5
loka
2012
0

Keminmaan kohtalon vuodet

Keskustelu Keminmaan kunnanjohtajuudesta on käynyt vilkkaana, osittain jopa kiivaana. Keskustelun tuoksinassa on syytä palauttaa mieleen muutamia tosiasioita.

1.Hallituksen kuntauudistuksen vuoksi Keminmaan kunnan ja sen asukkaiden kohtalo on parin lähivuoden aikana vaakalaudalla. Meihin kohdistuu voimakas paine kuntaliitokseen.

2.Menestyäksemme neuvotteluissa kuntien välisestä yhteistyöstä ja mahdollisesta kuntaliitoksesta tarvitsemme vahvaa johtajuutta ja yksimielisyyttä.

3.Keminmaan asioiden hoitoa on jo pitkään vaivannut keskinäinen kiistely ja riitely. Tämän osoitti myös kunnanjohtaja Tommi Lepojärven äskettäinen kannanotto.

4.Näistä syistä olen hakenut Keminmaan kunnanjohtajan virkaa ja viritellyt keskustelua mahdollisuudesta kokeilla meilläkin pormestarimallia.

5.Pormestarijärjestelmässä yhdistetään kunnanjohtajuus ja kunnanhallituksen puheenjohtajuus. Tällainen malli on käytössä mm. alle 20 000 asukkaan Pirkkalan kunnassa. Pormestari on luottamushenkilö, ja hänen toimikautensa on valtuustokauden mittainen.

6.Keminmaan kokoisessa kunnassa ei tarvittaisi erikseen virkajohtajaa, vaan kunnan nykyinen pätevä henkilöstö riittäisi. Kunta säästäisi hieman, kun pormestari hoitaisi kunnanhallituksen puheenjohtajuuden ilman eri palkkiota.

7.Ehdotus pormestarimallin kokeilemisesta oli kädenojennus Vasemmistoliitolle ja KemPar -ryhmälle, joiden piirissä sitä on kannatettu. Nämä ryhmät olisivat saaneet tahtonsa läpi myös siinä mielessä, että valittavan johtajan toimikausi olisi ollut vain neljä vuotta, kun valtuuston enemmistö päätti kunnanjohtajan toimikaudeksi kuuden vuoden määräajan.

8.Kunnanjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä kolme pätevyysvaatimukset täyttävää henkilöä. Tästä huolimatta on ehdotettu, että hakuaikaa jatkettaisiin. Keskustan valtuustoryhmä päätti viime maanantaina yksimielisesti, että emme kannata hakuajan pidentämistä.

9.Hakuajan jatkaminen on tarpeetonta, sillä virkaan voidaan valita ”mustana hevosena” kuka tahansa kelpoisuusehdot täyttävä henkilö, joka antaa tähän suostumuksen.

10.Jos hakuaikaa haluttaisiin jatkaa, päätös pitäisi tehdä kunnanvaltuustossa, joka julisti viran haettavaksi ja joka päätti myös hakuajasta. Tämä viivästyttäisi tuntuvasti viran täyttämistä.

11.Julkisuudessa on väitetty, että voisin hoitaa kunnanjohtajan virkaa vain vajaan kahden vuoden ajan. Tämä ei pidä paikkaansa. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 §:n mukaan kunnanjohtajan virkakausi päättyy ilman irtisanomista ”sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana viranhaltija täyttää 68 vuotta, jollei viranhaltijan kanssa sovita virkasuhteen määräaikaisesta jatkamisesta.” Kunnanvaltuusto voi siis valita kunnanjohtajan määräajaksi, joka ylittää 68 vuoden iän.

Keminmaan kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapio Keskimaula on väittänyt lehtien palstoilla, että ”kuntalaki mahdollistaa myös kunnanjohtajan toimimisen kunnanhallituksen puheenjohtajana”. Tätä en tiennytkään.

Jos tulen valituksi Keminmaan kunnanjohtajaksi, en ole käytettävissä kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävään. Sen sijaan olen valmis vaalikiihkon laannuttua edelleen keskustelemaan pormestarimallin kokeilemisesta Keminmaalla.

Ensin on kuitenkin käytävä kuntavaalit. Toivon, että saan niissä keminmaalaisten vahvan tuen.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Peruutin hakemukseni
Kunnanjohtajaksi vain laajan tuen turvin
Keminmaan kunnanhallitus ylitti toimivaltansa
Suorasta vaikuttamisesta välilliseen