2
helmi
2017
8

Virheet aletaan myöntää

Helsingin Sanomat tiesi kertoa tänään, että Euroopan unionissa suunnitellaan pakolaisleirien perustamista Libyaan yhteistyössä YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) kanssa.

 

Ajatus ei ole uusi. Kun Välimeren alueen maahanmuuttokriisi keväällä 2015 kärjistyi, ehdotin juuri tuollaista järjestelyä (https://www.paavovayrynen.fi/2015/05/19/valimeren-pakolaisongelmaan-on-saatava-kestava-ratkaisu/, https://www.paavovayrynen.fi/2015/05/26/komissio-on-harhateilla/).

 

Komissiolla oli tuolloin suunnitteilla kaksi toimenpidettä muuttoliikkeen synnyttämien ongelmien ratkaisemiseksi: turvapaikanhakijoiden pakkosiirrot ja laivasto-operaatio salakuljetukseen käytettävien alusten hävittämiseksi. Vastustin molempia.

 

Turvapaikanhakijoiden siirrot toteutettiin vapaaehtoisina, ja vain pieni osa niistä on toteutunut. Suomi on ottanut vastaan suhteellisesti laskien eniten.

 

Laivasto-operaatioon ei saatu YK: n turvallisuusneuvoston valtuutusta. Siitä tuli pelastusoperaatio, jolla aluevesirajan ulkopuolelle päässeitä on siirretty EU-maihin. Tämä on yllyttänyt ihmisiä lähtemään vaaralliselle merimatkalle.

 

Vastustin komission suunnitelmia siitäkin syystä, että ne olivat tehottomia ja omiaan pikemminkin helpottamaan ja lisäämään maahanmuuttoa.

 

Ehdotin pakolaisleirien perustamista Pohjois-Afrikkaan sekä Juha Sipilälle että Timo Soinille lähettämissäni kirjeissä (https://www.paavovayrynen.fi/2015/06/14/avoin-kirje-timo-soinille/, https://www.paavovayrynen.fi/2015/06/15/vastaus-timo-soinille/). Ajattelin, että kriisin selvittämiseen on saatava sisäministereiden neuvoston lisäksi myös ulkoasiainneuvosto ja Eurooppa-neuvosto.

 

Euroopan parlamentin jäsenenä tiesin, että muuttoliikkeen hillitsemiselle olisi ollut saatavissa vahvaa tukea jäsenmaista. Sipilä ja Soini eivät kuitenkaan asiaan tarttuneet.

 

Yhtä kelvottomasti hallitus hoiti Suomeen syksyllä 2015 kohdistunutta maahanmuuttokriisiä.

 

Ehdotin, että Suomi olisi palauttanut osittaiset rajatarkastukset, kuten mm. Itävalta ja Saksa olivat jo tehneet (https://www.paavovayrynen.fi/2015/09/20/jarjestys-on-palautettava/, https://www.paavovayrynen.fi/2015/09/28/suomen-on-palautettava-rajavalvonta-tornionjoella/). Tähän ei tartuttu, vaan Tornioon perustettiin järjestelykeskus, jonka kautta maahanmuuttajia alettiin ohjata eri puolille maata. Tilanne rauhoittui vasta sen jälkeen kun aluksi Tanska ja sen jälkeen myös Ruotsi palauttivat tarkastukset.

 

Syksyllä 2015 Suomeen saapui ennätysmäärä maahanmuuttajia. Vain neljään EU-maahan tuli suhteellisesti laskien enemmän. Tästä huolimatta Suomi on ottanut vastaan runsaasti kiintiöpakolaisia, vaikka mm. Tanska on keskeyttänyt tämän toiminnan kokonaan.

 

Tanskan ja Ruotsin ohella myös Norja palautti rajatarkastukset. Suomi ei ole tehnyt tätä vieläkään. Viime vuonnakin Suomeen saapui noin 6000 turvapaikanhakijaa, ilmeisesti Ruotsin kautta.

 

Suomen hallituksen maahanmuuttopolitiikan linja on ollut Saksan ja Ruotsin rinnalla EU-maiden liberaaleinta. Onhan tämä outoa, kun Perussuomalaiset on ollut hallituspuolue ja sen puheenjohtaja ulko- ja Eurooppa-ministerinä avainasemassa.

 

Paavo Väyrynen