4
helmi
2012
0

Tervetuloa Väyrysen työryhmään!

Lupasin, että presidenttinä asettaisin työryhmän selvittämään nykyisen keskittämispolitiikan vaikutuksia ja pohtimaan sille vaihtoehtoa, joka suuntaisi Suomen kehitystä kestävämpään, oikeudenmukaisempaan ja demokraattisempaan suuntaan. Sain vaaleissa linjalleni voimakasta tukea, mutta en tullut valituksi.

Keskustan puoluehallituksen työvaliokunnassa toivottiin, että toteuttaisin tästä huolimatta lupaukseni työryhmän asettamisesta. Toivomus on perusteltu, sillä nyt jos koskaan tarvitsemme laajaa keskustelua Suomen suunnasta.

Kutsun asiantuntijat avoimeen ”virtuaalityöryhmään” luomaan keskittämiseen liittyvää tietopankkia ja esittämään sille perusteltuja vaihtoehtoja tällä sivustolla www.suomensuunta.fi.

Tässä asiassa kaikki ovat asiantuntijoita. Jokainen meistä näkee ympärillään keskittämispolitiikan haitallisia seurauksia. Siksi myös eri puolueiden edustajat ja tavalliset kansalaiset ovat tervetulleita sivustolle käymään keskustelua.

Maaseudulla ja maakunnissa työpaikat vähenevät, palvelut etääntyvät ja kiinteistöjen arvot laskevat. Suurkaupungeissa ruuhkat pahenevat, elinympäristö heikkenee, palvelutaso laskee ja asuminen tulee yhä kalliimmaksi.

Päätöksenteon keskittäminen tuhoaa lähidemokratian. Ihmiset eivät voi vaikuttaa oman ympäristönsä kehitykseen ja tärkeiden lähipalvelujen järjestämiseen. Vaikutusvallan puute synnyttää voimattomuutta ja vieraannuttaa ihmisiä yhteiskunnasta.

Myös talouselämän keskittyminen vaikuttaa kielteisesti. Pienomistukseen, perheyrittäjyyteen ja osuustoimintaan nojautuva talouden rakenne vaikuttaa suotuisasti koko yhteiskuntaan. Lisään virtuaalityöryhmän toimeksiantoon myös kysymyksen pien- ja perheyritysten asemasta keskittämispolitiikan puristuksessa.

Pyydän, että kaikki esiintyvät omalla nimellään. Mukaan tulemista ei tulkita puolue- tai henkilöpoliittiseksi kannanotoksi. Keskustelua voi käydä myös Facebook-profiililla.

Sitoudun tekemään virtuaalityöryhmän synnyttämästä aineistosta julkaisun, joka luovutetaan aikanaan pääministerille ja tasavallan presidentille.

Työryhmä löytyy osoitteesta www.suomensuunta.net

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Syntyykö Suomeen presidentin vaihtuessa perustuslaillinen kriisi?
Keskustan järjestöväki on joutunut Ollin korttien kerääjäksi
Huonomminkin olisi voinut käydä
Lämmin kiitos – taistelu jatkuu