13
maalis
2021
14

Olemmeko etenemässä kohti uutta jääkautta?

Kirjoitin edellisessä Uuden Suomen blogissani siitä, että ilmastokeskustelussa on kahdenlaista ”denialismia”. Tämä tuli havainnollisesti esille sen synnyttämässä keskustelussa. Kommentaattorit väittelivät keskenään.

Torstaina Polaris-TV:n julkaisemassa haastattelussa kansainvälisestikin arvostettu lustotutkija Mauri Timonen sanoo, että olemme etenemässä kohti uutta jääkautta, ellei mitään ihmeellistä tapahdu.

Lustotutkimukset eivät tietenkään ennusta tulevaisuutta, mutta niiden avulla voidaan selvittää niitä ilmastonvaihteluja, joita on menneisyydessä vuosien, vuosikymmenten, vuosisatojen ja vuosituhansien mittaan koettu. Niistä ilmenevä syklisyys antaa perusteita ennakoida tulevaa.

Haastattelussa Mauri Timosen esittämä ennustus perustuu serbialaisen geofyysikon ja tähtitieteilijän Milutin Milankovitchin jo 1920-luvulla esittämään hypoteesiin ilmaston syklisyydestä ja sen syistä. Timonen tulkitsee omien tutkimustensa tulosten olevan sopusoinnussa Milankovitchin syklien kanssa.

Milankowitchin syklien mukaan ilmasto on kylmentynyt viimeisten 7000 vuoden ajan. Tulevina vuosituhansina viileneminen jatkuu edelleen, kun etenemme vähitellen kohti seuraavaa jääkautta.

Tulevaisuudessakin lämpimämmät ja kylmemmät kaudet vaihtelevat.

x  x  x

Toistan tässäkin, että en ole denialisti. Uskon siihen, että hiilidioksidin määrä ilmakehässä vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen. Siitä lähtien kun olin lukenut vuonna 1972 ilmestyneen Rooman klubin raportin ”Kasvun rajat”, olen toiminut ihmisen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Jo vuosikymmenten ajan olen pyrkinyt siihen, että uusiutumattomia fossiilisia polttoaineita korvattaisiin uusiutuvalla energialla – puulla, turpeella ja vesivoimalla.

Nykyinen cityvihreä ilmastopolitiikka ei ole kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Se ei ole kestävää taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti, mutta ei myöskään ympäristöllisesti.

Uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä pyritään estämään. Metsistä pyritään kehittämään hiilivarastoja. Turpeen, uusiutuvan biopolttoaineen, käyttöä pyritään estämään. Vesivoiman tuotantoa ei saisi lisätä edes rakennetuissa vesistöissä.

Hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä lisäämällä. Tämä aiheuttaa mittavaa vahinkoa ympäristölle.

x  x  x

On kiistanalaista, kuinka suuri vaikutus ilmaston lämpenemiseen hiilidioksidilla on, ja mikä osuus sen määrästä on peräisin ihmisen toiminnasta.

Joka tapauksessa on selvää, että ilmastonvaihteluun vaikuttavat hiilidioksidin lisäksi monet muut tekijät. Tieteellistä tutkimusta niiden selvittämiseksi tulisi voimakkaasti lisätä, jotta voisimme ennakoida tulevaa kehitystä ja ottaa ne ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa huomioon.

Polaris-TV puhuu siitä, mistä on vaiettu.

Toimintamme alkuvaiheessa tuomme julkisuuteen puheenvuoroja, joilla pyrimme monipuolistamaan ilmastonvaihteluista käytävää keskustelua.

Tapasin 23.2. Pohjanrannassa neljä eturivin asiantuntijaa, jotka kertovat ilmastonvaihteluihin liittyvien tutkimustensa tuloksista.

Polaris-TV:ssa on katsottavissa video, jolla toivotan vieraani tervetulleiksi Pohjanrantaan.

Toisessa videossa olen haastateltavana. Video ”Nykyinen ilmastopolitiikka on kestämätöntä myös ympäristöllisesti” on johdanto kestävän kehityksen kokonaisuuteen.

Mauri Timosen haastattelu avaa vieraiden puheenvuorot. Jatkoa seuraa ensi viikolla.