18
loka
2012
0

Keminmaan kunnanhallitus ylitti toimivaltansa

Keminmaan kunnanhallitus päätti eilen pitämässään kokouksessa äänin 5-4 jatkaa kunnanjohtajan viran hakuaikaa ajaksi 22.10.-5.11. Kaikki Keskustan edustajat kannattivat kunnanhallituksen puheenjohtajan Tapio Keskimaulan ehdotusta, että kunnanjohtajan virkavaali vietäisiin päätettäväksi kunnanvaltuuston seuraavassa kokouksessa.

Kunnanvaltuusto oli 27.8. pitämässään kokouksessa päättänyt hakuajasta, joka päättyi 28.9. Kun valtuusto oli päättänyt määräajasta, kunnanhallituksella ei ollut toimivaltaa hakuajan jatkamiseen. Sen olisi tullut ehdottaa hakuajan jatkamista valtuustolle, joka olisi päättänyt, jatketaanko sitä vai ei.

Kunnanhallituksen päätökseen ei voi kuitenkaan hakea muutosta eikä siitä voi valittaa, sillä kysymyksessä tulkitaan olevan päätöksenteon valmisteleminen.

Kunnanhallituksen enemmistön päätöstä on vaikea perustella ja ymmärtää. Määräaikaan mennessä virkaa haki kolme kelpoisuusehdot täyttävää henkilöä. Lisäksi yksi on antanut jälkikäteen suostumuksensa.

Kunnanvaltuusto ei ole päätöksenteossaan sidottu virkaa hakeneisiin, vaan siihen voidaan nimittää muukin kelpoisuusehdot täyttävä henkilö, joka antaa suostumuksensa. Tässä mielessä hakuajan jatkaminen oli turhaa.

Hakuajan pidentäminen lykkää päätöksentekoa. Kun määräaikaa jatketaan yli kuntavaalien, äänestäjät eivät tiedä, ketkä virkaa lopulta hakevat.

Kunnanhallituksen enemmistön menettely jatkaa sitä kiistelyn ja kyseenalaisten menettelytapojen kulttuuria, joka on jo pitkään vaikeuttanut Keminmaan kunnan ja kuntalaisten asioiden hoitoa.

Kuntavaaleissa keminmaalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että kunnan asioita hoidetaan tulevaisuudessa kansanvaltaisesti, laillisesti ja hyviä hallintokäytäntöjä noudattaen.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Peruutin hakemukseni
Kunnanjohtajaksi vain laajan tuen turvin
Keminmaan kohtalon vuodet
Suorasta vaikuttamisesta välilliseen