tulee käyttää suunniteltua enemmän puuta myös energianlähteenä. Tämä on pitkällä aikavälillä kestävä ratkaisu ilmastonmuutoksen torjumistakin ajatellen.

Suomen tulee luopua hiilen käytöstä energianlähteenä. Turpeen käytön lopettaminen tai edes sen vähentäminen ei sen sijaan ole perusteltua, kun muissa maissa hiiltä poltettaan runsaasti vielä vuosikymmenten ajan. Turve on kotimainen ja uusiutuva luonnonvara, jonka käyttö antaa maaseudulle työtä ja tuloja. Turpeen käyttö on perusteltua huoltovarmuudenkin vuoksi. Myös kasvuturpeen käyttöä ja sen vientiä on edistettävä.

3.Kestävään sote- ja maakuntauudistukseen

Eduskunnan kokoontuessa on käynnistettävä ryhmien väliset neuvottelut, joissa haetaan kestävä ratkaisu sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen ja maakuntahallinnon toteuttamiseen.

Hallituksen on hyväksyttävä kaksi oppositioryhmien perusteltua vaatimusta:

1.Kunnille on annettava oikeus tuottaa palveluja niiden järjestämisestä vastaaville maakunnille.

2.Maakuntauudistus on toteutettava hallituksen toteuttaman valmistelun pohjalta, mutta maakuntien hallinto on rakennettava aluekuntamallin pohjalle, jolloin niille tulee verotusoikeus.

Nämä muutokset ratkaisisivat olennaisen osan hallituksen esityksiin liittyvistä perustuslaillisista ongelmista.