1
touko
2012
0

Keskustasta koko kansan puolue

Valtiotieteen tohtori Paavo Väyrysen vappupuhe MTV3:lle Kyösti Kallion patsaalla, Helsingissä. Julkaisuvapaa.

Meidän keskustalaisten vappujuhlat täällä Kyösti Kallion patsaalla tuovat vahvasti esiin halumme eheyttää Suomea ja pyrkimyksemme rakentaa omasta puolueestamme koko kansan Keskustaa.

Presidentti Kyösti Kallio muistetaan ennen muuta eheyttäjänä.

Monet muistavat Kyösti Kallion kansalaissodan jälkeen Nivalan kirkossa esittämän vaatimuksen, että on ryhdyttävä rakentamaan Suomea, jossa ”ei ole punaisia ja valkoisia, vaan ainoastaan isänmaataan rakastavia suomalaisia.”

Kyösti Kallion valinta tasavallan presidentiksi vuonna 1937 avasi tien Maalaisliiton ja Sosialidemokraattien hallitusyhteistyölle, joka eheytti kansan kohtaamaan yhteisvoimin sotien koettelemukset.

Kokoontumalla Kyösti Kallion patsaalle kunnioitamme hänen elämäntyötään ja vahvistamme oman sitoumuksemme jatkaa työtämme kansamme eheyttämiseksi.

Vappujuhlien perinteetkin ovat jakaneet suomalaisia. Vappu on sekä työläisten että ylioppilaiden juhla. Etenkin itsenäisyytemme alku vuosikymmeninä vappujuhlien koettiin korostavan yhteiskunnan luokkajakoa.

Keskustan vihreät vaput ovat koonneet jo 1970-luvun alusta alkaen työläiset, talonpojat ja ylioppilaat yhteisiin juhliin. Valtakunnallinen vappujuhlamme täällä Kyösti Kallion patsaalla yhdistää tämän perinteen työhömme koko kansan eheyttämiseksi.

Myös Keskusta on eheytettävä antamalla jäsenistön valita vapaasti itselleen johto, johon se voi luottaa.

Viime presidentinvaaleissa kykenimme löytämään sellaisen aatteellisen ja poliittisen linjan, joka yhdisti keskustalaiset innokkaaseen vaalityöhön ja joka toi meille kannatusta yli puoluerajojen. Tälle pohjalle meidän on hyvä rakentaa koko kansan Keskustaa.

Alkiolainen ihmisyysaate on äärimmäisen ajankohtainen Suomen ja koko ihmiskunnan tulevaisuutta ajatellen. Liiallinen materialismi rikkoo sekä luonnon että ihmisen. Meidän on opittava painottamaan enemmän henkisiä, hengellisiä ja yhteisöllisiä arvoja. Aineelliset elinehdot on jaettava oikeudenmukaisesti, on muistettava köyhän asiaa. Suomesta on rakennettava tasa-arvoinen, hajautettu ja vihreä tieto- ja sivistysyhteiskunta.

Vappu on ennen muuta kevään juhla.

Kun luonto herää, me ymmärrämme ja vaistoamme, että olemme itsekin osa elävää luontoa. Meidän on pidettävä huolta siitä, että elämämme on luonnontaloudellisesti kestävällä pohjalla.

Tästä me keskustalaiset muistutamme itseämme ja muita vihreää vappua viettämällä.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Keskustan järjestöväki on joutunut Ollin korttien kerääjäksi
Hyviä ja huonoja uutisia
Kansan valtaa
Metropolipolitiikka näyttää jatkuvan