5
syys
2023
42

Onkohan Keskustan johdon viisasta jatkaa Ollin korttien keräämistä?

Vuoden 2024 presidentinvaaleissa on mukana kaksi ehdokasta, jotka eivät suostuneet puolueensa sääntöjen mukaiseen esivaaliin.

Kokoomuksessa puolueen johto oli jo varhaisessa vaiheessa päättänyt, että puolueen ehdokkaaksi asetetaan Alexander Stubb.

Kun Stubb kieltäytyi osallistumasta Kokoomuksen sisäiseen esivaaliin, puolueen johto jyräsi puoluehallituksessa päätöksen, jolla Stubb asetettiin ehdolle ilman sitä.

Puolueväen keskuudessa suositumpi Antti Häkkänen joutui tyytymään kohtaloonsa.

Keskustassa puolueen johto puolestaan päätti jo varhaisessa vaiheessa, että puolueen presidenttiehdokkaaksi asetetaan Olli Rehn.

Rehnin kieltäydyttyä osallistumasta esivaaliin, asia päätettiin hoitaa kiristämällä ohjesäännössä esivaalin ehdokkaaksi pääsemisen ehtoja.

Puolueen johto tiesi, että sen tukijoilla oli määräysvalta kaikissa muissa piirijärjestöissä kuin kaksikielisessä. Ehdoksi asetettiin yhden asemesta kolmen piirijärjestön tuki.

Ehdokkuuden tueksi tarvittavien paikallisyhdistysten määrä nostettiin kymmenestä kahteenkymmeneen.

Kun ilmoitin saavani osastojen tarvittavan tuen ja olevani mukana, puolueen johto perääntyi esivaalin järjestämisestä. Tästä syystä ilmoitin harkitsevani valitsijayhdistyksen ehdokkuutta. Tämä sitten toteutui.
https://www.paavovayrynen.fi/2023/05/21/vetaydyn-keskustan-esivaalista-harkitsen-kansanliikkeen-ehdokkuutta/

x  x  x

Lähes kaikissa Keskustan piirijärjestöissä tehtiin päätös, jolla Olli Rehniä pyydettiin suostumaan puolueen ehdokkaaksi.

Olli kuitenkin ilmoitti asettuvansakin valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi. Hän toivoi, että lisäksi puoluekin asettaisi hänet ehdolle.

Valitsijayhdistyksen ehdokkuutta perusteltiin sillä, että mukaan haluttiin saada myös muita kuin Keskustan jäseniä ja kannattajia.

Käytännössä kuitenkin järjestöväki ja puolueen edustajat alue- ja kunnallisvaltuustoissa ovat joutuneet kortit keräämään.

Minuakin tähän patisteltiin, kuten 26.7. julkaisemassani blogissa kerroin.
https://www.paavovayrynen.fi/2023/07/26/keskustan-jarjestovaki-on-joutunut-ollin-korttien-keraajaksi/

Vasta viime päivinä minulle on selvinnyt kuinka järjestelmällisesti ja voimakkaasti puolueen luottamushenkilöitä on ohjailtu Olli Rehnin kortteja allekirjoittamaan ja keräämään.

”Tulilinjalla” ovat olleet erityisesti minun mahdolliset kannattajani.

Kortteja on kerätty myös Kemin kaupunginvaltuuston keskustalaisten jäsenten keskuudessa. Minulle Ollin kannattajakorttia ei sentään ole tyrkytetty.

Korttien keräämisessä on räikeästi rikottu kansanvallan periaatteita.

Mielipiteen vapautta ja toiminnan luottamuksellisuutta ei ole keräystä toteutettaessa lainkaan kunnioitettu.

Kannattajakortit on koottu kunnallisjärjestöihin, jotka ovat toimittaneet ne edelleen piiritoimistoihin. Luottamustehtäviin valittujen on ollut hyvin vaikea kieltäytyä täyttämästä ja allekirjoittamasta korttia.

Samalla Ollin kortin allekirjoittaneet ovat menettäneet mahdollisuuden täyttää jonkun muun ehdokkaan kannattajakortti.

Keskustan johdon toteuttama kannattajakorttien keräystapa onkin paljastanut Ollin tueksi perustetun valitsijayhdistyksen todellisen luonteen ja varsinaisen tarkoituksen.

Sen tehtävänä on ollut ja on pyrkiä estämään minun ehdokkuuteni.

x  x  x

Onkohan Keskustan johdon viisasta edelleen jatkaa Olli Rehnin korttien keräämistä?

Vaikka Keskustan järjestöväki ja valtuustojen keskustalaiset jäsenet ovat kovasti ponnistelleet, Ollin kannattajakortteja on kertynyt yllättävän vähän. Useita tuhansia kuulemma edelleen puuttuu.

Puolueen kannattajien on vaikea ymmärtää, miksi kortteja edelleen kerätään, kun Olli on tarkoitus nimetä kolmen viikon kuluttua järjestettävässä ylimääräisessä puoluekokouksessa Keskustan ehdokkaaksi.

Kysytään, eikö voimat pitäisi keskittää itse vaalityöhön, jossa edessä on iso urakka.

Ihmisiä voi ohjailla ja painostaa täyttämään kannattajakortteja, mutta äänestäjien oikeutta vapaaseen valintaan äänestyskopissa ei voida tällä tavoin vaikuttaa. Ohjailu ja painostus saattavat vaikuttaa päinvastaiseen suuntaan.

Uskon, että vastarinnasta huolimatta oma valitsijayhdistykseni saa tarvittavat kannattajakortit kerätyksi.

Uskon, että pääsen toiselle kierrokselle ja voitan sen.

Ellen voita, palaan Keskustan puoluehallituksen työhön, josta olen korrektiussyistä vaalien ajaksi vetäytynyt.

Ensi kesän puoluekokouksessa Keskustan on palattava alkiolaiselle linjalleen. Toiminnassaan puolueen on ryhdyttävä jälleen noudattamaan kansanvaltaisia periaatteita ja omia sääntöjään.