2
elo
2018
8

Uutisoinnin tulee perustua tosiasioihin

Viimeaikainen mediajulkisuus on antanut aihetta palauttaa mieleen Kansalaispuolueessa syntyneisiin kiistoihin liittyvät tosiasiat. Ne on kirjattu alla olevaan FAKTAT –osioon. Laajempaa tietoa on löydettävissä lukuisista kirjoituksistani kotisivuni (paavovayrynen.fi) blogiarkistosta.

Eiliseen Helsingin Sanomien, STT:n ja Ylen uutisointiin on esitettävä pari huomautusta.

Kansalaispuolueella on nyt 33 jäsentä, joista osa ei ole osallistunut toimintaan ja osa on vetäytynyt sivuun kiistojen vuoksi. Jäsenistä 20 on tukenut vaatimusta, jonka nojalla Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on antanut minulle valtuuden järjestää ylimääräinen yleinen kokous uuden puoluehallituksen valitsemiseksi. Kilpeläisen johtamalla hallituksella on vain parin muun jäsenen tuki. Kilpeläinen on valittanut AVI:n päätöksestä, joten kokouksen järjestäminen valitettavasti viivästyy.

Kansalaispuolueella on ollut noin 2500 kannatusjäsentä, jollaiseksi pääsee jokainen, joka ilmoittautuu ja antaa sähköpostiosoitteensa. Lähes kaikki kannatusjäsenet ovat ilmoittaneet haluavansa siirtyä Seitsemän tähden liikkeen kannatusjäseneksi ja ottaa vastaan sen lähettämiä sähköpostiviestejä. Kansalaispuolueen sähköpostiosoitteisto on lakkautettu.

Lähetin eilen toimituksille tiedoksi Seitsemän tähden liikkeen viimeisen jäsenkirjeen, josta tähän liittyvät faktat käyvät ilmi.

Sekä domain kansalaispuolue.fi että Seitsemän tähden liikkeen käyttämät domainit ovat Suomen linja ry:n hallussa, ja se on myös ylläpitänyt ja ylläpitää kotisivuja ja sähköpostiosoitteistoja. Suomen linja ry on poliittisen työni tukiyhdistys, ja olen tätä nykyä sen puheenjohtaja. Yhdistys päättää miten domaineja käytetään.

On outoa, että mediassa tavan takaa julkaistaan Kansalaispuolueen nimissä julkisuuteen syötettyjä väitteitä tarkistamatta niiden todenperäisyys. Tätä menettelyä ei voi puolustaa sillä, että vastapuolelle annetaan tilaisuus niitä kommentoida. Eilen julkisuuteen syötetyn väitteen uutisointi on ikävä esimerkki tällaisesta menettelystä.

FAKTAT

20.2.2018 Sami Kilpeläinen, Piia Kattelus ja Tuula Komsi pitivät puoluehallituksen kokouksen, jossa erotettiin 12 jäsentä eli kolmannes puolueen silloisista 36 jäsenestä. Tilalle otettiin kahdeksan uutta jäsentä.

27.2. Paavo Väyrynen – saatuaan tietää jäsenten erottamisista – nosti moitekanteen 20.2. pidetyn kokouksen ja siinä tehtyjen erottamispäätösten laillisuudesta. Seuraavana päivänä Helsingin käräjäoikeus määräsi kokouksessa tehtyjen päätösten täytäntöönpanon keskeytettäväksi.

3.3. K&K&K järjestivät puoluehallituksen kokouksen, jossa he erottivat PV:n ja yhden muun jäsenen. Samana päivänä klo 16.15. he järjestivät vuosikokouksen, johon ei kutsuttu erotettuja jäseniä, vaikka käräjäoikeus oli määrännyt erotuspäätösten täytäntöönpanon keskeytettäväksi.

6.3. PV nosti moitekanteen 3.3. pidettyjen hallituksen kokouksen ja vuosikokouksen laillisuudesta. Seuraavana päivänä käräjäoikeus määräsi näissä kokouksissa tehtyjen päätösten täytäntöönpanon keskeytettäväksi. Tämä koski myös vuosikokouksessa tehtyä päätöstä puoluehallituksen valinnasta.

3.3. klo 11.30 järjestettiin jäsenten keskenään sopima vuosikokous, jota ei määräajan kuluessa moitittu. Sen päätökset saivat näin ollen lainvoiman 3.6. Tämä koski myös PV:n johtaman puoluehallituksen valintaa.  Tällä perusteella PRH oli muuttamassa yhdistysrekisteriin PV:n yhdistyksen puheenjohtajaksi. Kilpeläinen kuitenkin nosti mitätöintikanteen, jonka nojalla käräjäoikeus 27.6. määräsi kokouksen päätösten täytäntöönpanon keskeytettäväksi.

18.6. käräjäoikeus peruutti osittain 28.2. ja 7.3. annetut määräykset täytäntöönpanon keskeyttämisestä. Tämä päätös ei koskenut kanteen kohteena olevien kokousten ja niissä tehtyjen päätösten lainmukaisuutta, joka ratkeaa vasta oikeudenkäynnissä.

17.7. Kansalaispuolueen yksitoista jäsentä nosti mitätöintikanteen 20.2. pidetyssä puoluehallituksen kokouksessa tehdyistä päätöksistä jäsenten erottamiseksi ja 3.3. klo 16.15. pidetyn vuosikokouksen laillisuudesta. Jäsenet nostivat kanteen sen jälkeen, kun oli käynyt ilmi, että K&K&K olivat valittaneet Etelä-Suomen aluehallintoviraston 5.6. antamasta päätöksestä, jolla PV sai oikeuden järjestää Kansalaispuolue rp:n ylimääräisen yleisen kokouksen uuden hallituksen valitsemiseksi.

18.7. käräjäoikeus määräsi jäsenten nostaman mitätöimiskanteen perusteella erottamispäätösten ja vuosikokouksessa tehtyjen päätösten täytäntöönpanon keskeytettäväksi. Tämän päätöksen jälkeen PV:n ja K&K&K:n johtamien hallitusten oikeudellinen asema on samanlainen – kummankin valintaa koskevan päätöksen täytäntöönpano on mitätöintikanteen perusteella määrätty keskeytettäväksi.