8
helmi
2018
48

TIEDOTE 8.2.2018

Keskustan puoluehallitus on kahdelta yhdistysoikeuden asiantuntijalta hankitun maksetun lausunnon perusteella omaksunut tulkinnan, jonka mukaan en voisi olla vaalikelpoinen Sotkamon puoluekokouksessa toimeenpantavassa puolueen puheenjohtajan vaalissa.

Asiantuntijoiden lausunto osoittaa sääntöjen olevan tulkinnanvaraiset. Tästä syystä he ehdottavatkin sääntöjen muuttamista. Lausunnon mukaan vaalikelpoisuuden ratkaisee puoluekokous.

Puoluehallituksen kannanotto näyttääkin tähtäävän siihen, että puoluekokoukseen valmistauduttaessa vältettäisiin perusteellinen keskustelu puolueen linjasta ja tulevaisuudesta. Tähän viittaa se, että puoluehallitus toivoo, että Keskustan piirit, kunnallisjärjestöt ja paikallisyhdistykset ottavat toiminnassaan huomioon sen omaksuman tulkinnan.