1
maalis
2023
29

Suomen kansallisia etuja puolustamaan tarvitaan vahvoja kansan edustajia

Tänään eduskunta vei omalta osaltaan loppuun prosessin Suomen liittymiseksi sotilasliitto Naton jäseneksi.

Tasavallan presidentti on ilmoittanut aikovansa vahvistaa lait ennen Suomen eduskuntavaaleja, vaikka kaikki Naton jäsenmaat eivät olisi liittymissopimusta ratifioineet.

Päätösvalta Suomen kohtaloista siirtyy Unkarin ja Turkin parlamenttien käsiin.

Emme tiedä, toteutuuko ja milloin Suomen Nato-jäsenyys. Emme tiedä hyväksytäänkö jäseneksi vain Suomi vai onko mukana samanaikaisesti myös Ruotsi. Jos vain Suomi hyväksytään, emme tiedä, milloin Ruotsi liittyy – vai liittyykö se ollenkaan.

Emme tiedä, millaisessa kansainvälisessä tilanteessa Suomen Nato-jäsenyydestä päätetään. Jatkuuko Ukrainan sota? Onko se laajentunut ja edelleen laajentumassa? Olemmeko etenemässä kohti maailmansotaa?

x x x

Eduskunnan tänään tekemä päätös on osa hyvin erikoista näytelmää, jota olemme viimeksi kuluneen vuoden ajan joutuneet seuraamaan.

Julkisuuteen on esitetty tarina, jonka mukaan Suomen liittymisestä Natoon päätettiin sen vuoksi, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Tosiasiassa Suomen Nato-jäsenyys pantiin vireille jo kaksi vuotta sitten, jolloin Joe Biden valittiin Yhdysvaltain presidentiksi.

Keväällä 2021 Biden ryhtyi valmistelemaan uutta kylmää sotaa, maailman jakamista kahtia Kiinan ja Venäjän johtamiin autoritaarisiin valtioihin ja toisaalta Yhdysvaltain itsensä johtamiin demokraattisiin maihin.

Tähän kokonaisuuteen liittyi ajatus Suomen ja Ruotsin liittymisestä Natoon.

Suomen Nato-jäsenyyttä ryhdyttiin valmistelemaan vuoden 2021 lopulla, jolloin presidentti Joe Biden soitti Sauli Niinistölle. Tästä kertoi Washington Post 26.5. julkaisemassaan seikkaperäisessä jutussa.

Myöhemmin mukaan vedettiin myös Ruotsi.

x x x

Vielä viime vuoden tammikuussa Sauli Niinistö oli sitä mieltä, että jäsenyyden hakemisesta olisi päätettävä kansanäänestyksellä. Pari kuukautta myöhemmin riittivätkin muutaman sadan suomalaisen vastaukset internet-paneelissa.

Venäjän hyökkäystä Ukrainaan käytettiin hyväksi kansan ja kansan edustajien taivuttamiseksi Nato-jäsenyyden kannalle. Tämä oli helppoa.

Kun jäsenyyshakemusta valmisteltiin, aivan oikein korostettiin, ettei Suomeen kohdistunut silloin eikä näköpiirissä olleessa tulevaisuudessakaan mitään sotilaallista uhkaa. Kysymys oli varautumisesta kaukaiseen tulevaisuuteen

Jäsenyyttä päätettiin kuitenkin hakea kovalla kiireellä, vaikka tiedossa oli, että Turkki sitä vastusti.

Ensin ehdoton lähtökohta oli, että jos Natoon mennään, sinne mennään yhdessä Ruotsin kanssa. Nyt tästäkin on luovuttu.

Nyt kauhistellaan, että maailma on jakautumassa kahtia. Tätä Suomi kuitenkin jäsenyyshankkeellaan lähti nimenomaan tukemaan.

x x x

Kun hallitus oli antanut Nato-jäsenyyteen liittyneet lakiehdotukset eduskunnalle, vahvat voimat olivat sitä mieltä, ettei niitä voida käsitellä loppuun ennen eduskuntavaaleja. Tällä kannalla oli mm. eduskunnan puhemies Matti Vanhanen.

Laaja kannatus oli sillä, että eduskunnassa päätös olisi pitänyt tehdä 2/3 määräenemmistöllä. Päätökseksi tuli, että yksinkertainen enemmistö riittää.

Omalta osaltani pidin määräenemmistöä välttämättömänä. Lisäksi olisi tarvittu neuvoa-antava kansanäänestys, kuten EU-jäsenyydestä päätettäessä.

Nyt Suomen eduskunta on tehnyt osaltaan lopullisen päätöksen Natoon liittymisestä ja jättänyt maamme kohtalon muiden maiden käsiin.

Vastustin kaikissa vaiheissa vahvoin asiaperustein Suomen Nato-jäsenyyttä.

Suomen ja Ruotsin olisi ollut viisasta säilyttää asemansa sotilaallisesti liittoutumattomina maina, tiivistää keskinäistä yhteistyötään ja hyödyntää meille annetut lupaukset kahdenvälisistä turvatakuista.

Nyt tästä on turha väitellä, kun päätös on tehty. Uskon, että jälkikäteen monet myöntävät, että olin oikeassa – kuten on tapahtunut EU-jäsenyyden ja euroalueeseen liittymisen suhteen.

Kun päätökset on tehty, kysymys on siitä, kuinka Suomi tulevaisuudessa EU:n ja Naton jäsenenä toimii.

Eduskuntaan tarvitaan vahvoja kansan edustajia, jotka rohkenevat puolustaa Suomen itsenäisyyttä ja kansallisia etuja.

x x x

Olen julkaissut kirjan ”Sota vai rauha Suomelle?”. Lukemalla tämän teoksen saat selville mitä Suomen ulkopolitiikassa on viimeisen parin vuoden aikana todella tapahtunut.

Teos on lainattavissa kirjastoista ja ostettavissa kirjakauppojen kautta. Sen voi tilata edulliseen hintaan Pohjanrannan verkkokaupasta.