11
touko
2019
14

Tähtiliikkeet yhdistävät voimansa

Euroopan parlamentissa Suomen Seitsemän tähden liikkeelle on tarjoutumassa luonteva ja vaikutusvaltainen paikka, kun Italian Viiden tähden liike pyrkii muodostamaan sinne uuden poliittisen ryhmän.

Viiden tähden liike on edistyksellinen ja maltillinen voima. Se lukeutuu poliittiseen keskustaan. Kuluneella kaudella Viiden tähden liikkeen edustajat olivat valmiit liittymään liberaalidemokraattien ALDE-ryhmään, mutta kiivaimmat federalistit tämän hankkeen kaatoivat.

Minulla oli Euroopan parlamentissa läheinen yhteistyö Viiden tähden liikkeen kanssa. Vuoden 2015 lopulla perustimme yhdessä sen edustajien kanssa kontaktiryhmän ”Vapaus valita”.

Kontaktiryhmän keskeisenä tavoitteena oli tehdä euroalueeseen kuuluminen vapaaehtoiseksi. Siitä olisi voitava erota, eikä siihen olisi velvoitetta liittyä. Muutoinkin olimme Eurooppa-politiikan keskeisistä kysymyksistä samalla linjalla.

Suomesta kontaktiryhmässä oli alusta alkaen mukana minun lisäkseni Hannu Takkula. Myöhemmin mukaan tulivat  myös Pirkko Ruohonen-Lerner ja viisi AfD-ryhmästä eronnutta saksalaisjäsentä, jotka olivat muodostaneet oman ALFA-ryhmän. Toimintaan osallistui yksittäisiä jäseniä myös useista muista maista. Kerroin kontaktiryhmän perustamisesta ja toiminnasta mm. 2.12.2015  ja 8.12.2015 julkaisemissani blogeissa.

Äänestäjien on syytä ottaa huomioon kunkin suomalaisen puolueen ja ehdokkaan sijoittuminen puolueryhmiin.

Keskusta on edelleen mukana ääriliberaalissa ja federalistisessa ALDE-ryhmässä ja -puolueessa, vaikka ne ovat aatteellisesti hyvin kaukana alkiolaisesta keskustalaisuudesta. Siirtymisestä muuhun ryhmään tai uuden ryhmän perustamisesta on usein keskusteltu, mutta Keskustan liberaalit ovat sitoneet puolueen liberaaliryhmään yhä tiukemmin.

Perussuomalaiset ovat innokkaasti mukana perustamassa parlamenttiin uutta oikeistopopulistien ryhmää. Useista maista siinä on mukana äärioikeistolaisia puolueita ja poliitikkoja. Nämä kytkökset ovat vaikuttaneet ratkaisevalla tavalla siihen, että useat muut puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä Perussuomalaisten kanssa ja siihen, että puolueen kansanedustajat siirrettiin eduskunnassa istuntosalin oikealle reunalle.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmässä ja äänestäjäkunnassa on hyvin paljon keskustalaisesti ajattelevaa väkeä. Puolueen eurooppalaiset valinnat ovat johtaneet siihen, että he ovat joutuneet Suomessa eristyksiin ja poliittisen vaikutusvallan ulkopuolelle.

Tähtiliike edustaa myös Euroopan parlamentissa perinteistä alkiolaisuutta ja keskustalaisuutta. Puolue puolustaa sielläkin Suomen itsenäisyyttä ja puolueettomuutta ja ajaa tiukasti Suomen kansallisia etuja mm. ympäristö-, maatalous- ja aluepolitiikassa.