20
syys
2015
73

Järjestys on palautettava

Hallitsematon laiton muuttoliike Afrikasta ja Lähi-idästä on saavuttanut jo Suomenkin rajat. Tällaisiin vaikeuksiin ajaudutaan, kun ei osata ennakoida tulevaa eikä tartuta asioihin ajoissa.

Viime keväänä voimakas muuttoliike suuntautui yli Välimeren, ja moni Eurooppaan pyrkinyt hukkui. Euroopan komissio laati suunnitelman turvapaikanhakijoiden siirtämiseksi lähinnä Italiasta ja Kreikasta muihin EU-maihin. Lisäksi ryhdyttiin valmistelemaan sotilasoperaatiota salakuljetuksessa käytettävien alusten tuhoamiseksi.

Esitin tuolloin, että muuttoliike pysäytetään perustamalla yhteistyössä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa Pohjois-Afrikkaan pakolaisleirejä, joilla Eurooppaan pyrkivien oikeus turvapaikkaan selvitettäisiin. EU-maat ottaisivat vastaan turvapaikan saaneita kansallisten pakolaiskiintiöidensä puitteissa. Lähetin ehdotukseni tiedoksi komission keskeisille jäsenille.

Kotimaassa kirjoitin ajatuksistani  avoimen kirjeen ulkoministeri Timo Soinille. Pommitin sähköposteilla pääministeri Juha Sipilää ja puhuin asiasta Keskustan puoluehallituksen kokouksessa.

Sain tukea ajatuksilleni. Mikään ei kuitenkaan auttanut.

Ministerineuvostossa sovittiin vapaaehtoisesta pakosta, jolla turvapaikanhakijoita ryhdyttiin siirtelemään jäsenmaiden välillä. Tämä on omiaan lisäämään maahanmuuttoa.

Välimerelle perustettiin laivasto-operaatio, jonka avulla aluevesirajalle päässeet pelastetaan ja siirretään Eurooppaan. Tämäkin helpottaa ja lisää muuttoliikettä.

Loppukesällä ja syksyllä voimakkain muuttoliike on tullut Balkanin niemimaan ja Turkin kautta. Näistä tulijoista valtaosa on elänyt pakolaisleireillä, missä he ovat jo saaneet turvaa ja huolenpitoa. Mukaan on tullut runsaasti ihmisiä myös täysin turvallisista Euroopan maista, jopa EU:n jäseneksi pyrkivistä.

Useimmat Euroopan unionin jäsenmaat ovat mukana Schengen-järjestelmässä, jonka puitteissa sisärajojen valvonta on poistettu. Tämä tehtiin luottaen siihen, että ulkorajojen valvonta toimii ja laiton maahanmuutto voidaan estää. Tämä ehto ei ole täyttynyt, ja koko järjestelmä on nyt romahtanut.

Suomen tilanne on onneton. Muutama viikko sitten tiedotusvälineet ja ennen muuta sosiaalinen media alkoivat levittää Lähi-itään, Afrikkaan ja Balkanille tietoa, että Suomi suhtautuu erityisen myönteisesti turvapaikanhakijoihin. Uutisoinnin kärkenä oli pääministerin ilmoitus, että hän antaa oma asuntonsa pakolaisten käyttöön.

Suomeen suuntautuvan maahanmuuton suhteen hallitus on toiminut ponnettomasti. Schengen-järjestelmän ja Dublinin sopimuksen mukaan kaikki Ruotsista tulleet olisi voitu palauttaa rajan yli. Nyt viimeistään raja tulee sulkea. Maahan tulleiden oikeus turvapaikkaan tulee selvittää hyvin nopeasti, tarvittaessa lainsäädäntöä tilapäisesti muuttamalla.

Suomen turvapaikanhakijoille myöntämät taloudelliset ja muut edut ovat huippuluokkaa. Tanskan tapaan niitä on karsittava.

Laadin viime viikolla ALDE-ryhmän käyttöön muistion, jossa esitin kokonaisvaltaista ohjelmaa maahanmuuton pysäyttämiseksi. Ehdotin siinä mm. kehitysyhteistyön tehostamista maahanmuuttajien lähtöalueilla, Lähi-idässä olevien pakolaisleirien voimakasta tukemista ja uusien leirien perustamista ulkorajojemme ulkopuolelle. Muistioni on saanut voimakasta tukea ALDE-ryhmän jäsenten keskuudessa. Se on luettavissa kotisivultani.

Olen tehnyt komissiolle kirjallisen kysymyksen, jossa tiedustelen, joko ajatus pakolaisleireistä saisi nyt kannatusta.

Suomen hallituksen tulee tarttua rohkeasti Eurooppaa ja myös omaa maatamme kohdanneen muuttoliikkeen hillitsemiseksi. Järjestys on palautettava ja apu on suunnattava tehokkaasti niille, joiden avun tarve on suurin.

Näillä ajatuksilla on nyt vahvaa kannatusta myös muissa EU:n jäsenmaissa.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Kansalaisaloitteita koskevaa lainsäädäntöä on muutettava
Milloinkahan Sailas ja Virtanen ryhtyvät kannattamaan Suomen euroeroa?
Onko komissiolla B-suunnitelmaa TTIP-sopimuksen kariutumisen varalle?
Keskustelu Suomen EU-erosta vie harhaan