3
touko
2021
16

Talous ylikuumenee – Suomi ja EU elvyttävät!

Mitä lähemmäksi päätöksenteko Suomen osallistumisesta EU:n elvytysvälineeseen tulee, sitä hullummiksi käyvät perustelut.

EU:n elvytyspakettia on perusteltu ensi sijassa sillä, että jäsenmaiden ja koko euroalueen taloutta on elvytettävä niiden nostamiseksi koronan aiheuttamasta talouslamasta.

Viime päivinä talousasiantuntijat ovat esittäneet kuitenkin vakavia varoituksia siitä, että euroalueen ja Suomenkin kansantaloutta uhkaa ylikuumeneminen.

Kehysriihessä tehtiin tästä huolimatta päätöksiä, joilla Suomen kansantaloutta tänä vuonna ja parina seuraavana vuotena velkarahalla rajusti elvytetään.

Tämän päälle tulevat EU:n elpymispaketista Suomeen näinä vuosina saatavat elvytysrahat. Ne maksetaan aikanaan moninkertaisina takaisin hitaamman talouskasvun vuosina.

Vaikka ylikuumeneminen uhkaa koko euroalueen taloutta, sitä juuri nyt voimakkaasti elvytetään. Pahimmat ovat ylikuumenemisen aiheuttamat uhkat niissä maissa, joihin EU-paketin suurimmat rahavirrat suunnataan.

Eihän tässä ole mitään järkeä.

x  x  x

Omituista on myös elvytyspaketin käsittelyyn liittyvä oikeudellinen keskustelu.

Perustuslakivaliokunnan enemmistöä on moitittu tulkinnasta, jonka mukaan elvytyspaketin hyväksymiseen tarvitaan eduskunnassa 2/3 määräenemmistö.

Vaatimusta paketin hyväksymiseksi on perusteltu sillä, että hallituksella oli eduskunnan antamat valtuudet neuvotella ja sopia elvytysvälineestä.

Tällöin unohdetaan se, että eduskunnan perustuslakivaliokunta EU:n jälleenrakennusrahastosta 12.6. antamassaan yksimielisessä lausunnossa nimenomaan kielsi hallitusta sitä hyväksymästä tai  edistämästä:

”Perustuslakivaliokunta ilmoittaa, että EU:n elpymissuunnitelmaan liittyvän sääntelyn valmistelussa otetaan huomioon lausunnossa mainitut valtiosääntöoikeudelliset huomiot, ja että valtioneuvoston ei tule asian käsittelyn tässä vaiheessa hyväksyä tai edistää nyt ehdotettua unionin lainanottoa ja jäsenvaltion siihen kytkeytyvää vastuuta avustusmuotoisista tukivälineistä.”

Omalta osaltani käsittelin tätä asiaa muun muassa 16.6.2020 jukaisemassani blogissa Ministereiden, kansanedustajien ja virkamiesten rikosoikeudellinen vastuu.

Oikeudellisesti vahvimmin perusteltu perustuslakimme tulkinta on, että elvytysrahaston hyväksymiseen tarvitaan eduskunnan määräenemmistön lisäksi myös neuvoa-antava kansanäänestys.

x  x  x

Kolmas ihmetyksen aihe on Suomessa käytävä keskustelu siitä, johtaako elpymispaketti ylikansalliseen liittovaltioon. Tottakai se johtaa.

Tätä kysymystä käsiteltiin 4.3. julkaistussa Polaris-TV:n haastattelussa ”Suomen ei tule osallistua EU:n elpymispakettiin”. 

Haastattelussa vastasin Susanna Junttilan kysymykseen, että Suomen jättäytyminen sivuun ei rahastoa kaataisi, eikä Suomea tämän vuoksi EU:sta erotettaisi.

Perustelin kantaani ennen muuta sillä, että elvytyspaketin hyväksyminen johtaa siihen, että joudumme osaksi ylikansallista liittovaltiota.

Elvytyspaketin hyväksymisen yhteydessä hyväksytään kiertoteitse se, että EU voi ottaa menojensa kattamiseksi velkaa. Toisaalta hyväksytään se periaate, että EU voi ryhtyä kantamaan veroja.

Jatkossa näitä keinoja EU:n toiminnan rahoittamiseksi tullaan varmasti käyttämään – muulloinkin kuin kriisitilanteissa.

Ministerineuvoston ja Eurooppa-neuvoston kokouksissa jäsenmaiden edustajille sanotaan, että jäsenmaksuja ei ole tarpeen korottaa, kun otetaan velkaa ja peritään enemmän EU-veroja. Tälle kehitykselle ei näy loppua.

x  x  x

Kenellekään ei pitäisi tulla yllätyksenä se, että kohti liittovaltiota on edetty ja edelleen edetään. Tämä on alusta alkaen ollut EU-integraation tavoite.

Tästä syystä vastustin kaikin voimin Suomen liittymistä unioniin, kun olimme jo Euroopan talousalueen (ETA) jäsenyyden kautta päässeet EU:n sisämarkkinoille.

Omalta osaltani kerroin muun muassa jo vuonna 1999 julkaisemassani kirjassa ”Itsenäisen Suomen puolesta”, että rahaliiton perustaminen ja Suomen mukanaolo siinä vievät meitä kohti EU-liittovaltiota.

Teoksessa kerrotaan seikkaperäisesti, kuinka tehtiin ne onnettomat EU-tason ja Suomen omat päätökset, joilla tämä kehitys käynnistettiin.

Ihmettelen Polaris-TV:n haastattelussa sitä, kuinka lyhyt muisti monilla asiantuntijoillakin on.

Monet heistä puolustelevat jälkikäteen Suomen liittymistä unioniin sillä, että pääsimme sisämarkkinoille, jotka ovat meitä suuresti hyödyttäneet. Näitä etuja on verrattu EU-jäsenyyden, eurojäsenyyden ja elpymisvälineen aiheuttamiin suuriin taloudellisiin menetyksiin.

Monet eivät muista tai eivät ole muistavinaan, että Suomi oli Euroopan talousalueen kautta jo sisämarkkinoilla siinä vaiheessa kun EU-jäsenyydestä päätettiin. Tämän tosiasian valossa Suomen EU-jäsenyys ja sitä seurannut jäsenyys euroalueessa ovat olleet raskaita virheitä.

Tätä perustelen haastattelussa tarkemmin.

x  x  x

Kirjoituksessa mainittu teos ”Itsenäisen Suomen puolesta” on luettavissa ja kuunneltavissa äänikirjana kotisivuni kirja-arkistosta.

Polaris-TV:n haastattelu on katsottavissa Pohjantähti-lehden kautta, jonka arkistossa on siihen liittyvää aineistoa. Polaris-TV:n kanavalle on ladattu runsaasti muitakin mielenkiintoisia videoita.

Halutessanne voitte tulla Polaris-TV:n tilaajiksi. Se ei maksa teille mitään. Videoiden alapuolella oikealla on punainen TILAA-painike, jota painamalla kanavan tilaajaksi pääsee.