27
syys
2022
85

Journalismista ”totuusjournalismiin”

Pohjantähti-keskus järjesti 17.9. Keminmaan Pohjanrannassa Ukraina-seminaarin. Alustuksissa käsiteltiin Ukrainan kriisin taustaa, sen vaikutuksia Suomeen ja mahdollisuuksia saada sota päättymään.

Yksi teemoista oli ”Kansainväliset kriisit mediassa”. Alustajana oli vaikuttavan uran suomalaisissa tiedotusvälineissä tehnyt Mauno Saari, joka on toiminut päätoimittajana mm. Iltalehdessä, Uudessa Suomessa ja Suomen Kuvalehdessä.

Mauno Saari otsikoi alustuksensa ”Journalismista totuusjournalismiin” ja kiteytti sen esityksensä alussa:

Journalismin ja median muutos on ollut viime vuosina raju. Sitä voi näkökulmasta riippuen kutsua vallankumoukseksi tai vallankaappaukseksi. Perinteinen journalismi katosi, tilalle tuli totuusjournalismi, yksipuolinen, yksimielinen, yhtä totuutta julistava media. Sen vaikutukset ns. kansan mielipiteisiin ja mielialoihin ovat valtavia, koska vastavoimaa ei ole.”

Saari kuvasi median muutosta tekemässäni haastattelussa, joka on nyt katsottavissa Youtubessa Polaris-TV:n julkaisemana videona. Alustus on luettavissa kokonaan Mauno Saaren blogiarkistosta.

Ensin tulivat uutisjuttujen rinnalle toimittajien kolumnit, joissa kerrottiin, kuinka ne oli tulkittava. Sitten tulivat narratiivit, joissa toimittajat alkoivat julistaa omaa tulkintaansa totuudesta.

x x x

Tämän päivän Helsingin Sanomien pääkirjoitus on murheellinen osoitus siitä, kuinka pitkälle Mauno Saaren kuvaama ”totuusjournalismi” on mennyt.

Tässä se on:

Väyrynen toistelee Kremlin propagandaa

Keskustan entinen puheenjohtaja Paavo Väyrynen toistelee blogiteksteissään Venäjän propagandaväitteitä Ukrainan sodasta. Keskusta ei voi ohittaa Väyrysen puheita olankohautuksella.

Paavo Väyrynen on ongelma, jonka ohi keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ei voi yrittää katsoa.

KESKUSTAN entisestä puheenjohtajasta Paavo Väyrysestä on tullut riippa puolueen nykyjohdolle. Väyrynen toistelee blogikirjoituksissaan Venäjän hallinnon propagandaväitteitä, joiden mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan johtuu Yhdysvaltojen ”uuden kylmän sodan” politiikasta ja Itä-Ukrainan venäläisten sorrosta.

Keskusta tuntuu olevan haluton tai kyvytön puuttumaan Väyrysen ralliin. Väyrynen istuu tärkeässä puoluehallituksessa keskustan kaksikielisen piirijärjestön mandaatilla. Peräpohjolan piiri on esittänyt Väyrystä Lappiin eduskuntavaaliehdokkaaksi. Nykyinen kansanedustaja Mikko Kärnä on sanonut, ettei lähde samalle ehdokaslistalle Väyrysen kanssa.

Puolueen edustajilla tulisi olla ainakin jossain määrin samansuuntaiset näkemykset keskeisistä yhteiskunnallisista kysymyksistä. Sitä edellyttää jo äänestäjän kuluttajansuojakin. Keskustan on syytä terästäytyä, jos se haluaa olla puolue eikä hollitupa.”

Pääkirjoituksessa on kuva ja kuvateksti: ”Paavo Väyrynen on ongelma, jonka ohi keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ei voi yrittää katsoa.”

Pääkirjoituksen alla on teksti:

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.”

x x x

Helsingin Sanomien 29.1.2020 klo 10.47 julkaistu periaatelinja löytyy linkin takaa:

HELSINGIN SANOMAT on sitoutumaton päivälehti, joka pyrkii edistämään ja vahvistamaan kansanvaltaisuutta, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja mielipiteen vapautta. Tehtäväänsä lehti toteuttaa ensisijaisesti tasapuolisen, nopean ja luotettavan uutisvälityksen avulla.

HELSINGIN SANOMAT määrittää kantansa itsenäisesti, riippumatta poliittisista tai taloudellisista päätöksentekijöistä tai muista painostusryhmistä. Tätä riippumattomuuslinjaansa lehti seuraa myös päivittäisessä uutisvälityksessään.

PYRKIESSÄÄN puolustamaan ja vahvistamaan moniarvoisen yhteiskunnan kansanvaltaisuutta Helsingin Sanomat kiinnittää erityistä huomiota mielipiteen vapauden toteutumiseen.

HELSINGIN SANOMIEN käsityksen mukaan yhteiskunnan tasapainoinen kehitys on mahdollinen vain silloin, kun kaikkia kansalaisia palvelevan, monipuolisen tiedonvälityksen jatkuvuus on taattu.

UUTISVÄLITYKSESSÄÄN Helsingin Sanomat pitää tavoitteena sellaisen kokonaiskuvan muodostumista, joka koostuu kansalaisten omaehtoisille ratkaisuille tarpeellisista tiedoista.”

Huomioni kiinnittyy erityisesti seuraaviin kappaleisiin:

PYRKIESSÄÄN puolustamaan ja vahvistamaan moniarvoisen yhteiskunnan kansanvaltaisuutta Helsingin Sanomat kiinnittää erityistä huomiota mielipiteen vapauden toteutumiseen.

HELSINGIN SANOMIEN käsityksen mukaan yhteiskunnan tasapainoinen kehitys on mahdollinen vain silloin, kun kaikkia kansalaisia palvelevan, monipuolisen tiedonvälityksen jatkuvuus on taattu.”

Kuinkahan tämänpäiväinen pääkirjoitus toteuttaa näitä periaatelinjauksia?

Nykymedian käytännöistä poiketen nettilehdessä on sentään linkki blogisivulleni. Kiitos siitä.

Olen käsitellyt blogeissani Ukrainassa käytävän sodan taustaa. Olen kirjoittanut siitä, kuinka se liittyy suurvaltojen globaaliin valtataisteluun.

Olen nojautunut kirjoituksissani tosiasioihin ja perustellut mielipiteeni. Kaikki eivät ole kirjoituksistani pitäneet, mutta virheitä niissä ei ole osoitettu olevan.

Muiden maiden laatulehdissä näitä teemoja on laajalti käsitelty. Kirjoituksissani olen nojautunut mm. Washington Postin julkaisemiin juttuihin.

Helsingin Sanomissa niistä on kokonaan vaiettu.

Nyt Helsingin Sanomat pyrkii kahlitsemaan sananvapautta ja puuttumaan jopa siihen, millaisia ehdokkaita suomalainen kansanvaltainen puolue saisi asettaa.

Uskomatonta!

x x x

Pohjantähti-keskuksen järjestämän seminaarin muihin alustuksiin liittyvää aineistoa julkaistaan lähiaikoina Pohjantähti-lehdessä. Myös sen yhteydessä tehdyt haastattelut julkaistaan lähiaikoina Youtubessa.