4
heinä
2023
34

Presidentinvaaleissa kansanliikkeitä sorretaan

Jätin eilen oikeuskanslerille kantelun, joka liittyy kannattajakorttien keräämiseen presidenttiehdokkuutta varten. Kantelussa otin esille myös korttien julkisuuteen liittyvät ongelmat. 

Kantelin siitä oikeusministeriön siunaamasta Helsingin vaalipiirilautakunnan antamasta lain tulkinnasta, jonka mukaan kannattajakorttia ei voida allekirjoittaa sähköistä menetelmää käyttäen.

Kannanottoa oli pyydetty menettelyyn, jossa kannattaja allekirjoittaa omakätisesti PDF-tiedoston muodossa olevan kortin ja lähettää sen valitsijayhdistykselle sähköpostitse.

Tämä menettely on jo laajassa käytössä erilaisessa viranomaistoiminnassa.

x x x

Kanteluni toinen aihe on luonteeltaan yleisempi.

Pyysin oikeuskanslerin kannanottoa siihen, tulkitseeko oikeusministeriö oikein puolueiden rekisteröimistä, vaaliehdokkuuksia ja kansalaisaloitteiden tukemista varten koottavien kannattajakorttien julkisuusperiaatetta.

Oikeusministeriön tulkinnan mukaan kuka tahansa ulkopuolinen voi päästä käsiksi kortteihin. Tämä on johtanut mm. siihen, että ”vääränlaisen” kannattajakortin täyttäneitä on erotettu puolueesta.

Kannattajien nimiä on päätynyt myös julkisiin tiedotusvälineisiin. Tämä riski on kasvanut sen vuoksi, että sähköisesti allekirjoitettujen kannattajakorttien käyttäminen on tullut osittain mahdolliseksi.

Nykyinen käytäntö rikkoo poliittiseen toimintaan liittyvää kansalaisten yksityisyyden suojaa, jota muutoin varjellaan tarkkaan mm. ylläpitämällä tiukkaa vaalisalaisuutta ja pitämällä jäsenyys poliittisessa puolueessa yksityisyyden suojan piirissä.

Nykyinen käytäntö rikkoo laajemminkin kansalaisten perusoikeuksia, kun se saattaa estää yhteiskunnallisen toiminnan siitä syystä, että sen pelätään johtavan ikävään julkisuuteen ja muihin kielteisiin henkilökohtaisiin seuraamuksiin.

Presidentinvaaleihin ehdotettu menettely säilyttäisi omakätisesti allekirjoitettujen fyysisten kannattajakorttien järjestelmän, joka on omiaan estämään niiden asiatonta käyttämistä.

x x x

Poliittiset puolueet ja valitsijayhdistykset ovat presidentinvaaleissakin hyvin eriarvoisessa asemassa. Kansanliikkeitä sorretaan.

Ehdokkaan voi asettaa puolue, jolla on ainakin yksi edellisissä vaaleissa valittu kansanedustaja. Tässä asemassa on nyt Hjallis Harkimo.

Harkimo onkin tässä vaiheessa ainut virallisesti asetettu presidenttiehdokas. Tiedotusvälineissä tehdään siis jatkuvasti virheitä, kun meitä ehdokasehdokkaita puhutellaan ja käsitellään presidenttiehdokkaina.

Poliittiset puolueet tunkevat nyt myös valitsijayhdistysten reviirille.

Puolueen ehdokkaan ympärille muodostetaan valitsijayhdistys, jolle ryhdytään kokoamaan kannattajakortteja.

Puolueen ehdokkaan asema kannattajakorttien keräämisessä on tietenkin ylivoimainen aitojen kansanliike-ehdokkaiden rinnalla.

Käytettävissä ovat puolueen järjestöväki, puoluetuki ja puoluetta lähellä olevien yritysten ja etujärjestöjen antama taloudellinen tuki. Niiden turvin voi ylläpitää pysyviä keräyspisteitä ja osallistua erilaisiin tapahtumiin.

Meille kansanliikkeen ehdokkaille on 20 000 kannattajakortin kerääminen valtava ponnistus. Tämän tiedän omasta kokemuksestani kuuden vuoden takaa.

x x x

Puolueen ja valitsijayhdistyksen yhteisehdokkuudesta meillä on vain vähän kokemusta.

Vuoden 1988 presidentinvaaleissa Mauno Koivisto oli kahden puolueen – SDP:n ja SMP:n – asettama ehdokas. Lisäksi hän oli Pro Koivisto -liikkeen ja ahvenanmaalaisen yhteistyöjärjestö Åländsk Samlingin virallinen ehdokas.

Vuoden 2018 vaaleissa istuva presidentti Sauli Niinistö oli valitsijayhdistyksen ehdokas. Hänen valintaansa tukivat lisäksi kaksi puoluetta, Kokoomus ja Kristillisdemokraatit.

Tällä kertaa Vihreät ja Pekka Haavisto valitsivat Niinistön toimintamallin. Haavisto asettui valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ja puolue päätti sen jälkeen häntä tukea.

Keskustan tilanne on erikoinen.

Lähes kaikissa Keskustan piirikokouksissa tehtiin päätökset, joilla vedottiin Olli Rehniin, että hän asettuisi puolueen ehdokkaaksi.

Kuitenkin Rehn antoi suostumuksen asettua valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi. Valitsijayhdistyksen johto koostuu tunnetuista keskustalaisista.

Olli tukijoineen toivoo, että hänet asetettaisiin lisäksi myös Keskustan ehdokkaaksi.

Olli olisi listalla sekä Keskustan että valitsijayhdistyksen ehdokas. Yhdistys koostuisi lähes yksinomaan Keskustan jäsenistä ja kannattajista.

Onkin ehdotettu, että puolue Niinistön ja Haaviston mallin mukaisesti vain tukisi hänen valintaansa, ja puoluekokous ehdokkaan asettamiseksi peruutettaisiin.

x x x

Korttien kerääminen omaa ehdokkuuttani varten on käynnistynyt lupaavasti.

Se on huomattu myös tiedostusvälineissä. Helsingin Sanomat julkaisi eilisessä verkkolehdessä kannattajieni toiminnasta uutisen, jossa oli linkki kotisivulleni. Juttu julkaistiin myös tämän päivän paperilehdessä.

Heinäkuun ajan kortteja kerätään vain verkko- ja postiyhteyksiä hyödyntäen.

Monet kannattajat ovat päättäneet auttaa sellaisia sukulaisiaan, naapureitaan ja tuttaviaan, joilla ei ole käytettävissään tietokonetta ja tulostinta.

Riittävästi allekirjoituksia koonnut kerääjä saa palkkioksi jonkin kirjoittamani kirjan.

Ohjeet löytyvät kotisivultani.