31
loka
2017
11

Kirjamessujen keskustelu oli parempi

Kun kannattajakorttien kerääminen on vielä meneillään, jouduin seuraamaan EVA:n presidenttifoorumia netin välityksellä.

Viime perjantaina Helsingin kirjamessuilla järjestettyyn vaalikeskusteluun jouduin kuitenkin yllättäen osallistumaan. Sauli Niinistö ei ollut mukana. Kun Laura Huhtasaarelle oli tullut lisäksi este, paneelin puheenjohtaja Jukka Petäjä kutsui minut mukaan täydentämään joukkoa. Mielelläni suostuin. Minulla on mieluisat muistot vuoden 2011 kirjamessujen yhteydessä järjestetystä vaalikeskustelusta.

Vaikka minua saatetaan pitää jäävinä, rohkenen väittää, että kirjamessuilla järjestetty vaalikeskustelu oli näistä kahdesta parempi.

EVA:n foorumin juontaja Matti Apunen valitsi keskustelun aihepiirit ja viitoitti sen suunnan. Monet tärkeät kysymykset jäivät käsittelemättä. Kirjamessujen keskustelu oli monipuolisempi senkin vuoksi, että osanottajat pääsivät vaikuttamaan enemmän sen sisältöön.

Minulle syntyi se vaikutelma, että Apunen pyrki suorastaan välttelemään sellaisten teemojen käsittelemistä, joissa ehdokkaiden näkemyksissä on merkittäviä eroja. Tämä oli eduksi erityisesti Sauli Niinistölle.

Suomen Nato-jäsenyydestä keskusteleminen oli tässä suhteessa turvallista. Sitä kannattaa avoimesti vain Nils Torvalds. Eroja syntyi ainoastaan suhtautumisesta kansanäänestykseen.

Kokonaan käsittelemättä jäi se, että Suomen ulkopoliittinen johto pyrkii muuttamaan Euroopan unionin sotilasliitoksi tulkitsemalla Lissabonin sopimusta siten, että se velvoittaa antamaan toisille jäsenmaille myös sotilaallista apua. Sotilasliitoksi kehittyvä EU olisi Naton eurooppalainen pilari, mutta lisäksi Suomelle tulisi sen osana jopa kovemmat sotilaalliset velvoitteet kuin Naton jäsenenä. Sauli Niinistö on antanut vahvan tuen jopa EU:n yhteisen armeijan muodostamiselle.

Euroalueen tulevaisuus ei ollut esillä EVA:n foorumissa, vaikka EU:ssa valmistellaan parhaillaan ehdotuksia, joilla jäsenmaiden taloudellista yhteisvastuuta lisätään ja joilla euroalueen jäsenmaiden taloudellista ja valtiollista itsenäisyyttä kavennetaan. Moni johtava poliitikko on katsonut, että Suomen mukanaolo näissä ratkaisuissa edellyttäisi kansanäänestyksen järjestämistä. Sauli Niinistöllä on eduskunnan perustuslakivaliokunnan taannoisena puheenjohtajana ja Lipposen hallituksen valtiovarainministerinä suurin henkilökohtainen vastuu siitä, että Suomi vietiin euroalueeseen ilman kansanäänestystä.

Maahanmuutosta ei keskusteltu lainkaan. Kirjamessuilla se oli keskeinen teema. Yleisön selvä enemmistö yhtyi minun käsitykseeni, että Suomen hallitus on hoitanut maahanmuuttoasioita huonosti. Tästä kantavat vastuuta sekä valtioneuvosto, eduskunta että tasavallan presidentti.

Ihmiskuntapolitiikka ei ollut juuri lainkaan esillä. Sillä on yhä keskeisempi merkitys tasavallan presidentin viranhoidossa. Hallitsemattoman globalisaation aikakausi on tullut tiensä päähän. Ihmiskunnan on haettava kehitykselleen uutta suuntaa. Suomen tulee olla tässä aktiivisesti mukana.

EVA:n foorumissa sivuun jääneet kysymykset tulevat esille viimeistään siinä vaiheessa kun pääsen mukaan vaalikeskusteluihin.

Kuusi vuotta sitten otimme Sauli Niinistön kanssa kipakasti yhteen muun muassa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja Suomen jäsenyydestä euroalueessa. Nyt teemojen joukkoon nousee myös sisäpolitiikan suunta varsinkin sen vuoksi, että Niinistö on puuttunut voimakkaasti myös hallituspolitiikkaan.

Kuusi vuotta sitten meiltä kahdelta jäivät käymättä toisen kierroksen vaalikeskustelut, joissa näkemyserot olisi voitu perin juurin selvittää. Nyt niihin avautuu mahdollisuus. Nyt on mahdollista saada aikaan todelliset vaalit.

Ensin on kuitenkin saatava kerätyksi riittävä määrä kannattajakortteja.