27
helmi
2019
15

Yleltä yllättävä selvitys

Sain eilen tiedoksi Yleisradion hallintoneuvoston antaman selvityksen sen kantelun johdosta, jonka olin tehnyt Eduskunnan oikeusasiamiehelle sen päätöksestä sulkea Seitsemän tähden liike rp. eduskuntapuolueille järjestettävien vaaliohjelmien ulkopuolelle.

Kanteluni perustui kirjeenvaihtooni uutis- ja ajankohtaistoiminnasta vastaavan johtajan Jouko Jokisen kanssa.

Lähetin 18.1.2019 Jokiselle kirjeen:

”Yle arpoi aamu-tv:n lähetyksessä 12.12.2018 eduskuntapuolueiden kesken niiden puheenjohtajien puhe- ja vaalitenttipäivät. Seitsemän tähden liike merkittiin puoluerekisteriin 21.12.2018, jolloin siitä tuli samalla eduskuntapuolue.

Seitsemän tähden liike rp on muodollisesti samassa asemassa kuin Sininen tulevaisuus, jolla ei ole viime eduskuntavaaleissa valittuja kansanedustajia ja joka on merkitty puoluerekisteriin kesken vaalikauden.

Pyydämme kunnioittavasti, että Seitsemän tähden liike rp:lle osoitetaan mahdollisimman pian oma puoluepäivä.”

Jokinen vastasi 22.1.2019:

”Mainitsemanne arvonta tehtiin eduskuntavaaleja ja Yleisradion erityisiä vaaliohjelmia koskevan hallintoneuvoston tekemän päätöksen perusteella. Hallintoneuvoston kokous oli 4. joulukuuta 2018.

Päätös perustui lakiin yleisradiosta, puoluelakiin sekä Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisiin ohjeisiin. Päätöksen perusteella arvonnan mukaisiin vaaliohjelmiin osallistuvat hallintoneuvoston päätöksentekohetkellä rekisteröidyt puolueet, joilla on useampi kuin yksi kansanedustaja tämän hetken eduskunnassa.”

Hallintoneuvoston antama selvitys on yllättävä. Sen mukaan hallintoneuvosto ei ole tehnyt Jokisen kirjeeseen sisältyvää päätöstä.

Sen sijaan hallintoneuvosto teki 4.12. päätöksen ”Ylen vaaliohjelmissa noudatettavat periaatteet”. Sen mukaan:

”Radion ja television erillisissä puoluekohtaisissa vaaliohjelmissa edustettuina ovat eduskuntapuolueet. Eduskunnan ulkopuoliset puolueet pääsevät esittelemään näkemyksiään erillisessä näiden puolueiden vaalikeskustelussa.”

Periaatteet ovat jo useampien vaalien ajan olleet lähes saman sisältöiset. Niissä ei ole nyt eikä niissä ole ollut aiemmin mainintaa eduskuntapuolueiden kansanedustajien lukumäärästä vaaliohjelmiin liittyen.

Jouko Jokinen on siis tehnyt itse sen päätöksen, jonka hän minulle lähettämässään kirjeessä oli kirjannut hallintoneuvoston nimiin. Päätös on ristiriidassa hallintoneuvoston hyväksymien vaaliohjelmissa noudatettavien periaatteiden kanssa.

Hallintoneuvoston päätöksissä ei ole moitittavaa. Sen sijaan hallintoneuvosto on laiminlyönyt velvollisuutensa valvoa tekemiensä päätösten noudattamista.

Olen antanut oikeusasiamiehelle vastineeni. Toivon, että päätös saataisiin nopeasti.

Epävarmuus vaikeuttaa sekä Yleisradion toimintaa että Tähtiliikkeen valmistautumista vaaleihin.