19
maalis
2023
41

Ruskea siirtymä

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa puhutaan nykyään paljon ”vihreästä siirtymästä”. Tämä on ennen näkemättömän voimakasta ”viherpesua”.

Ihmiskunta tuli laajalti tietoiseksi elinympäristömme haavoittuvuudesta viisi vuosikymmentä sitten, kun Rooman klubi julkaisi raporttinsa ”Kasvun rajat”.

Samaan aikaan Suomeen levisi Ruotsista ”vihreä aalto”, joka vauhditti siirtymistä ympäristöllisesti kestävään kehitykseen.

Silloin ymmärrettiin, että kestävän perustan ihmisen taloudelle tarjoaa elävä luonto, uusiutuvat luonnonvarat. Aineellisen hyvinvointimme voimme turvata sen varassa, mitä metsät, pellot, suot ja vedet meille aurinkoenergian avulla tuottavat.

Uusiutuvia luonnonvaroja pitää kestävästi hoitaa ja hyödyntää.

Uusiutumattomia luonnonvaroja, maaperän rikkauksia, pitää säästää ja kierrättää. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä pitää vähentää.

Ryhdyimme korvaamaan uusiutuvalla energialla fossiilisia polttoaineita, kivihiiltä ja öljyä. Yhdistetyssä lämmön ja sähkön tuotannossa ryhdyttiin käyttämään turvetta ja jätepuuta. Vielä valjastamattoman vesivoiman rakentamista pyrittiin vauhdittamaan.

Tämä oli todellista vihersiirtymää.

x x x

Nyt on päässyt vallalle ”cityvihreä” ajattelu, jonka mukaan uusiutuvia luonnonvaroja ei saisi hoitaa ja hyödyntää. Luonto pitäisi jättää koskemattomaksi.

Nyt pitäisi kaikki sähköistää. Maaperästä pitäisi lyhyessä ajassa kaivaa kaikki käyttökelpoiset malmit ja mineraalit. On rakennettava akkuja ja tuulimyllyjä.

Metsiä on raivattava tuulipuistoja varten. Niihin liittyen on rakennettava teitä ja sähkölinjoja.

Kun tuulivoimalat tuottavat ylijäämäsähköä, sitä on varastoitava tuottamalla vetyä. On siirryttävä vetytalouteen.

Suomella on Euroopan suurimmat uusiutuvat luonnonvarat. Me voisimme helposti hoitaa koko maantieliikenteemme uusiutuvien luonnonvarojemme avulla tuottamalla biokaasua, bioetanolia ja biodieseliä.

Tämä kaikki on jäämässä sähkö- ja vetyinnostuksen jalkoihin.

Jo Rooman klubin raportissa tuotiin esiin hiilidioksidin vaikutus ilmaston muuttumiseen.

Nykyään ihmisen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen merkitystä liioitellaan. Monet muutkin tekijät vaikuttavat ilmaston lämpimyyteen. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä on joka tapauksessa pyrittävä vähentämään.

Outo on myös se tapa, jolla hiilipäästöjä ja -nieluja on ryhdytty laskemaan.

Suomen suot ovat valtava hiilinielu, mutta sitä ei lasketa mukaan.

Toisaalta emme voi korvata fossiilienergiaa bioenergialla lisäämällä turpeen käyttöä. On päätetty, että turve ei ole uusiutuva polttoaine, vaikka suot tuottavat hehtaaria kohden yhtä paljon biomassaa kuin metsät.

x x x

EU:ssa ja Suomessa ei ole meneillään vihersiirtymä, vaan massiivinen ruskea siirtymä, jossa suuntaudutaan vihreästä taloudesta poispäin.

EU:n ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan meidän on näköjään hyvin vaikea vaikuttaa. Siihen liittyen on tehty ja pantu vireille järjettömiä ohjelmia ja määräyksiä.

Suomen tulee pyrkiä siihen, että EU:ssa palautetaan päätösvaltaa jäsenmaille erityisesti maatalous-, alue- ja ympäristöpolitiikassa.