3
maalis
2021
7

Kuumia aiheita Polaris-TV:n videoilla

Polaris-TV on aloittanut tänään toimintansa. Kerroin tästä ennakkoon 25.2. julkaisemassani blogissa ”Polaris-TV puhuu siitä mistä on vaiettu”.

Pohjantähti-lehden (http://www.pohjantahtilehti.fi/) kautta on mahdollista päästä aluksi katsomaan kahta Polaris-TV:n haastattelua, joissa vastaan Pohjantähti-keskuksen (http://www.pohjantahtikeskus.fi/) johtajan Susanna Junttilan esittämiin kiperiin kysymyksiin. Ensi viikosta lähtien julkaisemme muiden asiantuntijoiden haastatteluja.

Aluksi Polaris-TV esittää lyhyen esittelyvideon.

Ensimmäisessä haastatteluvideossa keskitytään kestävään kehitykseen, jota olen ollut ministerinä, kansanedustajana ja Euroopan parlamentin jäsenenä keskeisellä tavalla käsittelemässä.

Arvostelen nykyistä ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa siitä, että se on kestämätöntä sekä taloudellisesti että yhteiskunnallisesti, mutta myös ympäristöllisesti.

Haastatteluni avaa kokonaisuuden, jota käsittelemme myöhemmin julkaistavissa videoissa.

x  x  x

En ole ”denialisti”. Hyväksyn sen tosiasian, että ihmisen ilmakehään päästämä hiidioksidi aiheuttaa ilmaston lämpenemistä.

Tulin tietoiseksi maailmanlaajuisista ympäristöongelmista, kun luin vuonna 1972 ilmestyneen Rooman klubin raportin ”Kasvun rajat”. Se osoitti, että rajaton kasvu ei ole maapallon rajallisessa tilassa mahdollista. Tämä perusasia tulisi edelleen muistaa ja ottaa huomioon.

Raportti vakuutti minut siitä, että fossiilisten polttoaineiden käyttöä on pyrittävä vähentämään. Olen ponnistellut fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi uusiutuvilla polttoaineilla, puulla ja turpeella. Olen pyrkinyt myös lisäämään vesivoiman tuotantoa jo rakennetuissa vesistöissä. Energiaa on säästettävä. Tämä on edelleen kestävä linja.

Hiilidioksidipäästöjen lisäksi ilmastonvaihteluihin vaikuttavat myös monet muut tekijät, jotka pitäisi ottaa päätöksenteossa huomioon.

Viime viikolla haastattelin Pohjanrannassa neljää eturivin asiantuntijaa, jotka kertoivat tutkimustyönsä valossa ilmastonvaihtelujen historiasta. He esittivät myös perusteltuja näkemyksiään siitä, mistä tekijöistä nämä vaihtelut ovat saattaneet johtua ja miten nämä samat tekijät saattavat vaikuttaa tuleviin ilmastonvaihteluihin. Onko ilmasto nyt lämpenemässä vai kylmenemässä?

Haastatteluissa esille tulevat muun muassa keskiajan pitkä hyvin lämmin aikakausi ja sen jälkeen koettu pieni jääkausi. Toinen hyvin mielenkiintoinen ajanjakso on 1920- ja 1930-lukujen lämpökausi ja sitä seurannut ilmaston kylmeneminen. Nyt olemme olleet palaamassa olosuhteisiin, joissa olimme vajaat sata vuotta sitten.

x  x  x

Myöhemmin tällä viikolla julkaisemme videon, jossa Susanna Junttila esittää minulle kiperiä kysymyksiä Suomen osallistumisesta EU:n elvytysrahastoon.

Videot kannattaa katsoa. Kannattaa myös ryhtyä YouTube-kanavan tilaajaksi.

Pohjantähti-lehdestä löytyy linkkejä ja kirjallista aineistoa, jotka liittyvät Polaris-TV:ssa julkaistaviin videoihin.