3
heinä
2022
32

Voisiko Venäjä käyttää Ukrainassa ydinaseita?

Eilisessä blogissani varoitin siitä, että Ukrainassa käynnissä oleva sota saattaa levitä ja johtaa lopulta jopa maailmansotaan. Muistutin siitä, että Venäjä on ydinasevalta.

Kirjoitin, että maailmansodan syttyminen voidaan ehkä välttää, mutta on käynnistymässä ”uusi kylmä sota”, jota kutsuin ”maailmojen sodaksi”. Sitä käytäisiin kaikkia muita keinoja käyttäen yhtäältä Yhdysvaltain johtamien demokraattisten maiden ja toisaalta Kiinan ja Venäjän johtamien autoritaaristen maiden välillä.

Aikaisemmin olen useissa kirjoituksissani käsitellyt sitä vaaraa, että Ukrainan sota saattaa levitä ja johtaa jopa maailmansotaan. Esimerkiksi 17.3. julkaisemassani blogissa kysyin, ”Olemmeko ajautumassa suursotaan?”.

Toukokuun 5. päivänä julkaisin blogin, jossa kysyin, olemmeko joutumassa ”tennisottelusta suursotaan”. Sen lähtökohtana oli Sauli Niinistön tammikuun lopulla MTV:lle antama haastattelu, jossa Jaakko Loikkanen rinnasti suurvaltasuhteet tennispeliin.

Niinistö vastasi: ”Joo. Tästähän on vanha viisaus, että tennis on mukava peli. Mutta palloksi ei pidä päätyä.”

Juontajan kysymykseen hän vastasi, että Suomen valinnanvapauksien rajoittaminen ei ollut suurvaltojen neuvotteluissa pöydällä.

Kommentoin:

Suurvaltasuhteissa ei ole enää kysymys vain diplomaattisesta pelistä.

Venäjän aloittamaa sotaa käytiin aluksi sen ja Ukrainan välisenä.

Viime viikkoina Ukrainasta on tullut maa, joka käy Yhdysvaltain ja sen liittolaisten puolesta sijaissotaa (proxy war) Venäjää vastaan.

Näissä oloissa on tarjolla vakava vaara, että se leviää suursodaksi ja jopa maailmansodaksi. Ensimmäinen maailmansotakin alkoi vahingossa.”

Myöhemmin olemme saaneet tietää, että jo ennen tuota MTV:n haastattelua Suomen Nato-jäsenyys oli pantu vireille presidenttien Joe Bidenin ja Sauli Niinistön joulu-tammikuussa käymissä puhelinkeskusteluissa. Siksi Niinistö saattoi sanoa, ettei Suomen valinnanvapauksien rajoittaminen ollut suurvaltojen neuvotteluissa pöydällä.

x x x

Eilisessä kirjoituksessani muistutin siitä, että Venäjä on ydinasevaltio. Tämä olisi otettava huomioon, kun arvioidaan sitä riskiä, että Ukrainan sota saattaisi levitä ja johtaa jopa maailmansotaan.

Käytin sanaa ”levitä”, millä tarkoitin myös mahdollisuutta, että sodassa käytettäisiin entistä tuhovoimaisempia asejärjestelmiä, myös ydinaseita.

Jo eilen sain virikkeen palata siihen mahdollisuuteen, että Ukrainan sodassa käytettäisiin ydinaseita. Sen antoi Aarno Vehviläinen Uuden Suomen Puheenvuorossa julkaisemallaan kirjoituksella.

Aarno Vehviläinen on kenraalimajuri evp. ja Maanpuolustuskorkeakoulun entinen rehtori. Hän osallistui ansiokkaasti keskusteluun Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Ammattisotilaana ja korkean luokan turvallisuuspolitiikan asiantuntijana Vehviläinen vastusti jäsenyyden hakemista. Hän oli oikeassa.

Nyt Vehviläinen kommentoi Naton huippukokouksessa tehtyjä päätöksiä:

Naton strategisessa konseptissa olennaisin puute liittyy ydinaseisiin ja 2000-luvulla syntyneeseen epäsuhteeseen taktisen tason joukkotuhoaseiden kohdalla. Strategisessa konseptissa on toki käsitelty ydinaseiden roolia Naton tavoitteiden, luotettavuuden ja turvallisuuden takaajana.

Ongelmana ja tyystin vaiettuna asiana on kuitenkin taktisen ydinaseen osalta syntynyt tilanne, jossa Venäjä on ylivoimainen verrattuna USA:n ja muiden Naton ydinasevaltioiden (Britannia ja Ranska) valmiuteen. Huomattavasti kasvanutta ydinaseen käytön todennäköisyyttä ovat tuoneet esiin arvostetut asiantuntijat varsinkin Yhdysvalloissa.

Asetelman vaarallisuutta lisää, ettei mahdollinen matalatehoisen aseen käyttö käynnistä automaatista vastaiskua ja täysimittaista ydinsotaa, kuten aiemmin uskottiin.”

Ydinaseita on totuttu pitämään rauhan takeina. Kynnystä niiden käyttämiseen on pidetty hyvin korkeana sen vuoksi, että vastaiskut olisivat kohtalokkaita.

Tässä suhteessa taktiset ydinaseet ovat ilmeinen poikkeus.

x x x

Ukrainassa käydään sijaissotaa (proxy war), jossa Ukraina taistelee Yhdysvaltain ja sen liittolaisten puolesta.

Ukrainalle on luvattu valtava määrä moderneja aseita, joiden avulla se voisi torjua Venäjän hyökkäyksen ja lopulta ajaa sen joukot alueeltaan.

17.3. julkaisemassani blogissa kirjoitin:

Yhdysvaltojen politiikka näyttää tähtäävän Venäjän tuhoamiseen ja sen johtajan tuomitsemiseen sotarikoksista. Esikuvana näyttää olevan Serbian ja sen johdon kohtalo maan sisällissodan ja sen lopettaneiden Naton pommitusten jälkeen.

Tämä on vaarallinen tie. Sota saattaa hallitsemattomasti laajentua. Väkivallan käyttö saattaa levitä muille kriisialueille.

Venäjä on ydinasevaltio.

Vielä nyt on mahdollisuus neuvotteluihin ja sopimiseen. Jos sota pitkittyy, ajaudutaan umpikujaan.

Venäjän käyttäytyminen voi muuttua entistä vaarallisemmaksi, jos sen johto kokee, että sillä ei ole enää mitään menetettävää.

Sotatoimet Ukrainassa käyvät entistä raaemmiksi. Läntisen Euroopan maihin Venäjä saattaa kohdistaa ennennäkemättömän kovia pakotteita. Kaikki keinot vihollisvaltioiksi määriteltyjä maita ja niiden kansalaisia kohtaan saattavat tulla käyttöön.”

Naton Madridin huippukokous osoitti nämä arviot oikeiksi.

Voisiko Venäjä turvautua myös taktisiin ydinaseisiin?

On selvää, että Venäjän alueeseen kohdistuvat sotilaalliset iskut antaisivat sille aiheen harkita myös ydinaseen käyttämistä.

Krimin niemimaan Venäjä on liittänyt valtioalueeseensa. Minäkin vastustin tätä ja pidin tätä virheenä. Se on kuitenkin tehty.

Luhanskin ja Donetskin kansantasavallat ovat julistautuneet itsenäisiksi valtioiksi, ja Syyria on ne äskettäin tunnustanut.

Voisiko Venäjä tehdä niiden kanssa puolustusliiton ja sitoutua, Joe Bidenin kieltä käyttäen, puolustamaan jokaista tuumaa niiden alueesta? Voisiko Venäjä toimia samoin muiden valtaamiensa enemmistöltään venäjänkielisten alueiden suhteen?

Tällöin Venäjä voisi ilmoittaa puolustavansa omia alueitaan ja liittolaistensa alueita tarvittaessa myös ydinaseita käyttäen.

Mikä olisi Ukrainan, Yhdysvaltain ja sen liittolaisten vastaus taktisen ydinaseen käyttöön? Kaikki mahdolliset taloudelliset ja muut pakotteet lienevät jo käytössä.

Taktisten ydinaseiden käyttö Ukrainassa avaisi pelottavia näköaloja. Se voisi johtaa ydinaseiden hallitsemattomaan leviämiseen ja niiden käyttökynnyksen madaltumiseen.

Tämä avaisi mahdollisuuden myös siihen, että levitessään Ukrainan sota johtaisi lopulta jopa maailmansotaan.

Ukrainaan on saatava nopeasti aikaan tulitauko ja aselepo. Poliittiset neuvottelut on saatava käyntiin.