14
touko
2019
13

Mahdollisuuksien taidetta

Sanotaan, että politiikka on mahdollisuuksien taidetta.

Parhaimmillaan se on luovaa toimintaa, jolla ongelmien ratkaisemiseen ja yhteiskunnan kehittämiseen löydetään uusia, usein yllättäviä ratkaisumalleja. Mahdollisuuksien taiteeseen, luovaan poliittiseen toimintaan, kuuluu myös kyky löytää uusia keinoja ja välineitä omien arvojen ja tavoitteiden edistämiseen.

Julkisuudessa luovuus saattaa näyttää poukkoilulta. Tarkemmin katsoen toimintaa saattaa ohjata rautainen johdonmukaisuus.

Oma aatteellinen ja poliittinen linjani muotoutui 1970-luvun alussa, ja se on säilynyt samana läpi vuosikymmenten. Siihen voi tutustua lukuisista kirjoistani, joista osa on luettavissa kotisivuni sähkökirja-arkistosta.

Viime vuosina olen joutunut turvautumaan epätavallisiin keinoihin arvojeni ja tavoitteitteni edistämiseksi.

Vuoden 2016 alussa jouduin yhdessä kannattajieni kanssa perustamaan uuden puolueen. Tämä oli tarpeen sen vuoksi, että edustuksellinen demokratia ei Suomessa toiminut.

Eduskunnassa ei edes keskusteltu sellaisista Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeistä asioista, joilla on kansan keskuudessa laaja kannatus. Suomi oli menettämässä itsenäisyyttään, maatamme vietiin kohti sotilaallista liittoutumista, maahanmuuttopolitiikka oli holtitonta, eriarvoisuus kärjistyi ja vallalla oli voimakas keskittämispolitiikka.

Eduskuntavaalien tulos osoitti, että edustuksellisen demokratian kriisi on vielä syvempi kuin olimme uskoneet. Tähtiliikkeen tavoittelema muutos jäi toteutumatta. Vaalitulos ja näköpiirissä oleva hallitusratkaisu vievät kehitystä monelta osin päinvastaiseen suuntaan.

Nyt Tähtiliike keskittää ponnistuksensa Suomen poliittisen järjestelmän uudistamiseen ja Suomen suunnan muuttamiseen ensi sijassa presidentinvaalien kautta. Niiden yhteydessä Suomen poliittisen elämän vaihtoehdot pelkistyvät ja selkiytyvät. Tällä on toivottavasti tervehdyttävä vaikutus myös parlamentaarisen järjestelmän toimintaan.

Jotkut ovat ihmetelleet sitä, että Tähtiliike asetti presidenttiehdokkaan jo nyt, yli neljä vuotta ennen vaaleja. Tätä on verrattava siihen neljän vuoden ajanjaksoon, jonka käytimme yritykseemme muuttaa Suomen politiikan suuntaa parlamentaarisen järjestelmän kautta. Pitkiä marsseja molemmat.

Tähtiliikkeen ratkaisu on synnyttänyt monia kysymyksiä. Osaan niistä ei voida vielä vastata. Mahdollisuuksien taiteelle syntyy uutta tilaa.

Sen lisäksi, että Tähtiliike asetti presidenttiehdokkaan, se perusti myös kansalaisliikkeen ehdokkaansa valintaa tukemaan. Vielä emme tiedä, olenko muodollisesti kansalaisliikkeen vai puolueen (tai puolueiden) vai molempien ehdokas. Tämä ratkeaa aikanaan.

Päätökseni luopua Tähtiliikkeen puheenjohtajuudesta ja jäsenyydestä on synnyttänyt kysymyksiä puolueen tulevasta toiminnasta. Siitä on luvattu kertoa 27.5., kun puoluehallitus järjestäytyy uudelleen.

Ilmeisesti toimitaan kuitenkin samaan tapaan kuin vuoden 2018 presidentinvaalien yhteydessä: eurovaalien jälkeen puolueen kannattajien poliittinen toiminta keskittyy presidentinvaalikampanjan valmistelemiseen ja käynnistämiseen. Vuoden 2023 eduskuntavaalien lähestyessä voimat jaetaan niiden ja presidentinvaalien kesken, mutta kampanjat niveltyvät toisiinsa ja tukevat toinen toistaan.

On kysytty, eroanko Tähtiliikkeen jäsenyydestä sen vuoksi, että voisin olla ehdolla Keskustan puheenjohtajaksi. Valintaani Keskustan johtoon on ehdottanut muun muassa entinen kansanedustaja ja maatalousministeri Heimo Linna.

Vastaukseni on ”ei”. Eroan sen vuoksi, että haluan heti eurovaalien jälkeen keskittyä presidentinvaaleihin ja ryhtyä kokoamaan laajaa kansanliikettä valintani tueksi.

Eroni ja sen ajankohta tekevät kuitenkin mahdolliseksi ehdokkuuteni ensi vuoden varsinaisessa puoluekokouksessa. Olen ilmoittanut, että voisin olla valmis harkitsemaan sitä, jos tulen valituksi Euroopan parlamenttiin. Jos menestykseni eurovaaleissa olisi heikko, ehdokkuudeltani puuttuisi poliittinen uskottavuus, eikä sitä voisi ajatellakaan.

Nyt on keskityttävä eurovaalikampanjaan. Toivon, että Tähtiliikkeen kannattajat tukevat kaikin voimin ehdokkaittemme vaalityötä ja antavat omalla alueellaan apua muun muassa julisteiden levittämiseen. Kaikkiin vaalipiireihin on nimetty yhteyshenkilöt, joiden kautta toimintaan voi tulla mukaan.