12
joulu
2015
11

Komission ideologia uhkaa tuhota Euroopan

Euroopan pahimmat ongelmat johtuvat federalistisesta ideologiasta, jonka mukaan unionista pyritään komission johdolla kehittämään valtio – liittovaltio tai jopa yhtenäisvaltio. Kun tällä tiellä on syntynyt ongelmia, komissio on esittänyt aina ratkaisuksi, että on saatava ”enemmän Eurooppaa”.

Viimeisin osoitus tästä on se, että komissio ehdottaa EU:lle yhteisiä rajavartiojoukkoja, joita voitaisiin käyttää ulkorajoilla jopa jäsenmaan tahdon vastaisesti.

Alusta pitäen komissio alkoi hoitaa maahanmuutto-ongelmaa ideologinen ketunhäntä kainalossaan. Kun Välimeren yli alkoi viime keväänä tulla runsaasti maahanmuuttajia, komissio keksi kaksi ehdotusta, joilla se voisi edistää EU-valtion rakentamista.

Unionin sotilaallista yhteistyötä pyrittiin vahvistamaan laivasto-operaatiolla, jolla voitaisiin tuhota salakuljetukseen käytettäviä aluksia. Tähän ryhdyttiin hakemaan valtuutusta YK:n turvallisuusneuvostolta. Käytännössä operaatio on lisännyt maahanmuuttoa, kun aluevesirajojen ulkopuolella partioivat unionin jäsenmaiden alukset ottavat merelle lähteneitä vastaan ja siirtävät heitä Eurooppaan.

Oikea ratkaisu olisi ollut pysäyttää muuttoliike ja perustaa Pohjois-Afrikkaan yhteistyössä YK:n pakolaisjärjestön kanssa pakolaisleirejä, joilta EU-maat olisivat ottaneet turvapaikan saaneita vastaan oman pakolaiskiintiönsä puitteissa. Nyt kun Eurooppaan on tullut jo yli miljoona maahanmuuttajaa, leirejä on ryhdytty perustamaan Balkanille ja Kreikkaan, ei vieläkään Pohjois-Afrikkaan.

Myös komission toinen ehdotus tähtäsi EU-valtion rakentamiseen: se esitti itselleen oikeutta siirtää turvapaikanhakijoita jäsenmaiden välillä. Tämän osa jäsenmaista  torjui. Esitys johti vapaaehtoiseen pakkoon, jonka puitteissa on uudelleen sijoitettu vain muutamia satoja turvapaikanhakijaa.

Komission uusinkin ehdotus tähtää ensi sijassa EU-valtion rakentamiseen. Unionin yhteiset rajavartiojoukot ja jopa yhteinen armeija ovat federalistien pitkäaikainen haave. Maahanmuuttokriisin varjolla se pyritään nyt ajamaan läpi.

Oikea ratkaisu on sulkea Schengen-järjestelmän ulkopuolelle ne jäsenmaat, jotka laiminlyövät ulkorajojen valvonnan. Toimintaan saataisiin ryhtiä, kun  näissä maissa tiedettäisiin, että ne joutuvat itse vastaamaan rajojen yli tulevista maahanmuuttajista.

Komission linja on johtanut kaaokseen. Jäsenmaiden välille on syntynyt katkeria ristiriitoja. Nyt ne ovat ryhtyneet suorastaan kilpailemaan siitä, kuinka paljon maahanmuuttajien asemaa voidaan heikentää.

”Enemmän Eurooppaa” komissio haluaa myös euroalueen ongelmien ratkaisemiseen.

Yhtenäisvaluutta euron aikaansaaminen on ollut EU-valtioon pyrkivien federalistien suurin saavutus. Sen avulla piti luoda eurooppalaista tietoisuutta ja yhteishenkeä. Rahaliiton ajateltiin johtavan täydelliseen talousliittoon ja lopulta yhteiseen valtioon. Tätä komissio nyt ajaa.

Euroalue ei ole alkuunkaan ns. optimaalinen valuutta-alue. Mukana on aivan liian erilaisia kansantalouksia ja yhteiskuntia. Tämä on johtanut väistämättä siihen, että jotkut jäsenmaat ovat menettäneet kilpailukykyään toisiin nähden ja velkaantuneet.

Yhtenäisvaluutassa näiden maiden ainoa mahdollisuus on ollut palauttaa kilpailukyky sisäisellä devalvaatiolla ja tasapainottaa julkista taloutta leikkauspolitiikalla. Tämä on johtanut kasvun tyrehtymiseen, suurtyöttömyyteen ja paheneviin sosiaalisiin ongelmiin. Poliittisten järjestelmienkin kestävyys on joutunut kovalle koetukselle.

Kriisimaiden velkaongelmien ratkaisemiseksi luotiin komission ehdotuksesta perussopimuksen vastainen tukijärjestelmä, joka on johtanut vakaviin ristiriitoihin sekä jäsenmaiden välillä että niiden sisällä. Apua saavissa maissa arvostellaan jyrkästi sen ehtoja. Apua antavissa maissa ei ymmärretä toisten jäsenmaiden tukemista, kun omassakin on suuria vaikeuksia.

Rahapolitiikassakin  on jouduttu mahdottomaan tilanteeseen. Kun suuri osa jäsenmaista pyrkii ratkaisemaan ongelmiaan sisäisellä devalvaatiolla ja menoleikkauksilla, ne ovat ajautuneet nollainflaatioon tai jopa deflaatioon. Näissä oloissa Euroopan keskuspankin on mahdotonta toteuttaa keskimäärin 2 prosentin inflaatiotavoitettaan.

Tätä kuitenkin yritetään. Komission tukemana Euroopan keskuspankki toteuttaa voimakasta rahapoliittista elvytystä, joka kasvattaa euroalueen maiden taloudellista yhteisvastuuta enemmän kuin avoimesti päätetyt jäsenvaltioiden väliset tukijärjestelmät.  Jos käy huonosti, lasku lankeaa jäsenmaiden keskuspankeille ja lopulta niiden veronmaksajille.

Euroalueen ongelmista päästään eroon vain siten, että kaikki jäsenmaat tai ainakin jotkut niistä ottavat euron rinnalla uudelleen käyttöön kansallisen valuutan. Tätä kautta kriisimaatkin pääsevät talouskasvun uralle ja niiden talous alkaa kestävällä tavalla tervehtyä.

Jos Euroopan unionissa jatketaan federalistisen ideologian toteuttamista, ajaudumme yhä suurempiin vaikeuksiin ja ristiriitoihin, jotka vaarantavat myös yhdentymisen myönteiset saavutukset. Tätä Eurooppa ei globaalissa kilpailutilanteessa kestä.

Suuntaa on muutettava. Eduskuntavaalien tuloksen ja hallitusohjelman perusteella Suomen tulisi olla tämän kehityksen kärjessä.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Kansalaisaloitteita koskevaa lainsäädäntöä on muutettava
Milloinkahan Sailas ja Virtanen ryhtyvät kannattamaan Suomen euroeroa?
EuroThinkTankin raportti antaa tukea Suomen euroeron toteuttamiselle
Onko komissiolla B-suunnitelmaa TTIP-sopimuksen kariutumisen varalle?