17
helmi
2019
13

Suomen tulee tehdä tenä

Hallitus käsittelee parhaillaan muutoksia Euroopan vakausmekanismiin (EVM). Ne lisäisivät euroalueen jäsenmaiden taloudellista yhteisvastuuta ja heikentäisivät Suomen mahdollisuuksia vaikuttaa tehtäviin päätöksiin. Jan Hurri on kirjoittanut tästä Ilta-Sanomiin kaksi erinomaista arviota ( 17.2.2019 ja 15.2.2019 ).

Nyt on tultu rajalle, jossa Suomen tulee tehdä se tenä, josta kirjoitin blogissani 9. kesäkuuta 2016 ( Entä jos eduskunta tekisi tenän? ). Olin ollut tuolloin kuultavana eduskunnan talousvaliokunnassa, joka valmisteli lausuntoaan kansalaisaloitteestani, joka koski kansanäänestyksen järjestämistä Suomen jäsenyydestä euroalueessa.

Kirjoitin:

”Euroopan unionissa ollaan toteuttamassa niin sanottua viiden presidentin suunnitelmaa todellisen talous- ja rahaliiton synnyttämiseksi euroalueelle. Eurooppa-neuvosto on viime joulukuun kokouksessaan sitoutunut sen viimeistelemiseen.

Suomen kansantalous poikkeaa olosuhteiltaan kaikista muista euroalueen maista. Tulevaisuudessakin on odotettavissa epäsymmetrisiä häiriöitä, jotka aiheuttavat meille erityisiä ongelmia. Yhä pidemmälle viety talouspolitiikan koordinaatio ja kasvava yhteisvastuu vahingoittavat Suomea muita jäsenmaita enemmän.

Todellisessa talous- ja rahaliitossa mukana oleminen olisi tuhoisaa Suomen kansantaloudelle. Se olisi myös täydellisessä ristiriidassa voimassaolevan hallitusohjelman kanssa.

Viime kädessä kysymys on Suomen valtiollisestakin itsenäisyydestä. Professori Antti Tanskanen onkin kiteyttänyt vaihtoehdot: euro ja liittovaltio tai markka ja itsenäisyys.

Kun monet pitävät euroeron toteuttamista vaikeana, esille on noussut se mahdollisuus, että eduskunta tekisi tenän eikä enää hyväksyisi ainuttakaan askelta kohti kasvavaa yhteisvastuuta ja liittovaltiota. Kukaan ei ole osannut kertoa, mitä tällöin tapahtuisi.”

Jos hallitus hyväksyy EVM:n muutokset, se rikkoo omaa ohjelmaansa. Jos taas Suomi tekisi tenän, kehitys kohti ”todellista talous- ja rahaliittoa” saattaisi pysähtyä tai euroalue saattaisi alkaa sisäisesti eriytyä. Tämä olisi Suomen etu.

Eduskunnassa ei haluttu ottaa kantaa kansalaisaloitteeseeni, jonka oli allekirjoittanut yli 53 000 suomalaista. Aloite haudattiin tekaistuin perustein perustuslakivaliokuntaan.

Nytkään eurosta, Suomen Eurooppa-politiikasta ja maamme itsenäisyydestä ei haluta keskustella. Siksikin muut puolueet yrittävät Yleisradion hallintoneuvoston päätöksellä sulkea Tähtiliikkeen eduskuntapuolueiden puheenjohtajille järjestettävien vaalikeskustelujen ulkopuolelle. Eduskunnan oikeusasiamies joutuu kantelun perusteella ottamaan kantaa tämän päätöksen lainmukaisuuteen.

Vastaisen varalle olen tehnyt kansalaisaloitteen Yleisradiosta annetun lain muuttamiseksi siten, että puolueiden tasapuolinen osallistuminen vaaliohjelmiin turvataan.

Käykää allekirjoittamassa aloite! ( https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3883 )