2
loka
2012
0

Suorasta vaikuttamisesta välilliseen

Keskustan Keminmaan kunnallisjärjestö käsitteli eilen pitämässään kokouksessa kunnanjohtajan valintaa ja siihen liittyvää ehdotustani pormestarimallin kokeilemisesta.

Hakemalla avoinna olevaa Keminmaan kunnanjohtajan virkaa pyrin saamaan aikaan avoimuutta tähän kunnan tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeään valintaan.

Määräajassa virkaa haki lisäkseni kolme henkilöä, joista kaksi täyttää muodolliset pätevyysvaatimukset.

Avoimuuteen ei ole helppo päästä. Nyt on jo ehdotettu, että hakuaikaa pitäisi jatkaa. Toisaalta on korostettu, että virkaan voitaisiin valita kuka tahansa pätevyysvaatimukset täyttävä henkilö, joka antaa tähän suostumuksen.

Eilen pitämässään kokouksessa Keskustan valtuustoryhmä päätti, että se ei kannata hakuajan jatkamista.

Pormestarimallin kokeilemisesta oli erilaisia mielipiteitä. Keskustelun päätteeksi ehdotin itse, että emme ainakaan tässä vaiheessa ryhtyisi sitä ajamaan.

Ymmärrän hyvin, että valtuustoryhmässä oli vastahakoisuutta pormestarimallia kohtaan. Muutama vuosi sitten Vasemmistoliitto ehdotti pormestarijärjestelmän kokeilemista Keminmaalla, mutta Keskusta päätti silloin sitä vastustaa.

Toisaalta julkisuudessa oli esitetty harhaanjohtavia väitteitä pormestarimallia vastaan. Niinpä on mm. esitetty, että pormestarin rinnalle tarvittaisiin virkamiesjohtaja ja kustannukset kasvaisivat. Näin ei ole, vaan kunta säästäisi, kun pormestari hoitaisi kunnanhallituksen puheenjohtajuuden ilman eri palkkiota.

Pormestarimallin kokeileminen olisi antanut kuntalaisille suoran mahdollisuuden vaikuttaa vaalien kautta siihen, kuka kuntaa tulevina vuosina johtaa.

Nyt vaikuttaminen jää välilliseksi. Äänestäjät päättävät, kuinka vahvalla valtakirjalla itse kukin meistä kuntavaaliehdokkaista pystyy kunnan asioihin vaikuttamaan.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Peruutin hakemukseni
Kunnanjohtajaksi vain laajan tuen turvin
Keminmaan kunnanhallitus ylitti toimivaltansa
Keminmaan kohtalon vuodet