14
kesä
2015
14

Avoin kirje Timo Soinille

Julkisuuteen saatetun EU-ministerivaliokunnan vaikeaselkoisen tiedotteen mukaan Suomi on taipumassa hyväksymään komission ehdottaman turvapaikanhakijoiden pakkokiintiöinnin. Välimeren alueen maahanmuutto-ongelmaa näyttää käsitellyn vain sisäasiainministeriön esittelystä ja vain pakkokiintiöinnin osalta.

Sinun kieltäsi käyttäen voisi sanoa, että homma on menossa ”perse edellä puuhun”.

Jos lehdistössä esitetyt tiedot pitävät paikkansa, ajatuksena on sisällyttää EU-kiintiön puitteissa Suomeen tuleville myönnettävät turvapaikat meidän pakolaiskiintiöömme. Tämä ei ole mahdollista.

Pakkokiintiöinti ei ratkaisisi maahanmuutto-ongelmaa, vaan saattaisi sitä jopa pahentaa. Kun paine eteläisiin jäsenmaihin helpottaisi, niiden rajavalvonta herpaantuisi ja muidenkin EU-maiden ponnistelut Välimeren kriisin helpottamiseksi menisivät hukkaan.

Muuttopaine vain kasvaisi, kun Eurooppaan pyrkivien keskuuteen leviäisi tieto, että täällä olot ovat kohentumassa. Ihmiskauppiaiden ja salakuljettajien markkinat jatkaisivat kukoistustaan.

Eurooppaan pyrkivät ovat pääosin muita kuin turvapaikkaan oikeutettuja pakolaisia. Heidän palauttamisensa käy entistä vaikeammaksi, jos siirto tulomaista muihin jäsenmaihin toteutetaan.

Komission ehdotus pakkokiintiöinnistä tulee hylätä. Edes Kreikassa ja Italiassa ei ole sellaista hätätilaa, joka tekisi kiintiöinnin perustelluksi. Näiden maiden taakkaa tulee keventää taloudellisella tuella ja lähettämällä niihin muista jäsenmaista turvapaikkahakemusten käsittelijöitä. Vastustus jäsenmaissa on sitä paitsi siinä määrin laajaa, ettei tarvittavaa määräenemmistöä ehkä synny – etenkään, jos Suomikin sitä selkeästi vastustaa.

Sinulla on ulko- ja Eurooppa-ministerinä velvollisuus ja laaja valtakirja hoitaa Välimeren alueen maahanmuutto-ongelmaa kokonaisvaltaisesti. Tartu asiaan!

Pohjois-Afrikkaan – lähinnä Libyaan ja Tunisiaan – tulee perustaa YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n ylläpitämiä vastaanottokeskuksia ja pakolaisleirejä, joille Eurooppaan pyrkivät ohjataan. Nämä maat ottavat jo nyt kiinni alueellensa tulleita ja Eurooppaan pyrkiviä. Heidät sijoitetaan kurjiin pidätyskeskuksiin ja vankiloihin odottamaan palauttamista kotimaahansa. Yhteistyössä Pohjois-Afrikan maiden kanssa niihin tulee perustaa pakolaisleirejä joille jo kiinniotetut ja muutkin Eurooppaan pyrkivät voidaan sijoittaa.

UNHCR vastaisi leireistä ja valikoisi turvapaikkaan oikeutetut. EU maksaisi pääosan leirien kustannuksista. Jäsenmaat ottaisivat niiltä vastaan turvapaikan saaneita pakolaisia UNHCR:n kiintiöjärjestelmän puitteissa. Kustannuksia jakamaan ja pakolaisia vastaanottamaan pitäisi saada myös muita YK:n jäsenmaita – ennen muuta Yhdysvallat, jonka sotilaallinen voimankäyttö on kärjistänyt ongelmia Lähi-idässä ja Afrikassa.

Kaikkien EU-maiden pitäisi tulla mukaan UNHCR:n kiintiöjärjestelmään. Tämä on kaikille parempi vaihtoehto kuin nyt esitetty turvapaikanhakijoiden pakkokiintiöinti.

Suomen kiintiö 750 on suhteellisesti yksi suurimmista Euroopassa ja koko maailmassa. Olemme korottaneet tilapäisesti kiintiötä tilapäisesti 300:lla nimenomaan Syyrian kriisin vuoksi, joka on keskeinen syy Välimeren alueen maahanmuutto-ongelmaan. Olisi kohtuutonta, jos Suomi joutuisi lisäksi ottamaan vastaan pakkokiintiöityjä turvapaikanhakijoita muista EU-maista.

Kun Eurooppaan pyrkivien sijoittamiseksi olisi olemassa inhimillinen vaihtoehto, rajavalvontaa voitaisiin voimakkaasti tehostaa. Salakuljetusveneet voitaisiin pysäyttää jo lähtömaiden aluevesillä tai niiden välittömässä läheisyydessä. Laittomasti Eurooppaan pyrkineet sijoitettaisiin pakolaisleireille. Tämä pysäyttäisi salakuljetuksen. Matkasta ei kannattaisi maksaa, jos se tyssäisi alkuunsa. Myös maarajojen valvontaa tulee vastaavasti tehostaa.

Kun Eurooppaan pääsisivät vain turvapaikkaan oikeutetut pakolaiset, muille tänne pyrkiville voitaisiin myöntää jäsenmaiden harkinnan mukaan ”vihreitä kortteja”, työntekoon oikeuttavia viisumeja.

Välimeren maahanmuutto-ongelmaan on tartuttava nopeasti, tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti. Jos ja kun toimeen tartutaan, pakolaisleirit voidaan saada perustetuiksi muutamassa viikossa.

Liitän oheen kaksi Välimeren alueen humanitaarisesta kriisistä kirjoittamaani blogia:

Välimeren pakolaisongelmaan on saatava kestävä ratkaisu

Komissio on harhateillä

Parhain terveisin

Paavo Väyrynen