23
touko
2012
0

Kokonaisuus hahmottuu

Kun Keskusta on valmistautunut puoluekokouksiin, henkilövalintoihin on usein jo ennakolta alkanut hahmottua kokonaisratkaisu.

Puoluekokousedustajien tavoitteena on ollut, että puolueen johdossa olisi sopivasti sekä kokemusta ja nuoruutta että miehiä ja naisia. Lisäksi on pyritty tasapainoon eri alueiden välillä.

Nyt tilanne on uudenlainen, kun puheenjohtajan valinnasta suoritetaan neuvoa-antava jäsenäänestys. Uskon, että jäsenistö pyrkii tässä äänestyksessä edistämään sellaista kokonaisratkaisua, joka olisi puolueen tulevaisuutta ajatellen paras mahdollinen.

En ole ottanut enkä ota kantaa siihen, keitä muihin johtotehtäviin olisi valittava, mutta joitakin arvioita voin esittää.

Asetelma on selkeä.

Puheenjohtajaksi on jäsenäänestyksessä tarjolla kolme hyvin erilaista ehdokasta.

Nykyisistä varapuheenjohtajista vain Annika Saarikko hakee jatkokautta. Tuomo Puumala ja Timo Kaunisto pyrkivät vain puheenjohtajaksi, Tuomo jäsenäänestyksen kautta ja Timo siihen osallistumatta.

Myös puheenjohtajaksi pyrkivä Juha Sipilä on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä varapuheenjohtajaksi.

Annika Saarikon lisäksi puoluejohtoon on tarjolla vain yksi nainen, Riikka Manner, joka pyrkii varapuheenjohtajaksi.

Olisi yllätys, ellei varapuheenjohtajiksi valittaisi tarjolla olevia nuoria naisia. Tämän lisäksi tilaa olisi vielä yhdelle uudelle varapuheenjohtajalle. Tälle paikalle on pyrkimässä useita päteviä ehdokkaita. Heidän välillään käydään tiukka kilpailu.

Jäsenäänestykseen osallistuvat joutuvat pohtimaan, millainen kokonaisuus eri puheenjohtajaehdokkaiden ympärille on rakennettavissa.

Jäsenistöä on pyritty ohjailemaan julkistamalla erilaisia suppean piirin, muun muassa piirijohtajien eli käytännössä puoluehallituksen jäsenten, keskuudessa tehtyjä kyselyjä – viimeksi tänään jopa puolueen pää-äänenkannattajan laajassa jäsennumerossa. Toisaalta puolueen kannattajakunnan piirissä tehty tieteellinen tutkimus (Taloustutkimus, Yle 27.4.) antoi täysin päinvastaisen tuloksen. Tässä tutkimuksessa olin selkeästi suosituin sekä Keskustaa kannattavien että myös puolueen nuorten kannattajien keskuudessa.

Luotan jäsenten itsenäiseen harkintaan.

Jos valinta kohdistuisi minuun, puolueen johdossa yhdistyisivät toisiinsa pitkäaikainen kokemus ja nuoruuden into. Varapuheenjohtajaksi valittaisiin nuorten naisten, Annika Saarikon ja Riikka Mannerin, rinnalle tarmokas mies, joka täydentäisi johdon kokonaisuutta.

Jos tulen valituksi, luovun tietysti kunniapuheenjohtajuudesta.

Kunniapuheenjohtajina ovat toimineet minua ennen V. J. Sukselainen ja Johannes Virolainen. Minun jälkeeni kunniapuheenjohtajaksi voitaisiin kutsua Anneli Jäätteenmäki, joka on puheenjohtajuutensa jälkeen jatkanut poliittista uraansa.

Annelin puheenjohtajakausi jäi lyhyeksi, mutta hänen johdollaan puolue nousi vuoden 2003 vaaleissa maan suurimmaksi. Tämän vaalivoiton ansiosta Keskusta sai toimia johtavana hallituspuolueena kahden vaalikauden ajan.

Puheenjohtajan valintaan vaikuttavat monet seikat. Kukaan meistä ehdokkaista ei ole kaikkien mieleen.

Tärkeintä on, että puheenjohtajamme pystyy voittamaan Jyrki Kataisen, Jutta Urpilaisen ja Timo Soinin seuraavissa eduskuntavaaleissa, jotka ovat jälleen pääministerivaalit.

Tärkeintä on, että puolueen johtoon valitaan joukkue, jolla kykenemme turvaamaan puolueen tulevaisuuden.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Keskustan järjestöväki on joutunut Ollin korttien kerääjäksi
Hyviä ja huonoja uutisia
Kansan valtaa
Metropolipolitiikka näyttää jatkuvan