16
maalis
2021
15

Pär Stenbäck antoi väärän todistuksen

Katsoin aamulla uusintaa eilisillan Efter Nio -ohjelmasta. Siinä oli haastateltavana pitkäaikainen työtoverini Pär Stenbäck.

”Pärre” antoi väärän todistuksen, kun hän väitti, että olin vuonna 1988 julkaisemassani väitöskirjassa ennustanut, että kommunismi ja Neuvostoliitto olivat ikuisia.

En minä sellaista ennustanut.

Väitöskirjani ennustus koski Suomen ulkopoliittisen doktriinin tulevaisuutta ja erityisesti sen soveltamista tulevaisuuden ihmiskuntapolitiikassa.

Ennustuksen lähtökohtana oli arvio, että itäisen ja läntisen Euroopan vastakkainasettelu ja Suomen geopoliittinen asema säilyvät ennallaan myös tulevaisuudessa. Tämä perustui analyysiin Neuvostoliitossa silloin meneillään olleesta uudistuspolitiikasta ja Euroopan yhteisöjen tulevasta kehityksestä.

Kun Neuvostoliitto vuoden 1991 lopulla hajosi, se luopui kommunistisesta järjestelmästä ja alkoi lähentyä länsimaita. Silloinen presidentti Boris Jeltsin alkoi puhua jopa Venäjän liittymisestä Euroopan yhteisöjen jäseneksi.

Tuohon aikaan muiden muassa Ben Zyskowicz ja Lasse Lehtinen pilkkasivat väitöskirjaani samoin kuin Pär Stenbäck nyt. Kun Venäjä alkoi kehittyä autoritäärisen suuntaan ja kun vastakkainasettelu länsimaiden kanssa alkoi vahvistua, he peruivat puheitaan ja pyysivät niitä anteeksi. He myönsivät, että arvioni oli ollut oikea.

Väitöskirjani varsinainen ennustus liittyi kuitenkin Suomen tulevaan ihmiskuntapolitiikkaan. Tulin siihen tulokseen, että Suomi tulisi omien kansallisten etujensa vuoksi keskittymään mieluummin kansainväliseen ympäristöyhteistyöhön kuin poliittisesti arkaluonteisiin ihmisoikeuskysymyksiin.

Aluksi näytti pitkään siltä, että olin ollut oikeassa, mutta viime aikoina Suomen hallitus on Sanna Marinin ja Pekka Haaviston johdolla ryhtynyt siirtymään ”ihmisoikeusperusteiseen” ulkopolitiikkaan. Tämä on johtanut vastakkainasetteluun presidentti Sauli Niinistön kanssa, joka on pyrkinyt jatkamaan realistista, maamme kansallisiin etuihin perustuvaa ulkopolitiikkaa.

Polaris-TV:n eilen julkaisemassa haastattelussani vastaan sekä Lehtiselle, Zyskowiczille että nyt myös Stenbäckille. Haastatteluni pääsisältö liittyy kuitenkin siihen ulkopoliittiseen ristiriitaan, joka on syntynyt valtioneuvoston ja tasavallan presidentin välille.

Tämä on asia, josta on nyt puhuttava.