4
touko
2019
15

Suomen ja Euroopan tulevaisuutta rakentamaan

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä oli eilen Ylen aamuohjelmassa Pirjo Auvisen haastateltavana.

Haastattelussaan Auvinen kysyi Sipilän kommenttia puolueen entisen kunniapuheenjohtajan ja europarlamentaarikon Paavo Väyrysen väitteeseen, että eurovaaleista tulee Keskustan Eurooppa-politiikan pesänselvitys. (Blogi 25.4.2019)

Sipilä vastasi: ”Ei semmoista keskusteluakaan meillä käydä. Meillä on erittäin yksimielisesti tehty eurovaaliohjelma.” Kun Auvinen kysyi, eikö Sipilä tunnista näitä ristipaineita puolueen sisällä, Sipilä vastasi: ”En todellakaan”.

Juha Sipilän haastattelu toi elävästi mieleen viiden vuoden takaisen Keskustan valmistautumisen vuoden 2014 eurovaaleihin. Olen kertonut siitä seikkaperäisesti kirjassani Eihän tässä näin pitänyt käydä. Kirja on luettavissa kotisivuni sähkökirja-arkistosta. (Sähkökirjat)

Näissä eurovaaleissa Keskustan ohjelma on puhtaan federalistinen. Puolue suhtautuu kritiikittömästi globalisaatioon ja ylikansalliseen yhdentymiseen.  Keskusta mm. ajaa euroalueen syventämistä ja EU:n kehittämistä sotilasliitoksi, puolustusunioniksi. Kannattaa lukea. (Keskustan eurovaaliohjelma)

Seitsemän tähden liike on julkaissut tänään oman eurovaaliohjelmansa. (Tähtiliikkeen eurovaaliohjelma) Sitä sopii verrata Keskustan ohjelmaan. Keskustan ja Tähtiliikkeen ohjelmat edustavat monessa suhteessa Eurooppa-politiikan ääripäitä.

Tähtiliikkeen mielestä Euroopan unionissa on kutsuttava koolle hallitusten välinen konferenssi (HVK), jossa sovitaan päätösvallan palauttamisesta jäsenmaille ja läheisyysperiaatteen tiukasta noudattamisesta unionia kehitettäessä.

Muun muassa alue- ja maatalouspolitiikassa päätösvaltaa tulee meidän mielestämme siirtää jäsenmaille ja luopua siten turhasta byrokratiasta ja rahan kierrättämisestä unionin kautta. Päätösvalta omien luonnonvarojen käytöstä ja alkuperäisen luonnon suojelemisesta tulee palauttaa jäsenmaille.

Vaadimme, että Unionia on kehitettävä itsenäisten kansakuntien yhteisönä. Jos unionissa edettäisiin tähän suuntaan, Britannia saattaisi pysyä sen jäsenenä. Joka tapauksessa tällä tavoin voitaisiin edesauttaa uuden suhteen rakentamista EU:n ja Britannian välille.

Jos Brexit toteutuu ja johtaa siihen, että muut Pohjoismaat eroavat unionista, Suomen tulee mielestämme seurata mukana. Tällöin Euroopan talousalueen puitteisiin voitaisiin muodostaa Pohjolan yhteisö.

Ehdotamme, että Euroalue on hallitulla tavalla purettava joko siten, että kaikki jäsenmaat ottavat euron rinnalla käyttöön kansalliset valuutat tai siten, että osa jäsenmaista eroaa. Jos tällainen mahdollisuus avautuu, Suomen tulee mielestämme käyttää sitä hyväkseen ja palauttaa taloudellinen itsenäisyytensä.

Tähtiliike ei hyväksy Euroopan unionin kehittämistä sotilasliitoksi eikä sotilaalliseksi suurvallaksi.

Perussuomalaiset on muutoin lähellä Tähtiliikettä, mutta EU:n puolustusulottuvuuden kehittämisessä se on samoilla linjoilla Keskustan kanssa.

Tähtiliike onkin ainoa puolue, joka eurovaaleissa puolustaa johdonmukaisesti Suomen itsenäisyyttä ja puolueettomuutta ja joka ajaa tinkimättömästi Suomen kansallisia etuja.