12
tammi
2019
15

Myöhäisherännäisyyttä

Sanoin MTK:n ja MT:n viime keskiviikkona järjestämässä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien vaalikeskustelussa, että ilmastopolitiikka on kuin uskonnollinen liike, jossa myöhäisheränneet julistavat kiivaimmin. Näin totisesti on.

Globaalit ympäristöongelmat nousivat laajaan tietoisuuteen jo 1970-luvun alussa, jolloin Rooman klubi julkaisi teoksen ”Kasvun rajat”. Siitä lähtien olen kaikessa toiminnassani pyrkinyt edistämään ympäristöllisesti kestävää kehitystä. Alkuvaiheessa keskeinen merkitys oli vuonna 1974 julkaisemallani kirjalla ”On muutoksen aika”. Sen vuonna 1994 ilmestynyt uusintapainos on luettavissa ilmaiseksi sähköisenä kotisivultani (paavovayrynen.fi). Mukana on laaja esipuhe, jossa myös varoitin tuolloin käynnistyneen globalisaation ja ylikansallisen yhdentymisen vaaroista.

Myöhäisheränneet esittävät Suomen ilmastopolitiikkaan ja suomalaisten elämään kohtuuttomia vaatimuksia. Suomen osuus ilmastonmuutoksen aiheuttajana ja sen ehkäisijänä on mitättömän pieni. Kansallisessa ilmastopolitiikassamme pitää olla suhteellisuuden tajua.

Myöhäisherännäisyys vaivaa myös keskustelua maahanmuuttopolitiikasta. Suomen hallituksen maahanmuuttopolitiikka on ollut sekä kansallisella että EU:n tasolla ääriliberaalia. Oppositiopuolueet ovat arvostelleet sitä liian tiukaksi. Nyt kilpaillaan kannanottojen kovuudessa.

On ollut väistämätöntä, että hallitsematon maahanmuutto aiheuttaa sen kaltaisia järkyttäviä tapahtumia, joita on koettu Turussa ja Oulussa. Niitä olisi pitänyt pyrkiä ennalta ehkäisemään. Omalta osaltani olen tehnyt parhaani.

Olin Euroopan parlamentissa keväällä 2015, kun laaja muuttoliike Afrikasta ja Lähi-idästä Eurooppaan käynnistyi. Suomessa käytiin hallitusneuvotteluja. Pyrin kaikin keinoin vaikuttamaan sekä EU:ssa että kansallisella tasolla siihen, että muuttoliike olisi saatu hallintaan. Kerron näistä ponnisteluista kirjassani ”Eihän tässä näin pitänyt käydä”. Tämäkin teos on luettavissa sähköisenä kotisivultani.

Olin tiiviissä yhteydessä sekä Juha Sipilään että Timo Soiniin.

Keväällä 2015 esitin julkisuudessakin, että muuttoliike on pysäytettävä perustamalla Pohjois-Afrikkaan pakolaisleirejä, joilla selvitetään Eurooppaan pyrkivien oikeus turvapaikkaan. (19.5 Välimeren pakolaisongelmaan on saatava kestävä ratkaisu, 26.5. Komissio on harhateillä, 14.6. Avoin kirje Timo Soinille, 15.6. Vastaus Timo Soinille)

Valitettavasti hallitus ei tarttunut ehdotukseeni. Vasta vuosia myöhemmin sitä on ryhdytty ajamaan.

Kun Suomeen alkoi syksyllä 2015 tulla länsirajan yli runsaasti turvapaikanhakijoita, ehdotin, että Suomi palauttaisi rajatarkastukset, kuten Itävalta ja Saksa olivat jo tehneet. (20.9. Järjestys on palautettava, 28.9. Suomen on palautettava rajavalvonta Tornionjoelle) Sanottiin, ettei tätä voida tehdä. Kuitenkin Ruotsi, Norja ja Tanska hieman myöhemmin palauttivat tarkastukset, ja tilanne rauhoittui. Suomeen ehti kuitenkin tulla yli 30 000 turvapaikanhakijaa, joista tiedettiin, että valtaosa heistä ei tule sitä saamaan.

Muutoinkin Suomen maahanmuuttopolitiikka on ollut ääriliberaalia. Vaikka Suomeen on tullut suhteellisesti laskien hyvin runsaasti turvapaikanhakijoita, hallitus on ylläpitänyt suurta pakolaiskiintiötä ja osallistunut kärkimaana EU:n sisäiseen taakanjakoon.

Liberaalista maahanmuuttopolitiikasta ja sen seurauksista kantavat vastuuta kaikki hallituspuolueet, ratkaisevissa vaiheissa myös Perussuomalaiset.

Turun ja Oulun tapahtumia ovat pyrkineet poliittisesti hyödyntämään erityisesti Kokoomus, Perussuomalaiset ja Siniset. Millään niistä ei ole puhtaita jauhoja pussissaan.

Kokoomuksella on ollut hallussaan sisäministerin salkku. Kriisin pahimmassa vaiheessa syksyllä 2015 sisäministerinä oli Petteri Orpo. Hän kantaa suurimman vastuun siitä, ettei rajavalvontaa silloin eikä myöhemminkään palautettu.

Nykyiset kokoomusministerit, sisäministeri Kai Mykkänen ja oikeusministeri Antti Häkkänen, yrittävät paikata puolueensa mainetta. Puolueen johdon vastuuta nykyisistä ongelmista tämä ei poista.

Perussuomalaiset kantavat täyttä vastuuta Sipilän hallituksen politiikasta kesään 2017 saakka. Nykyjohto yrittää sysätä vastuuta vain Sinisiin loikanneille, mutta puolue hyväksyi hallituksen politiikan aikanaan yksimielisesti.

Nyt tarvitaan vastuuntuntoista maahanmuuttopolitiikkaa. Puolueiden tulee kertoa omasta linjastaan eduskunta- ja Eurooppa-vaalien yhteydessä.

Seitsemän tähden liike julkaisee ohjelmia vain tärkeimmistä tavoitteistaan. Niihin kuuluu hallittu siirtolaisuus- ja maahanmuuttopolitiikka. Puolueen voimassa oleva ohjelma on luettavissa kotisivultamme (seitsemäntähdenliike.fi). Täsmennämme sitä vielä vaalikampanjan käynnistyessä.

Muut Tähtiliikkeen pääteemat ovat:

  1. Suomen itsenäisyyden vaaliminen vastustamalla hallitsematonta globalisaatiota ja Euroopan ylikansallista yhdentymistä,
  2. Suomen puolueettomuuden puolustaminen vastustamalla Suomen sotilaallista liittoutumista sekä suoran Nato-jäsenyyden kautta että kehittämällä Euroopan unionia sotilasliitoksi,
  3. köyhyyden poistaminen ja tasa-arvon toteuttaminen kaikkialla sekä
  4. maaseudun ja maakuntien elinvoiman vahvistaminen ja suurkaupunkien asukkaiden hyvinvoinnin turvaaminen vastustamalla keskittävää metropolipolitiikkaa.

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ja aluepoliittinen ohjelma ovat luettavissa puolueen kotisivulta. Niitäkin täydennetään kampanjan alkaessa. Valmisteilla on myös sosiaalipoliittinen ohjelma.