8
helmi
2023
28

Seuraavat Pohjanranta-keskustelut: ”Suomen voimat ja varat”

Pohjanranta-keskustelujen kaksi ensimmäistä viikonloppua onnistuivat yli odotusten.

Tammikuun alussa keskusteltiin alkiolaisuudesta 2020-luvulla.

Historiaan paneuduimme Kari Hokkasen ja Tytti Isohookana-Asunmaan johdolla. Alkiolaisuuden filosofisiin juuriin tunkeuduimme Ossi Martikaisen johdatuksella.

Vilho Harle rinnasti alustuksessaan jännittävällä tavalla toisiinsa ”köyhän asian” Jeesuksen ja Santeri Alkion toiminnassa.

Kommentteja saimme mm. Mikael Jungnerilta ja Timo Soinilta.

Viime viikonloppuna aiheenamme oli ulkopolitiikka.

Kylmän sodan kauden päättymisestä luennoivat uuden kirjansa pohjalta Heikki Talvitie ja Pekka Visuri. Muina vierailevina puhujinamme olivat Vilho Harle, Matti Lackman ja Tapio Varis.

Omien alustusteni aiheina olivat Euroopan yhdentyminen ja Suomen ulkopolitiikka uudessa Euroopassa. Puhuin myös Ukrainan sodasta ja Suomen hakemuksesta liittyä sotilasliitto Natoon.

Kommenttejaan antoivat mm. Kaisa Juuso ja Markus Mustajärvi.

Seminaareista tehdyt videotallenteet ovat olleet ja ovat katsottavissa Polaris-TV:n kautta. Niitä on ahkerasti ladattu.

Videoiden laadussa on ollut kovasti toivomisen varaa. Tulevissa pyrimme parempaan.

x x x

Kahden viikon kuluttua 18. ja 19. helmikuuta käsittelemme Suomen tulevaisuutta.

Seminaarin työnimenä oli aluksi ”Suomen voimavarat”, mutta käänsin sen muotoon ”Suomen voimat ja varat”.

Lähtökohtana ovat J. V. Snellmanin sanat: ”pienen kansan voima on sen sivistyksessä”.

Suomen menestymisen perusta on henkisessä ja yhteisöllisessä vahvuudessamme. Perustavanlaatuiset voimamme ovat: oma kieli ja kulttuuri, oma kansallinen sivistys, korkeatasoinen koulutus ja tutkimus.

Lauantaina Suomen sivistyksellisistä voimista alustaa Pekka Perttula, joka on perehtynyt tähän aiheeseen monipuolisesti. Mukaan tulee sekä läsnä olevina että etäyhteyksin myös muita puhujia.

Voimat ja varat yhdistyivät siinä yhteiskunnallisessa keskustelussa, jota Suomessa ja etenkin Keskustan puitteissa 1970-luvun alusta alkaen käytiin.

Yhtäältä ajattelun ja toiminnan perustaksi tulivat alkiolainen ihmisyysaate, henkiset ja yhteisölliset arvot. Toisaalta korostettiin tarvetta perustaa talous ja yhteiskunta uusiutuviin luonnonvaroihin.

Sunnuntaina seminaarissamme ovatkin esillä Suomen ”varat”, käytettävissämme olevat uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat.

Alustajiksi ovat lupautuneet Juha Kuisma ja Juha Marttila.

Juha Kuisma on vuosikymmenten ajan osallistunut keskusteluun luonnonvaroista. Viime aikoinakin hän on kirjoittanut tarpeesta rakentaa talous ja yhteiskunta uusiutuvien luonnonvarojen varaan.

Juha Marttila on MTK:n puheenjohtajana ollut keskeisessä asemassa siinä toiminnassa, jolla on pyritty turvaamaan uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan taloudellisen toiminnan tulevaisuutta.

Tältäkin osin seminaarin ohjelma täydentyy ja täsmentyy.

x x x

Seminaarissa syntyy varmasti vilkasta keskustelua siitä, kuinka kestämätöntä Suomen ja koko ihmiskunnan kehitys on viime vuosina ollut. Suuntakin on kohti pahenevaa ristiriitaa ihmisen talouden ja luonnontalouden välillä.

Nykysuuntauksen mahdottomuus käy ymmärrettäväksi, kun tarkastelemme sitä aikaperspektiivin valossa.

Aurinkokuntamme arvioidaan syntyneen noin 5 miljardia vuotta sitten.

Ihmiselle elinkelpoisena maapallon uskotaan säilyvän vielä ehkä parin miljardin vuoden ajan, ellei asteroidi mullista elinoloja samaan tapaan kuin runsaat 65 miljoonaa vuotta sitten.

Ihmisten määrä kasvaa edelleen, ja kaikkialla tavoitellaan korkeampaa aineellisen tuotannon ja kulutuksen tasoa.

Halvan fossiilienergian avulla toteutunut aineellinen elintasomme pyritään säilyttämään ja sitä pyritään edelleen nostamaan – maksoi mitä maksoi.

Viime vuosina toimintaamme on alkanut ohjata teoria, jonka mukaan ihmisen synnyttämä hiilidioksidin lisääntyminen ilmakehässä saattaa heikentää maapallon elinkelpoisuutta jo tulevina vuosikymmeninä.

Hiilidioksidin määrän kasvulla on vaikutusta ilmaston lämpimyyteen.

Omalta osaltani tulin tietoiseksi tästä viisi vuosikymmentä sitten erityisesti luettuani Rooman klubin raportin. Siitä lähtien aloin pyrkiä siihen, että energiaa säästettäisiin ja että fossiilisia polttoaineita korvattaisiin uusiutuvilla: puulla, turpeella ja vesivoimalla.

Sittemmin uusiutuvaa energiaa on ryhdytty saamaan tuulivoimaloista ja aurinkopaneeleista.

Viime vuosina ihmisen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen merkitystä on ryhdytty liioittelemaan. Päästöjä on ryhdytty vähentämään ja hiilinieluja lisäämään tavoilla, jotka ovat kestämättömiä sekä taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti, mutta myös ympäristöllisesti.

Päästöjen vähentämiseksi ollaan muutamassa vuosikymmenessä kaivamassa maasta valtava määrä uusiutumattomia luonnonvaroja. Vaikka niitä pyritään kierrättämään, käytettävissä olevat varannot ehtyvät.

Maaperän rikkauksien kaivaminen ja teollinen jalostaminen tuottaa mittavia ympäristöongelmia.

Suomen ja koko ihmiskunnan kehityksessä pitäisi saada aikaan radikaali suunnanmuutos.

On nojauduttava uusiutuviin luonnonvaroihin, joita on suojeltava saastumiselta. Uusiutumattomia luonnonvaroja on säästettävä ja niitä on tehokkaasti kierrätettävä.

Suurin ongelma on, että kaikkea kehitystä hallitsevat aineelliset arvot, materialismi. Se tuhoaa sekä ihmisen että luonnon. Tästä puhuimme ensimmäisissä Pohjanranta-keskusteluissa.

On saatava aikaan arvojen vallankumous. Kestävään kehityksen on pyrittävä ja päästävä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Näitä molempia on tarkoitus seuraavissa Pohjanranta-keskusteluissa käsitellä.

x x x

Seminaarin ohjelma on rakennettu siten, että Pohjanrantaan on helppo tulla junalla sekä eteläisestä että itäisestä Suomesta. Aloitamme 18.2. klo 14 ja lopetamme 19.2. klo 13.

Seminaariin voi osallistua myös etänä, mutta monin verroin antoisampaa on tulla paikan päälle. Majoituksen voi varata Kylpylähotelli Pohjanrannasta.

Ilmoittautumiset Mikko Lampelalle (mikko.lampela@pto.fi, 0400-893529).