12
marras
2018
15

Nuorille oikeat kortit ja autot

Lapin Kansa julkaisi eilen Kari Pitkäsen jutun, jossa kerrottiin, että hallitus on saanut Euroopan komissiolta kevytautojen käyttöönottamiseen liittyvän paimenkirjeen. (Lapin Kansa) Pitkäsen mukaan komission huomautukset ovat niin painavia, että kevytautojen kohtalo saattaa päätyä jopa EU-tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tämä ainakin viivyttäisi niiden käyttöönottoa.

Hallitus sai komission kannanoton jo pari viikkoa ennen esityksen antamista eduskunnalle. Kun kirjettä ei otettu valtioneuvoston käsittelyssä huomioon, sen sisältö jäi eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan arvioitavaksi.

En panisi pahakseni hallituksen esityksen kaatumista eduskuntakäsittelyyn, sillä tarjolla on parempi ratkaisu mopoautojen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi.

Esitin oman vaihtoehtoni 11.10. kirjoittamassani blogissa (Oikeutta nuorille ja eläkeläisille).

”Mopoautot vaarantavat liikenneturvallisuutta. Ne eivät ole turvallisia niitä ajaville, eivätkä niissä matkustaville. Ne aiheuttavat ruuhkia ja vaarallisia ohituksia. Siksi ehdotin itsekin viime eduskuntavaalien edellä, että nuorille annettaisiin mahdollisuus ajaa 16-vuotiaana tavallista autoa, jonka ajonopeutta rajoitettaisiin.

Hallituksen esitystä kiiteltiin lähetekeskustelussa. Ainoa merkittävä arvostelun aihe oli ajonopeuden alhaisuus. Jotkut esittivät nopeusrajoituksen nostamista 60 kilometriin tunnissa.

Hallituksen esitys jää mielestäni pahasti puolitiehen. Olisi parempi alentaa 16 vuoteen oikeus ajokortin hankkimiseen. Ajokortin hankittuaan nuorilla olisi oikeus ajaa tavallista autoa, mutta nopeus olisi rajoitettu 80 kilometriin tunnissa siihen asti, kun he täyttävät 18 vuotta.

Mopoautoa voisivat jatkossakin ajaa alle 16-vuotiaat nuoret. Ne olisivat edelleen myös yli 16-vuotiaiden nuorten käytettävissä ja varteenotettava vaihtoehto monille ikäihmisille. Mopoauton ajo-oikeus voitaisiin alentaa 14 vuoteen, minkä EU-direktiivi sallii.

Ehdotan, että eduskunta hylkää hallituksen esityksen kevytautoista. Hallituksen tulee antaa eduskunnalle uusi lakiehdotus niiden ikärajojen alentamiseksi, joista lähtien nuorilla on edellä esitetyllä tavalla oikeus saada ajokortti yhtäältä henkilöauton ja toisaalta mopoauton ajamiseen.”

Toistin ehdotukseni 18.10. kirjoittamassani blogissa (Blogi 18.10). Ihmettelin siinä, että tärkeä kannanottoni ei ollut ylittänyt uutiskynnystä. Kun tämäkään ulostulo ei levinnyt julkisuuteen, lähetin sen tiedoksi kaikille kansanedustajille.

Myöhemmin lähetin ehdotukseni liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenille. Keskustan Markku Pakkanen vastasi, että se tulee valiokunnassa keskusteltavaksi. Muuta palautetta en ole saanut.

Toivon, että valiokunta perehtyy ehdotukseeni. Uskon, että se kelpaisi myös Euroopan komissiolle.