22
syys
2023
30

Turkuun en tule – Tähtiliike elvytetään

Vuonna 1980, runsaat 43 vuotta sitten, minut valittiin Turussa Keskustan puheenjohtajaksi.

Vuoden 1970 eduskuntavaaleissa Keskustan kannatus oli romahtanut.

1970-luvulla Keskusta oli kamppaillut olemassaolostaan.

Pohjan uudelle nousulle loi nuorten piirissä virinnyt aatteellinen työ.

Alkiolainen ihmisyysaate ja vihreä aalto yhdistyivät nykyaikaiseksi ohjelmaksi hajautetun yhteiskunnan rakentamiseksi.

Aluepolitiikasta tuli johtava teema Keskustapuolueen politiikassa. Vastustimme työpaikkojen ja väestön keskittymistä suuriin kaupunkeihin. Vahvistimme maaseudun ja maakuntien elinvoimaa.

”Köyhän asian” ajaminen kehittyi radikaaliksi tasa-arvopolitiikaksi.

Vuoden 1980 Turun puoluekokouksessa uudistusvoimat voittivat.

Tästä alkoi vaikea taival, jonka kautta Keskusta nousi 1980-luvun lopulla Suomen suurimmaksi puolueeksi. Tätä pitivät monet asiantuntijat suoranaisena ihmeenä.

Keskustan menestys oli kestävällä pohjalla. Seuraavien kahden vuosikymmenen ajan puolue oli suurimpien joukossa ja keskeinen hallituspuolue.

Näinä vuosikymmeninä puolueessa käytiin tiukkaa kamppailua perinteistä alkiolaista keskustapolitiikkaa kannattavien voimien ja liberaalien välillä. Kaikille oli tilaa.

x  x  x

1980-luvun lopulla puolueen toimintaan oli tullut mukaan uusia nuorisoliikkeen johtajia, jotka olivat kutsuneet itseään keskustaliberaaleiksi ja jotka olivat ottaneet tavoitteekseen Keskustan muuttamisen liberaalipuolueeksi.

Vuonna 2010 Lahdessa järjestetyssä puoluekokouksessa liberaalit onnistuivat valtaamaan kaikki puolueen johtopaikat, ja sen poliittinen linja muuttui.

Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Keskustan kannatus jälleen romahti.

Vuoden 2012 presidentinvaaleissa olin Keskustan ehdokkaana. Luottamus puolueeseen saatiin palautetuksi.

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa tämä myönteinen kehitys jatkui, kun puolue lupasi ”palata kotiin”.

Kotiin ei kuitenkaan palattu, vaan liberaali linja entisestään vahvistui. Seuraavissa vuosien 2019 ja 2023 eduskuntavaaleissa koettiin kaikkien aikojen pahimmat tappiot.

Mitään tästä ei ole opittu.

Uusin askel tuhon tiellä on, että puolueen historia pyritään kirjoittamaan nykyjohdon mielen mukaan uudelleen.

Juuri julkaistussa puolueen historiateoksen kuudennessa osassa saatetaan kielteiseen valoon se työ, jolla puolue 1980-luvulla palautettiin suurten joukkoon.

Teos esiteltiin tiistaiaamuna Suomenmaassa. Kommentoin sitä omassa blogikirjoituksessani.

Protestoin jättäytymällä pois teoksen julkistamistilaisuudesta. En osallistu myöskään huomiseen Turun puoluekokoukseen, jossa kirjaa markkinoidaan.

x  x  x

Vuoden 2010 puoluekokouksessa muuttuivat myös puolueen johtamistavat.

Lahdessa rumalla tavalla syrjäytettiin erinomaista työtä tehnyt puoluesihteeri Jarmo Korhonen. Liberaalit valtasivat kaikki johtopaikat.

Niistä ajoista lähtien meitä toisinajattelijoita on syrjitty.

Avainpaikoille puolueen johtoon ja erilaisiin valtiollisiin tehtäviin on valittu vain liberaaleja. Muut ovat päässeet mukaan, jos ovat liittoutuneet valtaapitävien kanssa.

Syrjintä on ulottunut myös presidentinvaaleihin.

Vuonna 2012 puolueen johto teki kaikkensa saadakseen puolueelle jonkun muun ehdokkaan. Tässä se epäonnistui.

Vuoden 2018 vaaleissa muut mahdolliset ehdokkaat suljettiin ulkopuolelle päättämällä jo vuoden 2016 alussa, että ehdolle asetetaan Matti Vanhanen.

Jouduin asettumaan kansanliikkeen ehdokkaaksi. Menestys ei ollut huono.

Vuoden 2024 vaaleissa estettiin puolueen sääntöjen mukaisen esivaalin toteuttaminen.

Jouduin jälleen suostumaan kansanliikkeen ehdokkaaksi.

Tällä kertaa korttien kerääminen on ollut vaikeaa senkin vuoksi, että jotkut puolueet ovat keränneet kortteja omalle ehdokkaalleen. Tällä on myös estetty korttien täyttäminen muiden ehdokkaiden tueksi.

Puolueiden käytössä ovat olleet järjestöväki ja puoluetuki.

x  x  x

Kansanliikkeiden korttikeräystä on vaikeuttanut se, että allekirjoitusten sähköistä keräämistä ei ole hyväksytty.

Tämä on omituista sen vuoksi, että viranomaistoiminnassa tietokoneella tehty omakätinen allekirjoitus on laajalti hyväksytty.

Tein tästä tulkinnasta jo heinäkuun alussa kantelun oikeuskanslerille. Mitään vastausta ei ole kuulunut, vaikka asia on kiireellinen. Määräaika korttien keräämiseen umpeutuu joulukuussa.
Minun ehdokkuuttani kannattavan valitsijayhdistyksen keräys on nyt vauhdittumassa, kun Seitsemän tähden liike on elvyttämässä toimintaansa. Liikkeen johtoon astuu valitsijayhdistyksen asiamies kauhavalainen Eero Paavola.

Tähtiliike oli puoluerekisterissä, mutta se poistettiin sen vuoksi, että puolue ei ollut saanut vuoden 2019 eduskuntavaaleissa yhtään kansanedustajaa, eikä se ollut osallistunut viime kevään vaaleihin.

Nyt Tähtiliike on päättänyt käynnistää kannattajakorttien keräämisen päästäkseen takaisin puoluerekisteriin. Tähän tarvitaan vähintään 5000 sähköistä allekirjoitusta.

Erosin Tähtiliikkeestä vuonna 2019. Silloin liike päätti, että se keskittyy tukemaan mahdollista ehdokkuuttani vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

Vuonna 2020 palasin Keskustan jäseneksi, ja olen sen puoluehallituksen jäsen.

Tähtiliikkeen kautta tarjoutuu uusi mahdollisuus tukea ehdokkuuttani ensi vuoden presidentinvaaleissa. Se käy helposti kannattamalla sähköisen palvelun kautta liikkeen pääsyä puoluerekisteriin.

Tähtiliikkeen kannattajien välille luodaan elävä sähköinen yhteys. Sen avulla tuetaan valitsijayhdistyksen työtä kannattajakorttien keräämiseksi presidentinvaaleja varten.

Puolueeksi päästyään liike päättää osallistumisestaan ensi vuoden Euroopan parlamentin vaaleihin ja seuraaviin eduskuntavaaleihin.