17
elo
2012
0

Yhtenäisvaluutasta yhteiseen valuuttaan

Ulkoministeri Erkki Tuomioja on kertonut Daily Telegraph -lehdelle antamassaan haastattelussa, että Suomi on varautunut euron hajoamiseen. Tuomiojan mielestä yhteisvaluutan hajoaminen voisi johtaa siihen, että EU toimisi jopa aiempaa paremmin.

Tuomiojan haastattelu on tärkeä avaus keskusteluun euroalueen tulevaisuudesta.

Euroalueen hallittu hajoaminen voisi toteutua siten, että kaikki siihen kuuluvat maat ottaisivat rahaliiton toteuttamisessa puoli askelta taaksepäin ja palauttaisivat euron rinnalla käyttöön kansallisen valuutan. Euroalueen jäsenmaat palaisivat siis yhtenäisvaluutasta (single currency) yhteiseen valuuttaan (common currency). Tilanne olisi samankaltainen kuin rahaliiton toisessa vaiheessa, jolloin ECU toimi laskennallisena yhteisvaluuttana, mutta nyt käytössä olisivat myös eurosetelit ja -kolikot.

Euron ja kansallisten valuuttojen kurssit määräytyisivät markkinoilla. EU-maiden kesken toteutettaisiin tiivistä yhteistyötä valuuttakurssien vakauttamiseksi.

Paluu yhteiseen valuuttaan merkitsisi EU:n sisäisten erojen kaventumista ja voisi siten todellakin parantaa sen toimintaa.

Jos euroalueella jatketaan kehitystä kohti kasvavaa yhteisvastuuta, yhteistä velkaa ja ylikansallista liittovaltiota, Suomen tulisi irrottautua siitä ja ottaa euron rinnalla käyttöön oma valuuttansa. Tällöin olisimme samassa asemassa kuin muut Pohjoismaat ja voisimme kehittää pohjoismaista valuuttakurssi- ja talousyhteistyötä.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Kansalaisaloitteita koskevaa lainsäädäntöä on muutettava
Milloinkahan Sailas ja Virtanen ryhtyvät kannattamaan Suomen euroeroa?
EuroThinkTankin raportti antaa tukea Suomen euroeron toteuttamiselle
Onko komissiolla B-suunnitelmaa TTIP-sopimuksen kariutumisen varalle?