20
heinä
2015
9

Yhtenäisvaluutasta yhteiseen valuuttaan

Euroopan komissio julkaisi äskettäin raportin ”Euroopan talous- ja rahaliiton loppuun saattaminen”. Sen on valmistellut komission puheenjohtaja tiiviissä yhteistyössä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, euroalueen puheenjohtajan, Euroopan keskuspankin pääjohtajan ja Euroopan parlamentin puhemiehen kanssa.

Tämä niin sanottu viiden puheenjohtajan raportti sisältää tiekartan taloudellisen yhteisvastuun lisäämiseksi euroalueen maiden välillä ja vahvojen ylikansallisten instituutioiden kehittämiseksi sen päätöksentekoon. Raportin pontimena on ollut Kreikan taloudellinen kriisi.

Todellinen syy Kreikan ja muutamien muiden EU-maiden kriisiin on ollut valuvika euroalueessa. Yhtenäisvaluutan piirissä on liian erilaisia kansantalouksia.

Yhtenäisvaluutta on ollut poliittinen hanke. Tavoitteena on ollut ajaa Euroopan yhdentymistä pakolla eteenpäin ja vahvistaa EU:n yhtenäisyyttä. Monet ekonomistit epäilivät hanketta ja ehdottivat, että euro olisi ollut aluksi yhteinen valuutta ja että kansalliset valuutat olisi säilytetty sen rinnalla. Heitä ei kuunneltu.

Wolfgang Schäuble yhdessä Karl Lamersin kanssa ehdotti vuonna 1994, että aluksi euroalueen olisivat muodostaneet vain viisi valtiota, Ranska, Saksa ja Benelux-maat, jotka olisivat muodostaneet optimaalisen yhtenäisvaluutta-alueen. Nämä maat olisivat tiivistäneet myös poliittista yhdentymistään ja muodostanet EU:n ”kovan ytimen”. Heitä ei kuunneltu.

Kun päätös euroalueen muodostamisesta tehtiin, vain ani harvat EU:n jäsenmaat aidosti täyttivät ennalta Maastrichtin sopimuksessa asetetut kriteerit. Silti mukaan otettiin kaikki halukkaat lukuun ottamatta Kreikkaa, joka tarvitsi aikaa ”korjatakseen” tilastojaan. Yhdistynyt Kuningaskunta, Tanska ja Ruotsi jättäytyivät omasta halustaan ulkopuolelle. Euroalueesta tuli liian laaja ja liian heterogeeninen.

Tämän valuvian vuoksi euro on epäonnistunut. Euroalueen maat ovat kärsineet taloudellisista menetyksistä, korkeasta työttömyydestä ja julkisen talouden alijäämistä. Euroopan yhtenäisyys on kärsinyt. Euroalueen maiden välillä ja niiden sisällä on vakavia ristiriitoja. Komission raportissa ehdotettujen toimenpiteiden toteuttaminen vain huonontaisi tilannetta.

Euron pelastamiseksi tämä valuvika pitää korjata. Tästä syystä komission tulisi valmistella tiekartta euron muuttamiseksi yhtenäisvaluutasta yhteiseksi valuutaksi. Kaikkien euroalueen maiden tulisi ottaa uudelleen käyttöön kansalliset valuutat. Myöhemmin voitaisiin harkita paluuta yhtenäisvaluuttaan jossakin muodossa

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Kansalaisaloitteita koskevaa lainsäädäntöä on muutettava
Milloinkahan Sailas ja Virtanen ryhtyvät kannattamaan Suomen euroeroa?
EuroThinkTankin raportti antaa tukea Suomen euroeron toteuttamiselle
Onko komissiolla B-suunnitelmaa TTIP-sopimuksen kariutumisen varalle?