15
syys
2023
46

Painaako mieskohtainen vastuu Niinistöä?

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö hätkähdytti politiikan toimittajia ja heidän kauttaan koko Suomen kansaa varoittamalla viime viikon torstaina pitämässään tiedotustilaisuudessa Ukrainan sodan laajentumisen vaarasta.

Romaniaan päätyneisiin ohjusten osiin viitaten Niinistö sanoi:

  • Se kertoo, että koko ajan vallitsee tietynlainen kauhun balanssi, mitä sattumalta tai tarkoituksellisesti tapahtuu.
  • Kovin herkillä siis ollaan. Pienetkin asiat voivat muuttaa asioita paljon – ja ikävä kyllä pahempaan suuntaan. Se on laajamittaisen sodankäynnin suuri riski.

Niinistö sanoi, että myös ydinaseiden käytön riskiin suhtauduttaan vakavasti.

  • Se riski, että atomiaseet alkavat puhua, on aivan valtava. Kyllä se merkitsee loppua.

Onkohan Sauli Niinistöä alkanut painaa hänen mieskohtainen vastuunsa kaikesta tapahtuneesta ja tulevasta?

x  x  x

Tästä kaikesta varoitettiin, kun Suomessa ryhdyttiin valmistelemaan maamme liittymistä sotilasliitto Natoon.

Suomeen ei silloin, eikä edes näköpiirissä olleessa tulevaisuudessa, kohdistunut sotilaallista uhkaa. Tämän totesivat moneen kertaan sekä tasavallan presidentti että puolustusvoimien johto.

Suomi lähti mukaan suurvaltojen väliseen valtakilpailuun ja omalla toiminnallaan kärjisti sitä.

Keväällä 2021 Yhdysvallat kehitti suunnitelman, jonka mukaan pyritään käynnistämään ”uusi kylmä sota”, jolla padotaan Kiinan kasvavaa vaikutusvaltaa.

Maailma piti jakaa Kiinan ja Venäjän johtamiin autoritaarisiin maihin ja Yhdysvaltain johtamiin demokratioihin.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys oli osa tätä suunnitelmaa.

Kesän Kultaranta-keskustelujen jälkeen Ylen A-studiolle 19.6. antamassaan haastattelussa Sauli Niinistö kertoi, että hän oli syksyllä 2021 käynyt useita keskusteluja Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kanssa Suomen Nato-jäsenyydestä.

Näistä keskusteluista ei tasavallan presidentin verkkosivulla ole mitään tietoa.

Marraskuun alussa Glasgowin ilmastokokouksessa käydystä keskustelusta Yhdysvallat julkaisi tiedotteen. Sen mukaan presidentit käsittelivät Itämeren ja Pohjois-Euroopan turvallisuustilannetta mukaan lukien Suomen vahvaa kumppanuutta Naton kanssa.

Niinistö puolestaan kertoi Twitterissä vain, että keskustelussa käsiteltiin globaalia turvallisuutta ja transatlanttisia suhteita.

x  x  x

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön rooli Nato-jäsenyyden edistämisessä ja toteuttamisessa tuli esille myös eilen julkaistussa Juha Korhosen Podcast-haastattelussa.

Esille nousi kysymys hänen toimintansa perustuslain mukaisuudesta.

Tasavallan presidentin tulisi perustuslain mukaan johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Ulkopoliittisesti merkittävien kannanottojen ilmoittamisesta muille valtioille ja kansainvälisille järjestöille vastaa ministeri, jonka toimialaan kansainväliset suhteet kuuluvat.

Päätöksensä presidentti tekee valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta.

Sauli Niinistön antamat tiedot yhteydenpidosta Joe Bidenin kanssa syksyllä 2021 herättävät kysymyksen, perustuiko hänen toimintansa yhteistoimintaan valtioneuvoston kanssa. Sopiko presidentti asioista ulkoministerin ja muiden keskeisten valtioneuvoston jäsenten kanssa? Olivatko valtioneuvoston jäsenet edes tietoisia tästä toiminnasta?

Toinen perustuslakiin liittyvä kysymys koski Sauli Niinistön toimintaa siinä vaiheessa, kun päätöstä Nato-jäsenyyden hakemisesta alettiin panna täytäntöön.

Ratkaiseva merkitys oli tasavallan presidentin johtamilla kokouksilla, joissa mukana olivat kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat. Niissä puolueet, eduskuntaryhmät ja eduskunta sidottiin tukemaan jäsenyyshanketta.

Perustuslaki ei edes tunne poliittisia puolueita. Päätösten valmisteleminen kuuluu valtioneuvoston jäsenille.

x  x  x

Kirjoituksessa mainittu Podcast on kuunneltavissa ja katsottavissa osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=1dkAYzfBh5o

Kirjoituksen sisältämistä asioista on mahdollista saada lisätietoa teoksestani ”Sota vai rauha Suomelle?”, joka on luettavissa kotisivuni kirja-arkistosta. Sen voi tilata Pohjanrannan verkkokaupasta.

Sauli Niinistön 19.6. antamaa haastattelua käsittelin 26.6. julkaisemassani blogissa Nyt joudun Sauli Niinistöä puolustamaan.