29
heinä
2017
10

Ranska näyttää suuntaa

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on tarttunut päättäväisesti Välimeren maahanmuuttokriisiin. Ensin kuultiin uutisia siitä, että maa ryhtyy välittäjäksi Libyan sisällissodassa. Pian tämän jälkeen kerrottiin, että Ranska aikoo perustaa sinne ”käsittelykeskuksia”, joissa selvitetään Eurooppaan pyrkivien oikeus turvapaikkaan.

Ranska tekee nyt sen, mihin olisi pitänyt ryhtyä jo yli kaksi vuotta sitten.

Omalta osaltani esitin jo toukokuun lopulla 2015 kirjoittamissani blogikirjoituksissa pakolaisleirien perustamista Pohjois-Afrikkaan (19.5. Välimeren pakolaiskriisiin on saatava kestävä ratkaisu, 26.5. Komissio on harhateillä). Toisen kirjoitukseni pontimena oli Financial Times -lehdessä julkaistu uutinen Italian ja Libyan yrityksistä hillitä muuttoliikettä keskinäisen yhteistyön avulla.

Puhuin asiasta Euroopan parlamentissa. Yhteydenpidolla pääministeri Juha Sipilään ja ulkoministeri Timo Soiniin pyrin turhaan siihen, että Suomi olisi EU:ssa ajanut tätä linjaa. Toivottavasti Ranskan aloitteet johtavat siihen, että muuttoliikettä ryhdytään ottamaan hallintaan myös Euroopan unionin yhteistoimin.

Suomen oma maahanmuuttopolitiikka on ollut hämmästyttävän löperöä.

Kun Suomeen alkoi vuoden 2015 syksyllä virrata turvapaikanhakijoita Ruotsin kautta, ehdotin, että olisimme palauttaneet osittaiset rajatarkastukset, kuten Itävalta ja Saksa olivat jo tehneet. (20.9. Järjestys on palautettava, 28.9. Suomen on palautettava rajavalvonta Tornionjoelle).

Olin jälleen yhteydessä Sipilään ja Soiniin. Tähänkään ehdotukseen ei tartuttu, vaan perustettiin järjestelykeskus, jonka kautta turvapaikanhakijoita ryhdyttiin ohjaamaan eri puolille maata. Tilanne rauhoittui vasta kun Tanska ja Ruotsi palauttivat rajatarkastukset. Suomi ei niitä palauttanut. Viime vuonnakin maahamme tuli noin 6000 uutta turvapaikanhakijaa, ja sama meno jatkuu.

Vain neljään Euroopan unionin jäsenmaahan on parin viime vuoden aikana tullut suhteellisesti enemmän turvapaikanhakijoita kuin Suomeen. Silti Suomi on ottanut lähes ainoana jäsenmaana vastaan sisäisinä siirtoina EU:ssa päätetyn määrän turvapaikanhakijoita.

Kaiken huippu on, että Suomessa kilpaillaan nyt siitä, kuka haluaa korottaa eniten maamme pakolaiskiintiötä. Kuitenkin vain noin puolet EU-maista ottaa vastaan kiintiöpakolaisia, ja Suomen nykyinen kiintiö on suhteellisesti laskien yksi suurimmista. Alentamalla omaa kiintiötämme voimme painostaa muita maita kantamaan enemmän omaa vastuutaan.

Maahanmuutto on saatava hallintaan. EU:n tulee yhdessä tehdä kaikki mahdollinen pakolaisuutta synnyttävien sotilaallisten kriisien ratkaisemiseksi. On toimittava tehokkaasti köyhyyden lievittämiseksi niillä alueilla, joilta ihmiset lähtevät etsimään itselleen parempia elinoloja. On tuettava olemassa olevia pakolaisleirejä ja on perustettava uusia.

Samaan aikaan on tehostettava toimenpiteitä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden poistamiseksi maasta.