10
kesä
2018
8

Kansalaispuolue tukee Sauli Niinistön Nato-kantaa

Viikonlopun puoluekokoukset osoittivat, että Keskusta ja Kokoomus ovat sitoutuneet jatkamaan myös eduskuntavaalien jälkeen keskinäistä hallitusyhteistyötään ja tällä vaalikaudella toteutettua sisä- ja ulkopolitiikan oikeistosuuntausta.

Kansalaispuolue pyrkii puolestaan eduskuntavaalien kautta muuttamaan Suomen suuntaa sekä sisäpolitiikassa että ulko-, turvallisuus- ja Eurooppa-politiikassa.

Aluepolitiikassa on luovuttava nykyisestä keskittävästä metropolipolitiikasta ja ryhdyttävä tukemaan maaseudun ja maakuntien elinvoimaa. Köyhyyttä on ryhdyttävä päättäväisesti poistamaan.

Eurooppa-politiikassa on ryhdyttävä vaalimaan Suomen itsenäisyyttä. On tuettava ehdotuksia maahanmuuton saamiseksi hallintaan.

On selkiinnytettävä Suomen asemaa sotilaallisesti liittoutumattomana maana, joka pyrkii pysyttäytymään kaikkien sotien ja selkkausten ulkopuolella ja joka toteuttaa aktiivista vakauspolitiikkaa lähialueillaan ja koko Euroopassa.

Kirjoitin toukokuun alussa blogin, jonka otsikossa kysyin, ”Kuka johtaa Suomen turvallisuuspolitiikkaa?”. (Kuka Suomen turvallisuuspolitiikkaa johtaa? Blogi 9.5.2018 )

”Suomessa Kokoomus ja RKP ajavat Suomen Nato-jäsenyyttä. Siniset ovat jakautuneet, mutta turvallisuuspolitiikka on annettu puolustusministeri Niinistön käsiin. Ohjelmiensa ja puoluekokouspäätöstensä perusteella Keskustan pitäisi vastustaa Suomen liittoutumista, mutta käytännön tasolla tämä ei näy. Puolueen puheenjohtajalla on pääministerinä ollut jopa johtava rooli Euroopan unionin yhteisen puolustuksen kehittämisessä.

Sauli Niinistö sanoi presidentinvaalien yhteydessä pitävänsä nykyisissä oloissa liittoutumattomuutta parhaana ratkaisuna Suomelle. Toisaalta hän totesi, että Suomen tulisi harkita liittoutumista, jos Venäjä alkaisi pitää EU:ia ja Suomea itselleen samanlaisena turvallisuusuhkana kuin Natoa. Tällöin olisimme menettäneet liittoutumattomuuden edut, hän sanoi.

Tähän toisen Niinistön toiminta on käytännössä johtamassa – vastoin Suomen kansan laajan enemmistön tahtoa.

Onkohan tilanne Suomen hallituksessa samankaltainen kuin Ruotsin? Pääministeri on jättänyt ulko- ja turvallisuuspolitiikan muiden ministereiden käsiin. Tasavallan presidentin rooli on jäänyt epäselväksi.”

Kokoomuksen puoluekokouksen Nato-kannanotot selkeyttivät asetelmia. Sauli Niinistö teki selväksi sen, että hän ei kannata eikä aja Suomen Nato-jäsenyyttä. Kansalaispuolue tukee tasavallan presidentin Nato-kantaa.

Perustuslain mukaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Nykyisessä hallituksessa valtioneuvoston puolelta on tullut paineita sotilaallisen liittoutumisen suuntaan. Kansalaispuolueen keskeinen tavoite on, että eduskuntavaalien kautta saadaan aikaan hallitus, joka vahvistaa ja selventää Suomen asemaa sotilaallisesti liittoutumattomana maana.